chất nào sau đây tác dụng với nước sinh ra khí h2

Câu hỏi:

16/05/2023 3,185

Bạn đang xem: chất nào sau đây tác dụng với nước sinh ra khí h2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

A. Không phản ứng

B. Na + H2O → NaOH + H2

C. K2O + H2O → KOH

D. BaO + H2O → Ba(OH)2

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Butan là 1 trong vô nhị bộ phận chủ yếu của khí nhen nhóm hóa lỏng (Liquified Petroleum Gas viết lách tắt là LPG). Khi nhen nhóm cháy 1 mol butan lan rời khỏi lượng nhiệt độ là 2850 kJ. Để tiến hành việc đun rét 1 gam nước gia tăng 1°C cần thiết cung ứng nhiệt độ lượng là 4,18J. hiểu rằng lượng riêng rẽ của nước là một trong g/ml và hiệu suất dùng nhiệt độ là 60%. Khối lượng butan cần thiết nhen nhóm để lấy 2,5 lít nước kể từ 25°C lên 100°C là

A. 25,44 gam.

B. 23,26 gam. 

C. 26,58 gam.

D. 24,27 gam.

Câu 2:

Chất nào là tại đây đem 3 nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử?

A. Ancol etylic.

B. Ancol metylic.

C. Glixerol.

D. Etilen glicol.

Câu 3:

Một nông trại cần thiết 100 kilogam phân bón NPK có tính đủ chất là 10-6-10 nhằm bón ngay lập tức (tránh sự chuyển đổi chất hóa học của phân theo gót thời gian), kể từ sự phối trộn 4 nguyên vẹn liệu: amoni sunfat (loại có tính đủ chất là 21%), supephotphat (độ đủ chất là 20%), kali clorua (độ đủ chất là 60%) và mùn cơ học (chất phụ gia). Khối lượng hóa học phụ gia nhớ dùng là

A. 6,22 kilogam.

B. 6,02 kilogam.

Xem thêm: biện pháp tu từ ẩn dụ

C. 5,95 kilogam. 

D. 5,71 kilogam.

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn 1,24 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) vô oxi dư chiếm được 0,04 mol CO2. Công thức phân tử của X là

A. CH5N.

B. C2H7N. 

C. C4H11N.

D. C3H9N.

Câu 5:

Chất nào là sau đấy là hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. H2S.

B. Na2SO4.

C. NH3.

D. CH3COOH.

Câu 6:

Sắt phản xạ với lượng dư hóa học nào là tại đây sinh rời khỏi muối bột sắt(II)?

A. Dung dịch H2SO4 loãng. 

B. O2, t°.

C. Dung dịch HNO3 quánh, rét. 

D. Dung dịch MgSO4 loãng.

Xem thêm: hoc10.com bộ sách cánh diều lớp 7