đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1Bộ 50 Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 năm 2023 của tất cả phụ vương cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài bác đua Toán 6 Giữa học tập kì 1.

Top 50 Đề đua Toán 6 Giữa kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Xem thử Xem thử

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ Đề đua Toán 6 Giữa kì 1 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời lừa lọc thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Không thực hiện luật lệ tính hãy cho thấy tổng này tại đây phân tách không còn cho tới 5?

A. 80 + 1 945 + 15.

B. 1 930 + 100 + 21.

C. 34 + 105 + đôi mươi.

D. 1 025 + 2 125 + 46.

Câu 2. Tính 14 + 2.82.

A. 142;                 B. 143;                 C. 144;                 D. 145

Câu 3. Phát biểu bên dưới đấy là sai?

A. 6 là ước của 12.

B. 35 + 14 phân tách không còn cho tới 7.

C. 121 là bội của 12.

D. 219. 26 + 13 phân tách không còn cho tới 13.

Câu 4: Số La Mã màn biểu diễn số 29 là?

A. XIX;

B. XXIX;

C. XXXI;

D. XXVIV.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện nay luật lệ tính:

a) 120 + [55 – (11 – 3.2)2] + 23;

b) 23.3 - (110 + 15) : 42;

c) 21.[(1 245 + 987):23 – 15.12] + 21;

d) 321 – 21.[(2.33 + 44:32) – 52].

Bài 2. (2 điểm) Tìm độ quý hiếm của x thỏa mãn: 

a) 3(5x – 15) – 52 = 68;

b) {23 + [1 + (3 – 1)2]}:x = 13;

c) 32 < 2x ≤ 512;

d) Thay x nhập số Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)  bằng văn bản số tương thích nhằm số ê phân tách không còn cho tới 9.

Bài 3. (2 điểm) Trong một trong những buổi tập luyện đồng trình diễn thể dục thể thao có tầm khoảng 400 cho tới 500 người nhập cuộc. Thầy tổng phụ trách cứ cho tới xếp trở thành mặt hàng 5, mặt hàng 6 và mặt hàng 8 thì đều quá một người. Hỏi sở hữu đúng đắn từng nào người dự buổi tập luyện đồng trình diễn thể dục thể thao.

Bài 4. (1 điểm) Trong một luật lệ phân tách, số bị phân tách là 89, số dư là 12. Tìm số phân tách và thương.

Bài 5. (1 điểm) Gọi A = n2 + n + 1 (với n ∈ N). Chứng tỏ rằng A ko phân tách không còn cho tới 4.

Đáp án & Hướng dẫn giải

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1.

Ta có:

+) Vì 80Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5; 1 945Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5; 15Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5 nên 80 + 1 945 + 15Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5. Do ê A trúng.

+) Vì 1 930Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5; 100Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5 và 21Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5 nên 1 930 + 100 + 21 ko phân tách không còn cho tới 5. Do ê B sai.

+) Vì 105Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5; 20Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5 và 34Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5 nên 34 + 105 + đôi mươi ko phân tách không còn cho tới 5. Do ê C sai.

+) Vì 1 025Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)5; 2 125Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5 và 46Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5 nên 1 025 + 2 125 + 46 ko phân tách không còn cho tới 5. Do ê D sai.

Chọn A.

Câu 2.

14 + 2.82 = 14 + 2.64 = 14 + 128 = 142.

Chọn A. 

Câu 3.

Ta sở hữu 12 phân tách không còn cho tới 6 nên 6 là ước của 12. Do ê A trúng.

Vì 35 phân tách không còn cho tới 7 và 14 phân tách không còn cho tới 7 nên 35 + 14 phân tách không còn cho tới 7. Do ê B trúng.

121 ko phân tách không còn cho tới 12 nên 121 ko là bội của 12. Do ê C sai.

Ta sở hữu 219.26 = 219.13.2 phân tách không còn cho tới 13, 13 cũng phân tách không còn cho tới 13 nên 219.26 + 13 phân tách không còn cho tới 13. Do ê D trúng.

Chọn C.

Câu 4.

