công thức tính tần số

Bài ghi chép này tiếp tục tổ hợp toàn bộ những cơ hội biến chuyển và hữu dụng nhất nhằm tính được tần số sóng. Từ công thức tính tần số dựa nhập bước sóng nhập phần sóng, sóng năng lượng điện kể từ cho tới tần số góc của chuyện động tròn xoe.

Bạn đang xem: công thức tính tần số

>>> Lớp Tổng ôn và Luyện đề Tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 môn Vật lý thầy Ngọ

Tần số hoặc tần số sóng, là phép tắc đo con số xấp xỉ ghi có được nhập một thời hạn xác lập. Tùy nằm trong nhập những vấn đề nhằm bài bác mang lại tuy nhiên bạn cũng có thể tính được tần số Theo phong cách này hoặc cách thứ hai. 

Vậy thì còn lo ngại gì nữa tuy nhiên ko lấy giấy tờ cây bút đi ra, thực hành thực tế và thâu tóm tức thì vớ tần tật những công thức tuy nhiên bạn cũng có thể dùng từng khi từng điểm như vậy này. Bắt đầu nào!

cong-thuc-tinh-tan-so-1

1. Công thức: Khi biết trước bước sóng và véc tơ vận tốc tức thời xấp xỉ, tần số rất có thể được xem như sau: f = V / λ

- Trong công thức này, V là véc tơ vận tốc tức thời sóng, f  là tần số và λ là bước sóng.

- Ví dụ : Một tiếng động Viral nhập bầu không khí với bước sóng là 322nm, véc tơ vận tốc tức thời của chính nó là 320m/s. Hỏi tần số là bao nhiêu?

2. Đổi bước sóng thanh lịch đơn vị chức năng m nếu như quan trọng. Nếu bước sóng được mang lại ở dạng nano-mét, bạn phải thanh lịch đơn vị chức năng chuẩn chỉnh là mét bằng phương pháp lấy độ quý hiếm cơ phân tách mang lại số nanomet nhập một mét.

Chú ý, khi độ quý hiếm chúng ta đang được xử lý vô cùng bé xíu hoặc rất rộng, bạn phải gửi độ quý hiếm cơ về dạng số liệu khoa học tập chuẩn chỉnh nhằm đơn giản dễ dàng rộng lớn. Trong nội dung bài viết này, một vài ba độ quý hiếm rất có thể ko được ghi bên dưới dạng chuẩn chỉnh, nên khi chúng ta thực hiện bài bác tập luyện hoặc bài bác đánh giá hoặc nhập cuộc nhập forums khoa học tập, bạn phải thay đổi lại.

Ví dụ: λ = 322 nm

322 nm x (1 m / 109 nm) = 3,22 x 10-7 m = 0,000000322 m (Đơn vị chuẩn)

3. Vận tốc sóng phân tách mang lại bước sóng. Để tính tần số, f, tao lấy véc tơ vận tốc tức thời Viral của sóng, V, phân tách mang lại bước sóng ở đơn vị chức năng mét, λ.

Ví dụ: f = V / λ = 320 / 0,000000322 = 993788819,88 = 9,94 x 108 Hz (Đơn vị tần số)

II. Công thức tần số: Tần số sóng năng lượng điện kể từ nhập chân không

cong-thuc-tinh-tan-so-2

1. Công thức. Công thức tần số sóng nhập chân ko cũng tiếp tục tương đương với công thức tính nhập môi trường xung quanh ngoài chân ko. Tuy nhiên, nhập môi trường xung quanh chân ko thì véc tơ vận tốc tức thời sóng tiếp tục không biến thành tác động vị những nhân tố không giống, vì vậy véc tơ vận tốc tức thời sóng năng lượng điện kể từ nhập tình huống này tiếp tục vị với véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng. Do cơ, công thức tính là: f = C / λ

Ta với, C là véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng, f là tần số và λ là bước sóng.

Ví dụ: một sóng năng lượng điện kể từ với bước sóng là 569 nm truyền nhập môi trường xung quanh chân ko. Hỏi tần số f  của sóng năng lượng điện kể từ này là bao nhiêu?

2. Quy thay đổi bước sóng về đơn vị chức năng chuẩn chỉnh m nếu như cần thiết.. Tuy nhiên, nếu như bước sóng được đem bên dưới đơn vị chức năng không giống, ví như micromet chửa chuẩn chỉnh, bạn phải quy đổi về đơn vị chức năng mét bằng phương pháp lấy độ quý hiếm cơ phân tách mang lại số micromet nhập một mét.

Chú ý, khi độ quý hiếm chúng ta đang được xử lý vô cùng bé xíu hoặc rất rộng, bạn phải gửi độ quý hiếm cơ về dạng số liệu khoa học tập chuẩn chỉnh nhằm đơn giản dễ dàng rộng lớn. Trong nội dung bài viết này, một vài ba độ quý hiếm rất có thể ko được ghi bên dưới dạng chuẩn chỉnh, tuy nhiên khi chúng ta thực hiện bài bác tập luyện hoặc bài bác đánh giá hoặc nhập cuộc nhập forums khoa học tập, bạn phải thay đổi lại.

