chất nào sau đây có chứa liên kết ba trong phân tử

hint-header

Cập nhật ngày: 12-09-2022

Bạn đang xem: chất nào sau đây có chứa liên kết ba trong phân tử


Chia sẻ bởi: Phạm Ngọc Anh


Phân tử hóa học nào là tại đây với có một link ba?

Chủ đề liên quan

Định nghĩa nào là bên dưới đấy là chính về hiđrocacbon no?

A

Hiđrocacbon no là những ăn ý hóa học cơ học chỉ mất link đơn vô phân tử.

B

Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ mất những link đơn vô phân tử.

C

Hiđrocacbon no là hiđrocacbon với những link đơn vô phân tử.

D

Hiđrocacbon no là hiđrocacbon với tối thiểu một link đơn vô phân tử.

Công thức phân tử của propilen là

Điều khiếu nại nhằm một anken với đồng phân hình học tập (đồng phân cis-trans) là

A

từng vẹn toàn tử C đem link song gắn thêm với 2 vẹn toàn tử hoặc group vẹn toàn tử bất kì.

B

từng vẹn toàn tử C đem link song gắn thêm với 2 vẹn toàn tử hoặc group vẹn toàn tử không giống nhau.

C

từng vẹn toàn tử C đem link song gắn thêm với 2 vẹn toàn tử hoặc group vẹn toàn tử giống như nhau.

D

4 vẹn toàn tử hoặc group vẹn toàn tử ở cả 2 vẹn toàn tử C đem nối song nên không giống nhau.

Trong công nghiệp, anken được pha chế kể từ ankan tự phản xạ sau: CnH2n+2CnH2n+H2. Phản ứng này nằm trong loại phản xạ gì?

Ngày ni, nhằm phát hành C2H2 vô công nghiệp, người tao dùng phản xạ nào là bên dưới đây?

A

CaC2 + 2H2O C2H2 + Ca(OH)2.

C

AgCCAg + 2HCl C2H2 + 2AgCl.

Trùng ăn ý buta-1,3-đien dẫn đến polibutađien với công thức cấu trúc là

Khi nhóm cháy trọn vẹn một anken bất kì thì tạo nên ra

A

số mol H2O to hơn số mol CO2.

B

số mol CO2 to hơn số mol H2O.

C

số mol CO2 thông qua số mol H2O.

D

số mol CO2 gấp hai số mol H2O.

Loại phản xạ nào là tại đây chỉ xẩy ra với etilen nhưng mà ko xẩy ra với etan?

A

Phản ứng cháy và phản xạ thế.

B

Xem thêm: CaKhia Trực Tiếp - Địa chỉ xem tỷ lệ kèo bóng đá tốt nhất

Phản ứng thế và phản xạ nằm trong.

C

Phản ứng nằm trong và phản xạ trùng khớp.

D

Phản ứng cháy và phản xạ trùng khớp.

Metan cho tới phản xạ thế với clo vô ĐK nào là sau đây?

A

Dưới độ sáng khuếch giã.

C

Dưới áp suất thấp, sức nóng phỏng cao.

D

Tại sức nóng phỏng cao vô chân ko.

Etilen dễ dàng nhập cuộc phản xạ nằm trong vì như thế nguyên nhân nào là sau đây?

A

Etilen là hóa học khí ko bền.

B

Etilen với phân tử khối nhỏ nhắn.

D

Phân tử etilen với cùng 1 link đôi C=C.

Cho phản ứng: CHC–CH3 + 2H2 X. Chất X là

Chuẩn bị 2 ống thử (A) và (B) và tiến hành thử nghiệm như hình vẽ bên dưới đây:

Chất Y là

Cho phản xạ thân mật isopren và HCl ở 40oC (tỉ lệ mol 1 : 1), thành phầm chủ yếu của phản xạ là

A

3,4-điclo-3-metylbut-1-en.

C

1,4-điclo-2-metylbut-2-en.

Cho 0,3 mol ankin A ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 lấy dư chiếm được 52,5 gam kết tủa. Công thức cấu trúc của A là (H=1; C=12; Ag=108)

Cho hiđrocacbon với công thức cấu trúc :

Tên thay cho thế của hiđrocacbon bên trên là

A

5-etyl-2-metylhexa-1,3-đien

B

2-etyl-5-metylhexa-3,5-đien

D

2,5-đimetylhepta-1,3-đien.

Cho sơ trang bị phản xạ sau: CH4 X Y Z Cao su buna. Công thức cấu trúc của hóa học Y là

Axetilen làm mất đi color hỗn hợp KMnO4, phản xạ này nằm trong loại

A

phản xạ lão hóa ko trọn vẹn.

D

phản xạ thế ion sắt kẽm kim loại.

Xem thêm: enjoy + ving hay to v

Sản phẩm phụ của phản xạ nằm trong propen và HCl là

Propen và propin đều nằm trong rất có thể phản xạ với những hóa học vô mặt hàng nào là sau đây?

Một ankin X nhập cuộc phản xạ cùng theo với HCl (tỉ lệ mol 1 : 1) thì chiếm được thành phầm với chứa chấp 39,24% Cl về lượng. Số vẹn toàn tử hiđro vô phân tử X là (H=1; C=12; Cl=35,5)