Số La Mã màn biểu diễn cho tới số 29 là: XXIX.

Chọn B.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1.

a) 120 + [55 – (11 – 3.2)2] + 23

= 120 + [55 – (11 – 6)2] + 8

= 120 + [55 – 52] + 8

= 120 + [55 – 25] + 8

= 120 + 30 + 8 

= 150 + 8 

= 158.

b) 23.3 - (110 + 15) : 42

= 8.3 - (1 + 15) : 16

= 24 - 16 : 16

= 24 - 1 

= 23.

c) 21.[(1 245 + 987):23 – 15.12] + 21

= 21.[2 232:8 – 180] + 21

= 21.[279 – 180] + 21

= 21.99 + 21

= 21(99 + 1)

= 21.100

= 2 100.

d) 321 – 21.[(2.33 + 44:32) – 52].

= 321 – 21[2.27 + 64:32) – 52]

= 321 – 21[54 + 2 – 52]

= 321 – 21.4

= 321 – 84 

= 237.

Bài 2.

a) 3(5x – 15) – 52 = 68

3(5x – 15) = 68 + 52

3(5x – 15) = 120

5x – 15 = 120:3

5x – 15 = 40

5x = 40 + 15

5x = 55

x = 55:5

x = 11.

Vậy x = 11.

b) {23 + [1 + (3 – 1)2]}:x = 13

{8 + [1 + 22]}:x = 13

{8 + [1 + 4]}:x = 13

{8 + 5}:x = 13

13:x = 13

x = 13:13

x = 1.

Vậy x = 1. 

c) Ta có: 32 < 2x ≤ 512

Mà 32 = 2.2.2.2.2 = 25; 512 = 2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 29.

Nghĩa là 25 < 2x ≤ 29.

Khi đó: 5 < x ≤ 9, nhưng mà x là số ngẫu nhiên nên x ∈ {6; 7; 8; 9}.

Vậy x ∈ {6; 7; 8; 9}.

d) Ta sở hữu 2 + 3 + x + 5 = 10 + x.

Để số tiếp tục cho tới phân tách không còn cho tới 9 thì 10 + x nên phân tách không còn cho tới 9.

Nên x nằm trong {8; 17; 26; …}.

Mà x là chữ số nên x = 8.

Vậy x = 8.

Bài 3.

Gọi số người nhập cuộc buổi tập luyện đồng trình diễn thể dục thể thao là x (x ∈ N, 400 < x < 500).

Do số người nhập cuộc xếp thàng mặt hàng 5, mặt hàng 6 và mặt hàng 8 đều quá một người nên tớ có:

x – 1Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5

x – 1Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)6

x – 1Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)8

nên x – 1 ∈ BC(5, 6, 8).

Ta sở hữu 5 = 5, 6 = 2.3, 8 = 23.

Khi đó: BCNN(5, 6, 8) = 23.3.5 = 8.3.5 = 120.

Suy rời khỏi BC(5, 6, 8) = B(120) = {0; 120; 240; 360; 480; 600; …}.

Do ê x – 1 ∈ {0; 120; 240; 360; 480; 600; …}.

Hay x ∈ {1; 121; 241; 361; 481; 601; …}.

Mà 400 < x < 500 nên x = 481. 

Bài 4.

Gọi số phân tách và thương theo lần lượt là b và q (b; q ∈ N, b ≠0).

Như vậy 89 : b = q (dư 12) và b > 12 (số phân tách to hơn số dư).

Từ ê 89 = bq + 12. Suy rời khỏi bq = 89 – 12 = 77 = 7 . 11 = 77 . 1

Mà b > 12 nên b = 77 và q = 1.

Do ê 89 : 77 = 1 (dư 12).

Vậy số phân tách vì chưng 77, thương vì chưng 1.

Bài 5.

Ta có: A = n2 + n + 1 = n(n+1)+1

Vì n ∈ N nên n + 1 ∈ N. 

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

Nếu n là số chẵn thì n(n + 1) phân tách không còn cho tới 2.

Nếu n là số lẻ thì n + một là số chẵn nên n(n + 1) phân tách không còn cho tới 2.

