chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

Đề bài

Phong trào Cần Vương bùng phát nhập thực trạng nào?

Bạn đang xem: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 dựa nhập sgk Lịch sử 11 trang 124, 125 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Hoàn cảnh bùng phát Phong trào Cần Vương:

Xem thêm: hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

- Sau Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt, Pháp vẫn hoàn thiện về cơ phiên bản cuộc xâm lăng nước ta, thiết lập chính sách bảo lãnh ở Bắc Kì và Trung Kì.

- Phái công ty chiến nhập triều đình Huế, thay mặt là Tôn Thất Thuyết vẫn truất phế vứt những ông vua thân thuộc Pháp, trả Hàm Nghi đăng quang, kín xây đắp tô chống, tích trữ lộc thảo và vũ trang.

- Đêm ngày 4 rạng ngày 5-7-1885, Tôn Thất Thuyết hạ mệnh lệnh tiến công Pháp bên trên vọng gác Mang Cá, toà Khâm sứ. Pháp phản công, Tôn Thất Thuyết trả vua Hàm Nghi chạy rời khỏi tô chống Tân Sở (Quảng Trị).

Xem thêm: toán lớp 4 trang 161 162

- Ngày 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết mượn danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương lôi kéo văn thân thuộc, sĩ phu, quần chúng. # toàn quốc đứng lên vì thế vua nhưng mà kháng chiến.

⟹ Phong trào Cần Vương bùng phát.

Loigiaihay.com