chọn kiểu dữ liệu nào cho trường điểm toán lý

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Chọn loại tài liệu nào là cho tới ngôi trường điểm "Toán", "Lý",...

  Bạn đang xem: chọn kiểu dữ liệu nào cho trường điểm toán lý

  • A. AutoNumber
  • B. Yes/No
  • C. Number
  • D. Currency

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn loại dữ liệu Number cho tới ngôi trường điểm "Toán", "Lý",...

Mã câu hỏi: 2661

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: tỉnh nào sau đây thuộc đông bắc

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: toán lớp 5 bài 70

CÂU HỎI KHÁC

 • Thành phần hạ tầng của Access là:
 • Trong Access, ham muốn thao tác làm việc với đối tượng người tiêu dùng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tớ lựa chọn nhãn:
 • Để cởi một bảng ở chính sách design, tớ lựa chọn bảng cơ rồi:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là sai?
 • Trong Access, một bạn dạng ghi được tạo nên trở nên kể từ dãy:
 • Trong Access, khi nhập tài liệu cho tới bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True.
 • Khi lựa chọn loại tài liệu cho tới ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ), phải  lựa chọn loại nào?
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp 1 trong những nhị độ quý hiếm như: ngôi trường giới tính”, trường  đoàn viên”, ..
 • Đâu là loại tài liệu văn bạn dạng vô Access:
 • Chọn loại tài liệu nào là cho tới ngôi trường điểm
 • Trong Access khi tớ nhập tài liệu cho tới ngôi trường Ghi chú” vô CSDL (dữ liệu loại văn bản) nhưng mà nhiều hơn nữa 255 kí tự động thì tớ cầ
 • Trong cử buột CSDL đang được thao tác làm việc, sẽ tạo cấu tạo bảng vô chính sách design, thao tác tiến hành mệnh lệnh nào là tại đây l
 • Cửa buột cấu tạo bảng được chia thành những phần nào?
 • Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tớ gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:
 • Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tớ xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:
 • Trong khi tạo nên cấu tạo bảng, ham muốn thay cho thay đổi độ cao thấp của ngôi trường, tớ xác lập độ quý hiếm mới mẻ bên trên dòng:
 • Các ngôi trường nhưng mà độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập có một không hai từng mặt hàng của bảng được gọi là:
 • Hãy lựa chọn tuyên bố đích thị trong số tuyên bố sau?
 • Hãy lựa chọn tuyên bố sai trong số tuyên bố sau?
 • Để hướng đẫn khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau khoản thời gian lựa chọn ngôi trường, tớ thực hiện:
 • Trong Access, ham muốn thay cho thay đổi khóa chủ yếu, tớ lựa chọn ngôi trường ham muốn hướng đẫn khóa chủ yếu rồi thực hiện:
 • Khi đang được thao tác làm việc với cấu tạo bảng, ham muốn lưu cấu tạo vô đĩa, tớ thực hiện :
 • Cấu trúc bảng bị thay cho thay đổi khi mang trong mình 1 trong mỗi thao tác nào là sau đây?
 • Muốn xóa một bảng, tớ lựa chọn thương hiệu bảng cần thiết xóa vô trang bảng rồi thực hiện:
 • Muốn thay đổi bảng THISINH trở nên thương hiệu bảng HOCSINH tớ thực hiện :

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA