chu vi hình vuông lớp 3

Dạng toán lớp 3 chu vi hình vuông vắn những em được học tập công thức, dạng bài bác tập luyện mới mẻ. Sau trên đây trungtamtoiec.edu.vn cung ứng những cách thức nhằm giải những dạng bài bác tập luyện này

1. Giới thiệu bài học kinh nghiệm chu vi hình vuông

1.1 Chu vi là gì?

Định nghĩa chu vi

Bạn đang xem: chu vi hình vuông lớp 3

1.2 Hình vuông là gì?

Hình vuông là hình với 4 góc vuông và 4 cạnh cân nhau.

1.3 Chu vi hình vuông vắn là gì?

Định nghĩa chu vi hình vuông

Ví dụ: Cho hình vuông vắn ABCD có tính nhiều năm những cạnh đều vày 5 centimet. Tính chu vi hình vuông?

Ví dụ hình vuông vắn ABCD

Chu vi hình vuông vắn lấy phỏng nhiều năm một cạnh nhân 4 nên: 5 x 4 = đôi mươi cm

2. Phân biệt công thức tính chu vi hình vuông vắn và hình chữ nhật

Phân biệt chu vi hình vuông vắn và hình chữ nhật

3. Các dạng bài bác tập luyện toán về chu vi hình vuông vắn.

3.1. Dạng 1: Tính chu vi của hình vuông vắn.

3.1.1. Phương pháp làm: 

Áp dụng công thức tính chu vi: chu vi hình vuông vắn vày một cạnh nhân 4.

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Tính chu vi hình vuông vắn biết phỏng nhiều năm của một cạnh

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

         

3.1.3. Đáp án

Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông vắn tao có:

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

7 x 4 = 28cm

18 x 4 =

72cm

34 x 4 =

136cm

45 x 4 =

Xem thêm: so sánh hướng động và ứng động

180cm

72 x 4 =

288cm

3.2. Dạng 2: Tìm một cạnh lúc biết chu vi của hình vuông

3.2.1. Phương pháp làm:

Bước 1: Liệt kê tài liệu bài bác cho

Bước 2: Muốn lần phỏng nhiều năm của một cạnh tao lấy chu vi đang được biết phân tách mang đến 4.

3.2.2. Bài tập

Bài 1: Một cái bàn hình vuông vắn với chu vi là 82 centimet. Hỏi phỏng nhiều năm của một cạnh đồng hồ thời trang cơ vày bao nhiêu?

Bài 2: Một loại Sảnh bóng hình vuông vắn với chu vi vày 24m, người tao không ngừng mở rộng về phía trái 2m và về ở bên phải 3m. Hỏi sau khoản thời gian không ngừng mở rộng thì những cạnh của Sảnh vày từng nào và chu vi mới mẻ vày bao nhiêu?

3.2.3. Đáp án

Bài 1

Muốn lần phỏng nhiều năm một cạnh tao lấy chu vi đang được biết phân tách mang đến 4.

Chu vi cái bàn hình vuông vắn là 82 centimet.

Vậy phỏng nhiều năm của một cạnh của cái bàn là 82 : 4 = 21 centimet.

Bài 2

Bước 1: Tính phỏng nhiều năm 1 cạnh của Sảnh bóng.

Bước 2: Xác ấn định phỏng nhiều năm khi không ngừng mở rộng Sảnh.

Bước 3: Tính chu vi mới mẻ của Sảnh (chu vi hình chữ nhật: (chiều nhiều năm + chiều rộng) x 2).

Chu vi Sảnh bóng là 24m nên phỏng nhiều năm một kế sân là 24 : 4 = 6m

Người tao không ngừng mở rộng về phía trái 2m và về ở bên phải 3m, tức thị không ngừng mở rộng chiều nhiều năm Sảnh, nên chiều nhiều năm Sảnh mới mẻ được xem là 6 + 2 + 3 = 11m.

Chiều rộng lớn của Sảnh vẫn bất biến vày 6m.

Chu vi mới mẻ của Sảnh là: (11+ 6) x 2 = 34 m

Vậy sau khoản thời gian không ngừng mở rộng thì chiều nhiều năm Sảnh là 11m, chiều rộng lớn Sảnh là 6m, chu vi mới mẻ của Sảnh là 34m.

3.3. Dạng 3: Tính tổng chu vi của hình ghép lúc biết chiều nhiều năm của một cạnh

3.3.1. Phương pháp làm:

Tính theo đuổi chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được xem là chiều nhiều năm nằm trong chiều rộng lớn toàn bộ nhân với 2.

C = (a + b) x 2

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Tính chu vi của hình chữ nhật ghép vày 3 hình vuông biết từng viên gạch ốp hình vuông vắn với cạnh vày 15cm (hình vẽ dưới)

Tính chu vi của những hình

3.3.3. Đáp án

 Tính chiều nhiều năm của hình chữ nhật, tiếp sau đó tính chu vi của hình chữ nhật

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 15 x 3 = 45cm

Xem thêm: xác định phương thức biểu đạt chính

Chu vi của hình chữ nhật là: (45 + 15) x 2 = 120cm

Vậy chu vi hình chữ nhật là 120cm

Để học tập tốt toán lớp 3 chu vi hình vuông, học viên cần thiết nằm trong công thức tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông vắn nhằm mục tiêu vận dụng so với những Việc cơ phiên bản và không ngừng mở rộng nó.