Ví dụ: λ = 573 nm

Xem thêm: tính chu vi đường tròn

573 nm x (1 m / 109 nm) = 5,73 x 10-7 m = 0,000000573m

3. Lấy vận tốc khả năng chiếu sáng phân tách mang lại bước sóng.[1] Vận tốc khả năng chiếu sáng là một trong những hằng số, nên nhập tình huống đề bài bác với mang lại sẵn độ quý hiếm này hay là không thì tao vẫn tiếp tục dùng 3.00 x 108 m/s là véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng. Lấy độ quý hiếm này phân tách mang lại bước sóng theo đòi đơn vị chức năng m.

Ví dụ: f = C / λ = 3,00 x 108 / 5,73 x 10-7 = 5,24 x 1014 Hz (Đơn vị tần số)

III. Công thức tính tần số: Dựa bên trên thời hạn hoặc chu kỳ

cong-thuc-tinh-tan-so-3

1. Công thức. Tần số và thời hạn là nhị đại lượng cần thiết nhằm triển khai xong một xấp xỉ sóng và bọn chúng tỉ trọng nghịch tặc cùng nhau . Vậy công thức tần số lúc biết thời hạn triển khai xong xấp xỉ là: f = 1 / T[2]

Trong cơ, f là tần số và T là chu kỳ luân hồi thời hạn hoặc lượng thời hạn cần thiết nhằm bọn chúng triển khai xong một xấp xỉ.

Ví dụ: Một sóng triển khai xong xấp xỉ nhập 0,32 giây. Hỏi tần số của sinh sống là bao nhiêu?

2. Lấy số xấp xỉ phân tách mang lại tổng thời hạn. Thông thường đề bài bác tiếp tục mang lại tao thời hạn quan trọng nhằm triển khai xong một xấp xỉ, nhập tình huống này, tao lấy nghịch tặc hòn đảo của chu kỳ luân hồi thời hạn (lấy 1 phân tách mang lại T). Nếu chu kỳ luân hồi thời hạn có trước là chu kỳ luân hồi của rất nhiều xấp xỉ, bạn phải lấy số xấp xỉ phân tách mang lại tổng chu kỳ luân hồi thời hạn nhằm rất có thể triển khai xong toàn bộ những xấp xỉ cơ.

Ví dụ A: f = 1 / T = 1 / 0,32 = 3,1252

3. Ghi đáp án. phẳng phiu cơ hội triển khai phép tắc tính như bên trên thì tao sẽ sở hữu được được tần số của sóng. quý khách hàng cần thiết ghi tất nhiên đơn vị chức năng tần số là Hz.

Ví dụ A: Tần số của sóng là 3,125 Hz.

IV. Công thức tính tần số: Dựa bên trên tần số góc

cong-thuc-tinh-tan-so-4

1. Khi đang được biết tần số góc của một sóng, nhằm tính tần số chuẩn chỉnh của sóng cơ, tao vận dụng công thức sau : f = ω / (2π)[3]

Trong cơ,  ω là tần số góc và f là tần số chuẩn chỉnh. Cũng tựa như các việc không giống thì π là hằng số pi.

Ví dụ: một sóng hoạt động tròn xoe với tần số góc là 7,16 radian bên trên giây. Hỏi tần số của sóng là bao nhiêu ?

2. Nhân song độ quý hiếm pi nhằm tao xác định được hình mẫu số theo đòi công thức bên trên, tao nhân độ quý hiếm pi, tức 3,14, với 2.

Ví dụ: 2 * π = 2 * 3,1415 = 6,283

3. Lấy tần số góc phân tách mang lại 2 π. Lấy tần số góc của sóng, được mang lại bên dưới đơn vị chức năng là radian bên trên giây, phân tách mang lại 6,283 (2 π) độ quý hiếm nhận được khi nhân song độ quý hiếm của hằng số π .

Ví dụ: f = ω / (2π) = 7,17 / (2 * 3,1415) = 7,17 / 6,283 = 1,14 Hz

Xem thêm: từ chỉ đặc điểm lớp 2

Vừa rồi tất cả chúng ta đang được nằm trong trải qua những công thức tính tần số phổ cập nhất tuy nhiên tất cả chúng ta rất có thể bất thần bắt gặp cần lúc còn ngồi bên trên ghế căn nhà ngôi trường. Các các bạn hãy rèn luyện thiệt nhiều nhằm thực hiện thiệt trở nên thục khi dùng. 

Cùng với cơ so với từng công thức tiếp tục gắn kèm với một kỹ năng chắc chắn của công tác học tập, hoặc học tập hiểu những phần cơ nhằm ko vận dụng lầm lẫn trong những công thức tính tần số khi thực hiện bài bác tập luyện và thi tuyển nhé. 

Chúc chúng ta thành công xuất sắc với những công thức này và hứa hẹn chúng ta nhập những nội dung bài viết công thức tới đây nhé!