đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán hà nội

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên TP. hà Nội công tía đề ganh đua và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Đề ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP. hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán hà nội

 Đáp án môn ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP. hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 2.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP. hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 3.

Đề và đáp án môn ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 TP. hà Nội 2023 - Hình ảnh 4.

Đáng để ý, bên trên đáp án môn Toán đem bổ sung cập nhật thêm thắt đáp án nhập tình huống sỹ tử hiểu khuyết điểm đề bài bác là vết âm vì thế đề ganh đua bị in nhòa.

Trước bại liệt, vào trong ngày 12/6, một trong những bố mẹ đang được ý kiến đề xuất với Sở GD&ĐT TP. hà Nội về sự đề ganh đua Toán lớp 10 bị in nhòa khiến cho con trẻ bọn họ lầm lẫn và sai đáp án.

Sau bại liệt, Sở GD&ĐT TP. hà Nội đang được thao tác làm việc với Hội đồng đi ra đề ganh đua và những thành phần tương quan và thể hiện phương phía xử lý.

Từ thành phẩm xác minh, bên trên ý thức đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ và sự công bình tối nhiều mang lại sỹ tử, Sở GD&ĐT TP. hà Nội đang được lãnh đạo Hội đồng đi ra đề ganh đua bổ sung cập nhật đáp án nhập tình huống học viên hiểu khuyết điểm là đem vết (-) vì thế mực in ko rõ rệt. Việc chấm bài bác tiếp tục theo dõi đáp án được bổ sung cập nhật so với những bài bác đem sự hiểu khuyết điểm.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP. hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 4.

Xem thêm: một tấm bìa hình chữ nhật

 Đề ganh đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP. hà Nội 2023 - Hình ảnh 6.

 Đáp án môn ganh đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP. hà Nội 2023 - Hình ảnh 7.

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP. hà Nội 2023 - Hình ảnh 8.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP. hà Nội 2023 - Hình ảnh 9.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP. hà Nội 2023 - Hình ảnh 10.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP. hà Nội 2023 - Hình ảnh 11.

Xem thêm: bài văn tả doraemon lớp 3

Đáp án môn ganh đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP. hà Nội 2023 - Hình ảnh 12.

Bạn phát âm tải: 

  • tuyển chọn sinh lớp 10
  • Hà Nội