chọn phương án sai trong câu sau công dụng của mạch điện tử điều khiển

  1. Lớp 12

  2. Chọn phương án sai vô câu sau : Công dụng của mạch năng lượng điện tử điều khiển

hint-header

Cập nhật ngày: 16-06-2022


Chia sẻ bởi: Tuoi Ta


Chọn phương án sai vô câu sau : Công dụng của mạch năng lượng điện tử điều khiển

A

Điều khiển tín hiệu

B

Điều khiển những trò đùa giải trí

C

Điều khiển những vũ trang gia dụng

D

Điều khiển những thông số kỹ thuật của thiết bị

Chủ đề liên quan

Hệ số khuếch tán của mạch khuếch tán năng lượng điện áp người sử dụng OA dựa vào vào…

A

Chu kì và tần số của tín hiệu đi vào.

B

Độ rộng lớn của năng lượng điện áp vô.

C

Trị số của những năng lượng điện trở R1 và Rht

D

Độ rộng lớn của năng lượng điện áp ra

Tìm tuyên bố trúng ?

A

Tín hiệu đi ra tiếp tục nằm trong vệt hoặc ngược vệt tín hiệu vô tùy nằm trong tín hiệu đi vào nguồn vào hòn đảo hay là không đảo

B

Tín hiệu vô là tín hiệu một chiều, tín hiệu đi ra là tín hiệu xoay chiều

C

Tín hiệu vô là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu đi ra là tín hiệu một chiều

D

Tín hiệu vô là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu đi ra là tín hiệu xoay chiều

Trong những Điểm sáng tại đây, Điểm sáng nào là ko tương quan cho tới mạch khuếch tán năng lượng điện áp người sử dụng OA?

A

Điện áp đi ra luôn luôn ngược trộn với năng lượng điện áp vô.

B

Điện áp đi ra và năng lượng điện áp vô luôn luôn sở hữu nằm trong chu kì, tần số và nằm trong trộn.

C

Đầu vô ko hòn đảo được nối mass (nối đất)

D

Tín hiệu Uvào được fake cho tới nguồn vào hòn đảo trải qua năng lượng điện trở R1.

Phát biểu nào là tại đây sai:

A

Đối với đèn tín hiệu giao thông vận tải, khối chấp hành vạc mệnh lệnh báo hiệu vì chưng chuông.

B

Mạch tinh chỉnh tín hiệu là mạch năng lượng điện tử tinh chỉnh sự thay cho thay đổi tình trạng của tín hiệu.

C

Công dụng thông tin vấn đề quan trọng mang đến quả đât tiến hành theo đòi mệnh lệnh ở mạch tinh chỉnh tín hiệu như: biển cả hiệu, hình hình họa lăng xê.

D

Mạch tinh chỉnh tín hiệu canh ty thông tin về hiện tượng hoạt động và sinh hoạt của sản phẩm móc

Chức năng của mạch tạo ra xung là:

A

Biến thay đổi tín hiệu năng lượng điện xoay chiều trở thành tín hiệu năng lượng điện sở hữu xung và tần số theo đòi đòi hỏi.

B

Biến thay đổi tín hiệu năng lượng điện một chiều trở thành tín hiệu năng lượng điện sở hữu xung và tần số theo đòi đòi hỏi.

C

Biến thay đổi tín hiệu năng lượng điện một chiều trở thành tín hiệu năng lượng điện sở hữu sóng và tần số theo đòi đòi hỏi.

D

Biến thay đổi tín hiệu năng lượng điện xoay chiều trở thành tín hiệu năng lượng điện không tồn tại tần số.

Mạch tinh chỉnh tín hiệu là mạch năng lượng điện tử sở hữu tác dụng thay cho thay đổi …... của những ……

A

Biên chừng - tần số

B

Đối tượng - tín hiệu

C

Trạng thái – tín hiệu

D

Tín hiệu - tần số

Trong mạch khuếch tán năng lượng điện áp người sử dụng OA, tín hiệu đi ra và tín hiệu vô luôn…

A

Ngược vệt và ngược trộn nhau.

B

Cùng vệt và nằm trong trộn nhau.

C

Ngược vệt và nằm trong trộn nhau.

D

Cùng vệt và ngược trộn nhau.

