cho các phản ứng sau

Câu hỏi:

18/06/2019 21,659

Bạn đang xem: cho các phản ứng sau

Cho những phản xạ sau:

(a) S+O2toSO2(b) S+3 F2toSF6(c) S+ 6HNO3toH2SO4+6NO2+2H2O(d) S+ HgHgS

Số phản xạ vô bại liệt S thể hiện tại tính khử là :

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B.

S thể hiện tại tính khử trong số phương trình a, b, c.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong số những đặc thù sau, đặc thù này không là đặc thù của axit H2SO4 quánh nguội?

A. Tan nội địa, lan nhiệt

B. Làm hóa than vãn vải vóc, giấy tờ, đường

C. Hòa tan được sắt kẽm kim loại Al và Fe

D. Háo nước

Câu 2:

Cho phản xạ Al+H2SO4 đặctoAl2(SO4)3+SO2+H2O Hệ số cân đối của H2SO4 là (biết thông số cân đối của phản xạ là những số vẹn toàn, tối giản)

A. 4

B. 8

C. 6

D. 3

Câu 3:

Nguyên tử S đóng vai trò va chất kh, vừa chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?

A. 4S+6NaOH2Na2S+Na2S2O3+3H2O

B. S + 2Na  Na2S

C. S+6HNO3 đc  H2 SO4+6NO2+4H2O

D. S + 3F2  SF6

Câu 4:

Xem thêm: phân tích ai đã đặt tên cho dòng sông

Để phân biệt oxi và ozon rất có thể sử dụng hóa học này sau đây?

A. Cu

B. Hồ tinh ma bột

C. H2

D. Dung dịch KI và hồ nước tinh ma bột

Câu 5:

Trong những câu sau, câu này sai khi nói đến đặc thù chất hóa học của ozon?

A. Ozon lão hóa toàn bộ những kim loại

B. Ozon lão hóa Ag trở thành Ag2O

C. Ozon xoàng xĩnh bền lâu oxi

D. Ozon lão hóa ion I- trở thành I2

Câu 6:

Hãy lựa chọn tuyên bố đích thị về oxi và ozon:

A. Oxi và ozon đều phải sở hữu tính oxi hoá mạnh như nhau

B. Oxi và ozon đều phải sở hữu số proton và số notron như thể nhau vô phân tử

C. Oxi và ozon là những dạng thù hằn hình của nhân tố oxi

D. Oxi và ozon đều phản xạ được với những hóa học như: Ag, KI, PbS ở sức nóng phỏng thường

Câu 7:

Oxi hóa trọn vẹn m gam sắt kẽm kim loại X cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 0,25m gam khí O2. X là

A. Al

B. Fe

C. Cu

Xem thêm: toán lớp 5 phép chia

D. Ca