đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật cam là

Câu hỏi:

12/02/2020 58,349

Bạn đang xem: đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật cam là

A. Đóng nhập buổi ngày và ngỏ đi ra ban đêm

Đáp án chủ yếu xác

B. Chỉ ngỏ đi ra khi hoàng hôn

C. Chỉ đóng góp nhập thân thiện trưa

D. Đóng nhập đêm tối và ngỏ nhập ban ngày

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Thực vật CAM vì thế sinh sống ở ĐK nóng ran thô hạn nên khí khổng tiếp tục đóng góp nhập buổi ngày (hạn chế thoát nước ) và ngỏ nhập đêm tối (trao thay đổi khí)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhóm thực vật C3 được phân bổ như vậy nào?

A. Sống ở vùng nhiệt đới gió mùa.

B. Chỉ sinh sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới gió mùa.

C. Phân tía thoáng rộng bên trên thế giới

D. Sống ở vùng tụt xuống mạc.

Câu 2:

Các thành phần đại lượng gồm:

A. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Fe.

B. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Mg.

C. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Mn

D. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Cu

Câu 3:

Trong quang đãng thích hợp, những tia sáng sủa xanh rờn tím kích ứng sự tổng hợp

A. cacbohidrat

Xem thêm: pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

B. lipit

C. AND

D. protein

Câu 4:

Pha tối nhập quang đãng thích hợp của tập thể nhóm hoặc những group thực vật này chỉ xẩy ra nhập quy trình canvin?

A. Nhóm thực vật CAM

B. Nhóm thực vật C4 và CAM

C. Nhóm thực vật C4

D. Nhóm thực vật C3

Câu 5:

Ở những tế bào sở hữu nhân chuẩn chỉnh, hoạt động và sinh hoạt thở xẩy ra hầu hết ở loại bào quan lại này sau đây?

A. ti thể

B. Sở máy Goongi

C. Không bào

D. Riboxom

Câu 6:

Kết trái ngược cần thiết nhất của trộn sáng sủa quang đãng thích hợp là:

A. Các năng lượng điện tử được giải tỏa kể từ phân li nước.

B. Sắc tố quang đãng thích hợp hít vào tích điện.

C. Sự giải tỏa oxi.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

D. Sự tạo ra trở nên ATP và NADPH.