Người tớ rất có thể làm những gì để thay thế thay đổi thông số khuếch tán của mạch khuếch tán năng lượng điện áp người sử dụng OA?

A

Chỉ cần thiết thay cho thay đổi độ quý hiếm của năng lượng điện trở hồi tiếp (Rht).

B

Đồng thời đội giá trị của năng lượng điện trở R1 và Rht lên gấp rất nhiều lần.

C

Thay thay đổi biên chừng của năng lượng điện áp vô.

D

Thay thay đổi tần số của năng lượng điện áp vô.

Ở quy mô tinh chỉnh vô công nghiệp kể từ PC, tín hiệu được lấy từ:

A

Màn hình

B

Bàn phím

C

Động cơ

D

Bộ điều khiển

Chọn tuyên bố SAI: Chức năng của mạch khuếch tán là:

Xem thêm: nước việt nam nằm ở

A

Khuếch đại tín hiệu năng lượng điện về mặt mũi năng lượng điện áp

B

Khuếch đại tín hiệu năng lượng điện về mặt mũi loại điện

C

Khuếch đại tín hiệu năng lượng điện về mặt mũi công suất

D

Khuếch đại tín hiệu năng lượng điện về mặt mũi tần số.

Phát biểu nào là tại đây trúng ?

A

Mạch khuếch tán rất có thể người sử dụng tranzito

B

Mạch khuếch tán rất có thể người sử dụng IC

C

Mạch khuếch tán người sử dụng cả tranzito và IC

D

Mạch khuếch tán rất có thể người sử dụng tranzito hoặc IC

Đáp án nào là tại đây ko nằm trong phân loại mạch năng lượng điện tử điều khiển?

A

Điều khiển tín hiệu

B

Điều khiển cứng vì chưng mạch năng lượng điện tử

C

Điều khiển không tồn tại thiết kế

D

Điều khiển tốc độ

Đâu ko cần là phần mềm của mạch năng lượng điện tử điều khiển?

A

Vệ tinh anh vinasat 1

B

Động cơ điện

C

Động cơ bước

D

Động cơ nhóm trong

Mạch tinh chỉnh tín hiệu:

A

Điều khiển sự thay cho thay đổi tình trạng và vận tốc của tín hiệu

B

Điều khiển sự thay cho thay đổi hiệu suất của mạch

C

Điều khiển sự thay cho thay đổi tình trạng của tín hiệu

D

Điều khiển sự thay cho thay đổi vận tốc của tín hiệu

Mạch tinh chỉnh tín hiệu giản dị và đơn giản thông thường sở hữu sơ vật dụng vẹn toàn lí dạng nào là ?

A

Đặt mệnh lệnh Xử lí Khuếch đại Ra tải

B

Nhận mệnh lệnh Xử lí thay đổi Thực hành

C

Nhận mệnh lệnh Xử lí Khuếch đại Chấp hành

D

Nhận mệnh lệnh Xử lí Tạo xung Chấp hành

Mạch nào là tại đây ko cần là mạch tinh chỉnh tín hiệu:

A

Điều khiển bảng năng lượng điện tử

B

Điều khiển vận tốc mô tơ điện

C

Điều khiển tín hiệu đèn giao thông vận tải

D

Báo hiệu và đảm bảo năng lượng điện áp

Công dụng chủ yếu của IC khuếch tán thuật toán (OA) là:

A

Khuếch đại loại năng lượng điện một chiều.

B

Khuếch đại năng lượng điện áp.

C

Khuếch đại chu kì và tần số của tín hiệu năng lượng điện.

D

Khuếch đại hiệu suất.

Hệ số khuếch tán năng lượng điện áp của mạch khuếch tán năng lượng điện áp người sử dụng OA là:

A

Kđ =

B

Kđ =

C

Kđ =

D

Kđ =

Mạch nào là tại đây ko cần là mạch năng lượng điện tử điều khiển:

A

Điều khiển bảng năng lượng điện tử

B

Mạch tạo ra xung

C

Báo hiệu và đảm bảo năng lượng điện áp

D

Tín hiệu uỷ thác thông

Chọn phương án sai vô câu sau : Công dụng của mạch năng lượng điện tử điều khiển

A

Điều khiển tín hiệu

B

Điều khiển những trò đùa giải trí

C

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

Điều khiển những vũ trang gia dụng

D

Điều khiển những thông số kỹ thuật của thiết bị