Do ê n(n + 1) phân tách không còn cho tới 2 với từng số ngẫu nhiên n.

Mà 1 ko phân tách không còn cho tới 2 nên n(n+1) + 1 ko phân tách không còn cho tới 2.

Suy rời khỏi n(n + 1) + 1 ko phân tách không còn cho tới 2 với từng số ngẫu nhiên n.

Vậy A ko phân tách không còn cho tới 4 với từng số ngẫu nhiên n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời lừa lọc thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

A. Đề bài

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập phù hợp này sau đây sở hữu 5 phần tử?

A. A = {x ∈ N*| x > 3}

B. B = {x ∈ N| x < 6}

C. C = {x ∈ N | x ≤ 4}

D. D = {x ∈ N* | 4 < x ≤ 8}

Câu 2: Cho tập kết M những số ngẫu nhiên to hơn 14, nhỏ rộng lớn 45 và sở hữu chứa chấp chữ số 3. Phần tử này sau đây ko nằm trong tập kết M?

A. 13                    B. 23                              C. 33                    D. 43 

Câu 3: Số 1 080 phân tách không còn cho tới từng nào số trong những số sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?

A. 10 số               B. 9 số                  C. 8 số                 D. 7 số

Câu 4: Hằng vội vàng được 97 ngôi sao 5 cánh và xếp nhập những vỏ hộp, từng vỏ hộp 8 ngôi sao 5 cánh. Số ngôi sao 5 cánh còn quá ko xếp nhập vỏ hộp là:

A. 5 ngôi sao

B. 1 ngôi sao

C. 6 ngôi sao 

D. 2 ngôi sao

Câu 5: Phân tích số 154 rời khỏi quá số thành phần được:

A. 154 = 2 . 7 . 11 

B. 154 = 1 . 5 . 4 

C. 154 = 22 . 3 . 5 

D. 154 = 2 . 7 . 13

Câu 6: Hình này bên dưới đấy là hình vẽ chỉ tam giác đều?

A.Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (15 đề) | Cánh diều

B. Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (15 đề) | Cánh diều

C. Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (15 đề) | Cánh diều

D. Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (15 đề) | Cánh diều

Câu 7: Hai lối chéo cánh hình thoi có tính lâu năm theo lần lượt vì chưng 16 centimet và 12 centimet. Diện tích của hình thoi là:

A. 90 cm2                       B. 96 cm2                       C. 108 cm2           D. 120 cm2

Câu 8: Chọn câu sai trong những câu bên dưới đây?

Cho hình vẽ 

Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (15 đề) | Cánh diều

Lục giác đều ABCDEG là hình có:

A. Các góc ở những đỉnh A, B, C, D, E, G, O đều bằng nhau.

B. Sáu cạnh vì chưng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

C. Ba lối chéo cánh chủ yếu tách nhau bên trên điểm O.

D. Ba lối chéo cánh chủ yếu vì chưng nhau: AD = BE = CG.

II. Phần tự động luận (6 điểm) 

Bài 1 (2 điểm):

1) Thực hiện nay những luật lệ tính:

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150;

b) 160 – (4 . 52 – 3 . 23);

c) [36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2] : 4 – 20220.

2) Tìm BCNN của những số 28, 54.

Bài 2 (1,5 điểm): Tính diện tích S của hình H bao gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCNM sở hữu chu vi vì chưng 180 centimet và chiều lâu năm MN vội vàng 4 đợt chiều rộng lớn công nhân.

Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (15 đề) | Cánh diều

Bài 3 (2 điểm):Một group hắn tế bao gồm 48 bác bỏ sĩ và 108 hắn tá. Hỏi rất có thể phân tách group hắn tế trở thành tối đa từng nào tổ nhằm số bác bỏ sĩ và hắn tá được chia đều cho 2 bên nhập những tổ?

