điểm chuẩn y phạm ngọc thạch 2022

(Chinhphu.vn) - Ngành Y khoa giành cho sỹ tử thông thường trú ngoài Thành Phố Hồ Chí Minh với điểm chuẩn chỉnh tối đa Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 26,31.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 1.

Điểm chuẩn chỉnh xê dịch 18,35 - 26,31 điểm

Chiều 22/8, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch công phụ vương điểm chuẩn chỉnh cách thức xét điểm thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông. Theo ê, điểm chuẩn chỉnh xê dịch 18,35 - 26,31 điểm.

Bạn đang xem: điểm chuẩn y phạm ngọc thạch 2022

Theo ê, ngành Y khoa giành cho sỹ tử thông thường trú ngoài Thành Phố Hồ Chí Minh với điểm chuẩn chỉnh tối đa là 26,31; tiếp này đó là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,28 điểm.

Xem thêm: nghị luận xã hội về ước mơ

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 3.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 5.

Năm ni, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch có một.366 tiêu chuẩn, phân bổ đều mang lại sỹ tử Thành Phố Hồ Chí Minh (50%) và những tỉnh, trở thành ngoài Thành Phố Hồ Chí Minh (50%).