chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào

Câu hỏi:

31/08/2022 1,548

Bạn đang xem: chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào

A. Chỉ tiến hành quá trình xử lí và thể hiện sản phẩm.

B. Chỉ tiến hành một mệnh lệnh bởi con cái tình nhân cầu.

C. Nhận tài liệu nguồn vào, tiến hành quá trình xử lí, thể hiện kết quả.

Đáp án chủ yếu xác

D. Nhập sơ đồ gia dụng khối, thể hiện sản phẩm.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: C

Chương trình PC được dẫn đến bao gồm những bước sau: Nhận tài liệu nguồn vào, tiến hành quá trình xử lí, thể hiện sản phẩm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngôn ngữ nào là tiếp sau đây không phải là ngữ điệu lập trình?

A. Python

B. Scratch

C. Tiếng Pháp

D. Java

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đấy là đúng:

A. Ngôn ngữ thiết kế đơn giản dụng cụ biên soạn thảo văn phiên bản.

B. Chương trình PC là hội tụ những mệnh lệnh ghi chép vị ngữ điệu lập trình.

C. Thứ tự động tiến hành những mệnh lệnh vô công tác không ảnh tận hưởng cho tới sản phẩm Output đầu ra.

D.  Tất cả những ngữ điệu thiết kế đều kiểu như nhau.

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

Xem thêm: đạo hàm của 1/x

A. Chương trình được thiết kế bên trên PC chỉ dùng cho tới PC, ko dùng cho những tranh bị không giống.

B. Chỉ đem độc nhất một ngữ điệu thiết kế không giống nhau.

C. Mỗi thuật toán cần thiết một ngữ điệu thiết kế riêng rẽ nhằm ghi chép trở thành công tác.

D. Có thể người sử dụng nhiều ngữ điệu thiết kế không giống nhau nhằm thể hiện tại một thuật toán.

Câu 4:

Phát biểu nào là thâm thúy phía trên không đúng?

A. Chương trình PC là 1 cơ hội tế bào miêu tả thuật toán nhằm PC hoàn toàn có thể hiểu và tiến hành được.

B. Chương trình PC dựa vào tài liệu nguồn vào, tổ chức quá trình xử lí nhằm trả lại sản phẩm Output đầu ra.

C. Chương trình PC là 1 hội tụ những mệnh lệnh ghi chép vị nhì bit 0 và 1.

D. Có thật nhiều ngữ điệu thiết kế không giống nhau.

Câu 5:

Điều nào là tại đây tuy nhiên một công tác PC ko thể thực hiện được?

A. Tạo đi ra một trò đùa.

B. Giúp ngừng đấm đá bạo lực học tập lối.

C. Sắp xếp trật tự của một mặt hàng số.

D. Dự báo không khí.

Câu 6:

Trong Scratch, câu mệnh lệnh ở hình tiếp sau đây thể hiện tại cấu hình điều khiển và tinh chỉnh nào?

Media VietJack

A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ

B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

C. Cấu trúc lặp

Xem thêm: vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

D. Cấu trúc tuần tự