cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất

Cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp (1897 – 1914)

Bạn đang xem: cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất

1. Tổ chức máy bộ căn nhà nước

- Sau Lúc đàn áp xong xuôi những cuộc đấu giành giật của quần chúng nước ta, thực dân Pháp hợp tác vô

khai thác nằm trong địa đợt loại nhất (1897 - 1914). Pháp xây dựng Liên bang Đông Dương, hàng đầu

là viên toàn quyền người Pháp.

2. Chính sách kinh tế

- Nông nghiệp:

+ Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng khu đất. Tại Bắc Kì cho tới năm 1902, sở hữu cho tới 182.000 hécta ruộng khu đất bị

Pháp cướp.

- Công nghiệp: khai quật mỏ than vãn và sắt kẽm kim loại nhằm xuất khẩu, góp vốn đầu tư công nghiệp nhẹ nhõm như: phát hành

xi măng, gạch ốp ngói, xay xát gạo, giấy, diêm...

- Giao thông vận tải: kiến tạo khối hệ thống đàng giao thông vận tải nhằm tăng mạnh bóc tách lột và đàn áp.

Cầu Long Biên (1898 - 1902)

Xem thêm: quá trình hô hấp của cây diễn ra khi nào

- Thương nghiệp: độc cướp thị ngôi trường nước ta, tấn công thuế nặng trĩu vô sản phẩm & hàng hóa quốc tế, sở hữu

mặt mặt hàng lên đến mức 120%, trong những khi cơ sản phẩm & hàng hóa Pháp bị tấn công thuế vô cùng nhẹ nhõm hoặc được miễn thuế

Hàng hóa c a Vi t Nam ch y u ch xu t sang Pháp. ế

1. Các vùng nông thôn

*Giai cấp cho địa căn nhà phong kiến

- Ngày càng sầm uất nhiều phần đầu mặt hàng, cấu kết, thực hiện tay sai cho tới thực dân Pháp.

- Một phần tử địa căn nhà một vừa hai phải và nhỏ sở hữu ý thức yêu thương nước.

*Giai cấp cho nông dân

- Bị nghèo đói hoá, sinh sống khốn cùng, ko lối bay, bọn họ bị rơi rụng khu đất.

Nông dân nước ta trong thời Pháp thuộc

Xem thêm: dãy hoạt động hóa học

- Một phần tử nhỏ trở nên tá điền, thực hiện phu bốt điền cho tới Pháp.

- Một phần tử cần “tha phương cầu thực”, đi ra trở thành thị thực hiện nghề nghiệp phụ như rời tóc, kéo xe pháo, ở

vú,...Số không nhiều thành công xuất sắc nhân, thao tác làm việc trong những căn nhà máy, hầm mỏ của tư bạn dạng.