đặc trưng sinh lí của âm

Bình chọn:

4.7 bên trên 102 phiếu

Bạn đang xem: đặc trưng sinh lí của âm

Lý thuyết đặc trưng sinh lí của âmBa đặc trưng sinh lí của âm là chừng cao, chừng đồ sộ và âm sắc. Xem cụ thể

Bài 1 - Trang 59 - SGK Vật lí 12

Giải bài xích 1 trang 59 SGK Vật lí 12. Hãy kể đi ra những đặc trưng sinh lí của âm.

Xem câu nói. giải

Bài 2 - Trang 59 - SGK Vật lí 12Giải bài xích 2 trang 59 SGK Vật lí 12. Độ cao của âm là gì ?Nó với tương quan cho tới đặc thù vật lí nào là của âm ? Xem câu nói. giải Bài 4 - Trang 59 - SGK Vật lí 12Giải bài xích 4 trang 59 SGK Vật lí 12. Âm sắc là gì? Xem câu nói. giải Bài 6 - Trang 59 - SGK Vật lí 12Giải bài xích 6 trang 59 SGK Vật lí 12. Chọn câu đích. Xem câu nói. giải

Bài 7 - Trang 59 - SGK Vật lí 12

Giải bài xích 7 trang 59 SGK Vật lí 12. Chọn câu đích.

Xem câu nói. giải