công thức diện tích hình tròn lớp 5


Tính diện tích S hình trụ với nửa đường kính r: a) r = 5cm b) r = 0,4dm Tính diện tích S hình trụ với 2 lần bán kính d: a) d = 12cm b) d = 7,2dm

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: công thức diện tích hình tròn lớp 5

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình trụ với nửa đường kính \(r\):

a) \(r = 5cm;\)

b) \(r = 0,4dm;\)

c) \(r = \dfrac{3}{5}m.\)

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích S của hình trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14\).

\(S = r × r × 3,14\) 

(\(S\) là diện tích S hình trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của hình trụ là:

         \(5 × 5 × 3,14 =  78,5 \;(cm^2)\) 

b) Diện tích của hình trụ là:

        \(0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024 \; (dm^2)\) 

c)  \(\dfrac{3}{5}m= 0,6m\)

   Diện tích của hình trụ là:

         \(0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304\; (m^2)\) 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình trụ với 2 lần bán kính \(d\):

a) \(d = 12cm\) ;

b) \(d = 7,2dm\) ;

c) \(d= \dfrac{4}{5}m\) .

Phương pháp giải:

- Tính nửa đường kính hình trụ :  \(r = d : 2\). 

- Tính diện tích S hình tròn: \(S = r × r × 3,14\).

Lời giải chi tiết:

a) Bán kính hình trụ là:

          \(12 : 2 = 6 \;(cm)\)

Diện tích hình trụ là:

           \(6 × 6 × 3,14 = 113,04 \;(cm^2)\)

b) Bán kính hình trụ là:

           \(7,2 : 2 = 3,6 \;(dm)\)

Diện tích hình trụ là:

           \(3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 \;(dm^2)\)

c) \( \dfrac{4}{5}m=0,8m\)

Bán kính hình trụ là:

           \(0, 8 : 2 = 0,4 \;(m)\)

Diện tích hình trụ là:

Xem thêm: một thửa ruộng hình chữ nhật

            \(0,4 \times 0,4 \times 3,14 = 0,5024\;\left( {{m^2}} \right)\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S của một phía bàn hình trụ với nửa đường kính \(45cm\).

Phương pháp giải:

Diện tích mặt mày bàn vày diện tích S hình trụ với nửa đường kính \(r = 45cm\) và vày \(r × r × 3,14.\)

Lời giải chi tiết:

Diện tích của mặt mày bàn hình trụ là:

\(45 × 45 × 3,14 = 6358,5\; (cm^2)\)

                 Đáp số: \(6358,5cm^2\).

Lý thuyết

1. Diện tích hình tròn

Quy tắc: Muốn tính diện tích S của hình trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14\).

                                      \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Ví dụ: Tính diện tích S hình trụ với nửa đường kính \(2cm\).

Giải:

Diện tích hình trụ cơ là:

            \(2 \times 2 \times 3,14 = 12,56(c{m^2})\)

2. Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính diện tích S lúc biết chào bán kính

Phương pháp: gí dụng công thức: \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn)

Dạng 2: Tính diện tích S lúc biết lối kính

Phương pháp: Tính nửa đường kính bám theo công thức: \(r = d:2\), tiếp sau đó tính diện tích S bám theo công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Dạng 3: Tính diện tích S lúc biết chu vi

Phương pháp: Tính nửa đường kính bám theo công thức: \(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\) , tiếp sau đó tính diện tích S bám theo công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Dạng 4: Tính nửa đường kính lúc biết diện tích

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích S \(S = r \times r \times 3,14\), tớ rất có thể tính tích của nửa đường kính với nửa đường kính bám theo công thức: \(r \times r = S:3,14\), tiếp sau đó lập luận nhằm lần rời khỏi nửa đường kính \(r\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 100 Luyện tập luyện

  Tính diện tích S hình trụ với nửa đường kính r: a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

 • Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện tập luyện cộng đồng

  Một sợi chạc thép được uốn nắn như hình mặt mày. Tính phỏng lâu năm của sợi chạc.

 • Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu trang bị hình quạt

  Kết trái ngược khảo sát về việc ưa quí những loại sắc tố của 120 học viên được mang đến bên trên biểu trang bị hình quạt mặt mày. Hãy cho thấy với từng nào học tập sinh: a) Thích màu xanh da trời ? b) Thích red color ? c) Thích white color ? d) Thích màu sắc tím ?

 • Toán lớp 5 trang 104 Luyện tập luyện về tính chất diện tích S

  Tính diện tích S của mảnh đất nền với độ dài rộng theo như hình vẽ mặt mày. Một khu đất nền với độ dài rộng theo như hình vẽ tiếp sau đây. Tính diện tích S khu đất nền cơ.

 • Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập luyện về tính chất diện tích S (tiếp theo)

  Tính diện tích S mảnh đất nền với hình dạng như hình vẽ tiếp sau đây, biết: AD = 63m ; AE = 84m; BE = 28m ; GC = 30m.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện lớp 5

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.