cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

1. Lặp

- Cấu trúc lặp là một trong tinh chỉnh và điều khiển tiến hành việc làm lặp lên đường tái diễn tự nhiên đầy đủ số chuyến lặp hoặc Lúc một ĐK nào là này còn trúng.

Bạn đang xem: cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

- Quá trình lặp ko thể giới hạn được gọi là quy trình lặp vô hạn. Vấn đề này xẩy ra Lúc ĐK để dừng lại lặp không hề bị đổi khác độ quý hiếm sau từng chuyến lặp. Khi bại liệt nhằm bay lặp vô hạn, cần phải có những câu mệnh lệnh được chấp nhận bay ngay lập tức ngoài lặp.

- Có nhị loại cấu hình lặp: lặp với số chuyến biết trước và lặp với số chuyến không biết trước.

2. Lặp với số chuyến biết trước và câu lệnh for-do

Dạng lặp với số chuyến biết trước dùng làm tiến hành câu mệnh lệnh một số trong những chuyến xác lập. Dạng này người sử dụng một biến hóa điều khiến cho vòng lặp. Trong Pascal từng chuyến tiến hành câu mệnh lệnh thì biến hóa điều khiến cho (giả sử là i) được tự động hóa tăng (nhận độ quý hiếm tiếp sau là succ(i)) hoặc tách (nhận độ quý hiếm nhỏ rộng lớn ngay lập tức trước pred(i)). Đến Lúc biến hóa tinh chỉnh và điều khiển đạt độ quý hiếm xác lập thì vòng lặp kết giục.

Câu mệnh lệnh for- vì thế với nhị dạng tiến thủ và lùi:

- Dạng lặp tiến thủ :

for <biến đếm>:= <giá trị đầu> to lớn <giá trị cuối> vì thế <câu lệnh> ;

- Dạng lặp lùi:

for <biến đếm>:= <giá trị cuối> dowto <giá trị đầu> vì thế <câu lệnh> ;

Trong đó:

- biến hóa kiểm đếm là biến hóa đơn, thông thường với loại nguyên vẹn.

- độ quý hiếm đầu, độ quý hiếm cuối là những biểu thức nằm trong loại với biến hóa kiểm đếm và độ quý hiếm đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc vì thế độ quý hiếm cuối. Nếu độ quý hiếm đầu to hơn độ quý hiếm cuối thì vòng lặp ko được tiến hành.

Hoạt động của mệnh lệnh for-do:

Ở dạng lặp tiến thủ, câu mệnh lệnh viết lách sau kể từ khóa phải thực hiện tại tuần tự động, với biến hóa kiểm đếm theo thứ tự nhận độ quý hiếm kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Hoặc hoạt động và sinh hoạt của dạng lặp tiến thủ rất có thể được biểu diễn giải như sau:

Bước 1: Biến tinh chỉnh và điều khiển nhận độ quý hiếm đầu.

Bước 2: Nếu độ quý hiếm biến hóa tinh chỉnh và điều khiển nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối thì gửi cho tới bước 4. Cách 3: {giá trị biến hóa tinh chỉnh và điều khiển vì thế độ quý hiếm cuối} tiến hành câu mệnh lệnh, tiếp sau đó giới hạn lặp, gửi cho tới câu mệnh lệnh tiếp sau vòng lặp.

Bước 4: Thực hiện tại câu mệnh lệnh sau vì thế và tăng biến hóa điều khiên cho tới độ quý hiếm tiếp sau.

Xem thêm: giới hạn sinh thái là

Ở dạng lặp lùi, câu mệnh lệnh viết lách sau kể từ khóa vì thế được tiến hành tuần tự động, với biến hóa kiểm đếm theo thứ tự nhận độ quý hiếm kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Ở dạng lặp lùi này độ quý hiếm của biến hóa điểu khiên được tự động hóa hạ xuống độ quý hiếm tiếp sau sau từng chuyến lặp.

Lưu ý: Trong vòng lặp ko được chứa chấp mệnh lệnh thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của biến hóa tinh chỉnh và điều khiển vì thế sẽ gây ra rời khỏi hiện tượng khó khăn theo đuổi dõi và cai quản lí vòng for-do.

3. Lặp với số chuyến không biết trước và câu mệnh lệnh while-do

• Lặp với số chuyến không biết trước với nhị dạng:

Dạng 1 : Trong Lúc <điều kiện> còn trúng thì còn tiến hành <công việc>

Dạng 2: Còn tiến hành <công việc> trong lúc <điều kiện> còn trúng.

Trong dạng 1, trước tiên đánh giá và tính độ quý hiếm của ĐK, nếu như ĐK nhận độ quý hiếm true thì tiến hành việc làm (một lần). Mỗi chuyến tiến hành việc làm rất có thể tiếp tục thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của ĐK nên cho tới một khi nào là bại liệt ĐK lặp không hề trúng nữa và cấu hình lặp sẽ tiến hành kết giục. trái lại, nếu lúc tiến hành việc làm ko thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của ĐK thì cấu hình lặp kéo dãn dài mãi (gọi là vòng lặp vô hạn). Để bay ngoài vòng lặp vô hạn, vô việc làm cần phải có câu mệnh lệnh rẽ nhánh bay ngoài vòng lặp vô hạn Lúc thỏa mãn nhu cầu ĐK rẽ nhánh.

• Trong Pascal, lặp với số chuyến không biết trước là dạng while-do

Câu mệnh lệnh while-do có một biểu thức ĐK nhằm tinh chỉnh và điều khiển tiến hành lặp một câu mệnh lệnh đơn hoặc kép.

Cú pháp:

while <điều kiện> vì thế <câu lệnh> ;

Trong đó:

Điều khiếu nại là biểu thức mối quan hệ hoặc lôgic;

Câu mệnh lệnh là một trong câu mệnh lệnh cùa Pascal.

- Hoạt động của câu mệnh lệnh while-do:

Câu mệnh lệnh viết lách sau kể từ khóa vì thế được tiến hành Lúc biểu thức ĐK còn nhận độ quý hiếm true. Biểu thức điểu khiếu nại được xem độ quý hiếm trước lúc câu mệnh lệnh được tiến hành, tuy nhiên nếu như biểu thức điểu khiếu nại đã nhận được độ quý hiếm false ngay lập tức từ trên đầu thì câu mệnh lệnh ko được tiến hành chuyến nào là. Nếu biểu thức ĐK luôn luôn nhận độ quý hiếm true thì câu mệnh lệnh được tiến hành mãi, tớ gọi là vòng lặp vô hạn.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 26

* Định lí Bohn Jacopini: Mọi quy trình đo lường và tính toán đều rất có thể tế bào miêu tả và tiến hành dựa vào tía cấu hình cơ bạn dạng là cấu hình tuần tự động, cấu hình rẽ nhánh và cấu hình lặp.

Loigiaihay.com