chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của đế quốc pháp ở việt nam có điểm gì mới

Câu hỏi:

27/07/2022 6,131

A. Qui tế bào khai quật to hơn, triệt nhằm rộng lớn, xã hội bị phân hóa thâm thúy.

Bạn đang xem: chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của đế quốc pháp ở việt nam có điểm gì mới

Đáp án chủ yếu xác

B. Hạn chế sự cách tân và phát triển những ngành công nghiệp nhất là công nghiệp nặng trĩu

C. Tăng cường vốn liếng góp vốn đầu tư nhập toàn bộ những ngành kinh tế tài chính.

D. Cướp đoạt toàn cỗ rụông khu đất của nông tư thục bốt điền trồng cao su đặc.

Đáp án A

Phương pháp giải: so sánh, contact.

Giải chi tiết:

Cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị của thực dân Pháp đối với cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất đem quy tế bào to hơn, triệt nhằm rộng lớn, xã hội bị phân hóa thâm thúy hơn:

- Quy tế bào khai quật rộng lớn, cường độ góp vốn đầu tư thời gian nhanh nhập những ngành kinh tế tài chính ở nước ta, số vốn liếng góp vốn đầu tư nhập Đông Dương, hầu hết là nhập nước ta lên đến mức 4 tỉ phrăng.

- Pháp góp vốn đầu tư triệt nhằm rộng lớn với những ngành kinh tế tài chính chiếm được ROI và đáp ứng mang lại sư cách tân và phát triển của nền kinh tế tài chính của chủ yếu quốc, nhất là nông nghiệp với những bốt điền cao su đặc và khai quật mỏ.

- Xã hội phân hóa thâm thúy rộng lớn, ở bên cạnh tía giai cung cấp cũ là: địa công ty, dân cày và người công nhân thì tư sản và tè tư sản đã và đang cách tân và phát triển trở thành giai cung cấp hoàn hảo.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hội nước ta cách mệnh thanh niên thành lập và hoạt động nhập thực trạng nào?

A. Do sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc kể từ 1919- 1925 ở Liên Xô và Trung Quốc dẫn theo đòi hỏi cung cấp thiết xây dựng tổ chức triển khai chỉ dẫn.

B. Do Nguyễn Ái Quốc cho tới Quảng Châu Trung Quốc 11-1924 xúc tiếp với những ngôi nhà cách mệnh và thanh niên bên trên trên đây sẵn sàng mang lại việc xây dựng đảng vô sản

C. 6- 1924, sự khiếu nại giờ đồng hồ bom Sa Diện, thanh niên yêu thương nước nước ta đang được hội tụ bên trên Trung Quốc thấy cần phải có tổ chức triển khai chủ yếu trị chỉ dẫn.

D. 1919- 1925, tự đòi hỏi của trào lưu công - nông Việt phái nam cần phải có tổ chức triển khai cách mệnh chỉ dẫn.

Câu 2:

Sau cuộc chiến tranh trái đất loại nhất xã hội nước ta bị phân hóa như vậy nào?

A. Phân hóa thâm thúy ở bên cạnh giai cung cấp cũ: phong con kiến, dân cày, người công nhân đang được xuất hiện tại giai cung cấp mói: tư sản, tè tư sản.

B. Phân hóa thâm thúy nhập bại liệt 2 giai cấp phát mới xuất hiện: vô sản và dân cày là lực lộc cần thiết của cách mệnh.

C. Phân hóa thâm thúy xuất hiện tại những giai cung cấp mới: tư sản, vô sản, phong con kiến, dân cày, tè tư sản.

D. Phân hóa thâm thúy giai cung cấp vô sản mới nhất thành lập và hoạt động đang được vượt qua giành quyền chỉ dẫn cách mệnh tiếp cận thắng lợi.

Xem thêm: khoảng cách giữa hai mặt phẳng

Câu 3:

Hãy nêu những xích míc của xã hội nước ta sau cuộc chiến tranh trái đất chuyến loại nhất?

A. Giữa dân tộc bản địa nước ta với thực dân Pháp, thân thích giai cung cấp dân cày với phong con kiến.

B. Giữa dân tộc bản địa nước ta với thực dân Pháp, thân thích toàn bộ những giai cung cấp nhập hội tự vị thế và nghĩa vụ và quyền lợi không giống nhau nên đều xích míc.

C. Giữa dân tộc bản địa nước ta với thực dân Pháp, thân thích giai cung cấp dân cày với giai cung cấp

D. Giữa dân tộc bản địa nước ta với thực dân Pháp, thân thích giai cung cấp tư sản với giai cung cấp vô sản.

Câu 4:

Sau năm 1945, việt nam cần đương đầu với tương đối nhiều quân thù, tuy nhiên quân thù hầu hết là:

A. Nhật. 

B. Pháp.

C. Anh. 

D. Tưởng.

Câu 5:

Nội dung này tại đây không nằm trong quyết nghị Hội nghị Trung ương Đảng chuyến 6 (11/1939)?

A. Mục xài đấu giành trước đôi mắt là kháng đế quốc và tay sai.

B. Thành lập Mặt trận nước ta Độc lập liên minh.

C. Tạm gác trách nhiệm cách mệnh ruộng khu đất.

D. Đưa yếu tố giải tỏa dân tộc bản địa lên tiên phong hàng đầu.

Câu 6:

Năm 1949, Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử đang được đánh tan

A. bao vây, cấm vận của Mĩ.

B. âm mưu cơ thực hiện thống trị trái đất của Mĩ.

C. thế độc quyền trái đất của Mĩ.  

Xem thêm: trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng

D. thế độc quyền tranh bị vẹn toàn tử của Mĩ.