Bài 4 (0,5 điểm):Chứng tỏ A phân tách không còn cho tới 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời lừa lọc thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Viết tập kết sau A = {x∈ N | 8 ≤ x ≤ 12} bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

A) A = {8; 9; 10; 11; 12}

B) A = {9; 10; 11; 12}

C) A = {9; 10; 11}

D) A = {9; 10; 11; 12}

Câu 2: Số ngẫu nhiên phân tách cho tới 10 dư 5 sở hữu dạng

A) 5k + 10 (với k ∈ N)

B) 5k -10 (với k ∈ N)

C) 10k + 3 (với k ∈ N)

D) 10k + 5 (với k ∈ N)

Câu 3: Phân tích số 300 rời khỏi quá số vẹn toàn tố

A) 23.3.52

B) 22.3.52 

C) 2.32.52

D) 23.3.5

Câu 4: Kết trái ngược của luật lệ tính: 250 - 52 - (32 +12):3

A) 218

B) 268

C) 232

D) 240

Câu 5: Trong những xác định sau, xác định này sai

A) Số đối của số -6 là số 6.

B) Số đối của số 0 là số 0.

C) Số -5 nằm bên cạnh trái ngược số -4 nên tớ trình bày -5 to hơn – 4.

D) Số 0 ko nên số vẹn toàn âm cũng ko nên số vẹn toàn dương.

Câu 6: Trong những mặt hàng số sau đây, mặt hàng này chỉ toàn là số thành phần.

A) 1; 3; 5; 7

B) 2; 3; 5; 7

C) 1; 2; 3; 5; 7

D) 3; 5; 7; 9

Câu 7: Cho những số vẹn toàn sau: 0; -3; 2; 5; -4; 4; 6. Sắp xếp những số vẹn toàn tiếp tục cho tới theo đuổi trật tự tăng dần

A) -3; -4; 0; 2; 4; 5; 6

B) 0; -3; -4; 2; 4; 5; 6

C) 6; 5; 4; 2; 0; -3; -4

D) -4; -3; 0; 2; 4; 5; 6

Câu 8: Tập phù hợp A = {a ∈ Z | -5 < a < 2}

A) 5

B) 7

C) 6

D) 8

Câu 9: Tìm số x ∈ Z thỏa mãn: 2x + 35 = 17

A) 12

B) 9

C) 26

D) -9

Câu 10: Kết trái ngược của luật lệ tính: 23 - 2.(-3) + 52

A) 39

B) 25

C) 27

D) 14

II. Tự luận

Bài 1: Thực hiện nay luật lệ tính

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 32 – 2)

b) (56.35 + 56.18):53

c) 12:{400:[500 – (125 + 25.7)]}

d) 303 – 3.{[655 – (18:2 + 1). +5]}: 100

Bài 2: Tìm x ∈ Z biết:

a) 22 + (x + 3) = 52

b) 125 – 5(4 + x) = 15

c) (15 + x):3 = 315 : 312

d)  2x+1 - 2x = 32

Bài 3: Quý Khách Vinh sở hữu 48 viên bi đỏ lòm, 30 viên bi xanh rờn, 66 viên bi vàng. Vinh mong muốn chia đều cho 2 bên số bi nhập những túi sao cho từng túi đều phải sở hữu cả phụ vương loại bi. Hỏi Vinh rất có thể phân tách tối đa từng nào túi. Khi ê từng túi sở hữu từng nào viên bi từng loại.

Bài 4: Tìm những số ngẫu nhiên x; hắn biết 2xy + x + 2y = 13

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một trong những nội dung không lấy phí nhập cỗ Đề đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu trả phí rất đầy đủ, Thầy/Cô sung sướng lòng coi thử:

Xem thử Xem thử Xem thử

Xem thêm thắt đề đua Toán 6 sở hữu đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo unique đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 1 sở hữu đáp án

 • Bộ Đề đua Cuối kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 2 sở hữu đáp án

Mục lục Đề đua Toán 6 theo đuổi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập luyện và trượt túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề đua học viên xuất sắc toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: viết một bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

Loạt bài bác Đề đua Toán 6 | Đề đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm rất đầy đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập khiến cho bạn giành điểm trên cao trong những bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 6 sách mới mẻ những môn học