để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

Câu hỏi:

14/01/2022 61,983

Bạn đang xem: để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

A. Chọn Insert → Delete Record rồi lựa chọn Yes.

B. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án trên thanh dụng cụ rồi lựa chọn Yes.

C. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án trên thanh dụng cụ rồi lựa chọn Yes.

D. Cả A và B đều trúng.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trong khi nhập tài liệu mang lại bảng, mong muốn xóa một phiên bản ghi đang được lựa chọn, tớ triển khai một trong những thao tác sau:

+ Chọn Insert → Delete Record rồi lựa chọn Yes

+ Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án trên thanh dụng cụ rồi lựa chọn Yes

+ Ta bấm phím Delete bên trên keyboard.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thanh lọc đi ra list học viên “Nam” nhập lớp, tớ thực hiện:

A. Trên ngôi trường (Giới Tính) tớ nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

B. Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án , rồi gõ nhập chữ (“Nam”) bên trên ngôi trường (Giới Tính), tiếp sau đó nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

C. Trên ngôi trường (Giới Tính) tớ click loài chuột vào một trong những dù có mức giá trị là (Nam), rồi nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

D. Cả B và C đều đúng

Câu 2:

Trong khi nhập tài liệu mang lại bảng, mong muốn chèn thêm 1 phiên bản ghi mới nhất, tớ thực hiện: Insert  ...........

A. Record 

B. New Rows 

C. Rows 

D. New Record

Câu 3:

Để bố trí tài liệu ngôi trường nào là ê hạn chế dần dần tớ lựa chọn hình tượng nào là sau đây?

A. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án  

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 26

B. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án 

C. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

D. Biểu tượng Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

Câu 4:

Trong Access, mong muốn in tài liệu đi ra giấy má, tớ thực hiện

A. Edit – Print 

B. File – Print 

C. Windows – Print 

D. Tools – Print

Câu 5:

Cho những thao tác sau:

(1) Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

(2) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

(3) Chọn dù đem tài liệu cần thiết lọc

Trình tự động những thao tác nhằm triển khai được việc thanh lọc theo đuổi dù tài liệu đang được lựa chọn là:

A. (3) → (1) → (2) 

B. (3) → (2) → (1) 

C. (3) → (1) 

D. (3) → (2)

Câu 6:

Cập nhật tài liệu là: 

A. Thay thay đổi tài liệu trong những bảng

B. Thay thay đổi tài liệu trong những bảng gồm: tăng phiên bản ghi mới nhất, sửa đổi, xóa phiên bản ghi 

C. Thay thay đổi cấu hình của bảng 

Xem thêm: giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

D. Thay thay đổi cơ hội hiển thị tài liệu nhập bảng