chất nào là amin bậc 2

Câu hỏi:

24/08/2019 141,893

Bạn đang xem: chất nào là amin bậc 2

C. CH3NHC2H5.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Chỉ sở hữu CH3NHC2H5 là amin bậc 2.

Đối với những đáp án còn lại:

A. (CH3)2CHNH2 là amin bậc 1.

B. C6H5NH2 là amin bậc 1.

D. (CH3)3N là amin bậc 3

Lưu ý:

Bậc của amin là số vẹn toàn tử hiđro nhập phân tử amoniac bị thay cho thế bởi vì gốc hiđrocacbon.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học sau đây, hóa học nào là sở hữu lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi sau đây, thương hiệu nào là phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Amin nào là sau đấy là amin bậc hai?

A. đimetylamin.

B. phenylamin.

Xem thêm: hãy nêu một số sự kiện chính của truyện thánh gióng

C. propan-1-amin.

D. propan-2-amin.

Câu 4:

Chất nào là sau đấy là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 5:

Cho những đánh giá sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh nghịch, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy không hề nhỏ, Lúc rét chảy thì bị phân bỏ.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều phải sở hữu tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh nghịch, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng cực kỳ, nhập hỗn hợp dạng ion lưỡng cực kỳ gửi một trong những phần nhỏ trở thành dạng phân tử.

(6) Các amin thơm phức đều độc. Số đánh giá đích thị là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

Chất sở hữu phản xạ màu sắc biure là

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

Xem thêm: ngành bưu chính nước ta hiện nay

D. Chất bự.