đại học y phạm ngọc thạch, điểm chuẩn 2022

(Chinhphu.vn) - Ngành Y khoa giành riêng cho sỹ tử thông thường trú ngoài TP HCM đem điểm chuẩn chỉnh tối đa Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 26,31.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 1.

Điểm chuẩn chỉnh xê dịch 18,35 - 26,31 điểm

Chiều 22/8, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch công thân phụ điểm chuẩn chỉnh công thức xét điểm thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo bại, điểm chuẩn chỉnh xê dịch 18,35 - 26,31 điểm.

Bạn đang xem: đại học y phạm ngọc thạch, điểm chuẩn 2022

Theo bại, ngành Y khoa giành riêng cho sỹ tử thông thường trú ngoài TP HCM đem điểm chuẩn chỉnh tối đa là 26,31; kế tiếp này là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,28 điểm.

Xem thêm: dung kháng của tụ điện

Xem thêm: diện tích đáy khối chóp

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 3.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 5.

Năm ni, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch có một.366 tiêu chuẩn, phân bổ đều cho tới sỹ tử TP HCM (50%) và những tỉnh, trở thành ngoài TP HCM (50%).