câu gián tiếp tiếng anh

Trong giờ đồng hồ Anh thì câu trúc câu loại gián tiếp và thẳng là phần kiến thức và kỹ năng căn bạn dạng, cần thiết tuy nhiên bạn phải ghi nhớ. Trong nội dung bài viết này, nằm trong Langmaster đi kiếm hiểu cấu tạo câu loại gián tiếp, câu thẳng gần giống cơ hội quy đổi câu thẳng thanh lịch loại gián tiếp chuẩn chỉnh xác nhất. Cùng chính thức tức thì thôi! 

1. Cấu trúc câu loại gián tiếp là gì? Cấu trúc câu thẳng là gì?

Vậy cấu tạo câu loại gián tiếp là gì? cấu tạo câu thẳng là gì? Chúng tao hãy cút là rõ ràng nhị định nghĩa này nhé! 

Bạn đang xem: câu gián tiếp tiếng anh

 • Cấu trúc câu thẳng (direct speech)

Đây là một trong những lời nói đúng chuẩn điều của một người miêu tả, bởi vậy nó còn được gọi là câu trích dẫn. 

Cấu trúc câu thẳng bao gồm: [Mệnh đề tường thuật] + [“mệnh đề được trần thuật lại”]. Mệnh đề được trần thuật lại tiếp tục bịa vô vệt ngoặc kép nhằm mục tiêu nói lại đúng chuẩn câu kể từ của những người rằng. 

Ví dụ:  He said, “ I went vĩ đại school yesterday” -> Anh ấy rằng là ngày hôm qua anh ấy đến lớp. 

 • Cấu trúc câu loại gián tiếp (indirect speech)

Là một lời nói thuật lại điều của một người không giống rằng ở dạng loại gián tiếp, cấu tạo câu loại gián tiếp ko dùng vệt ngoặc kép và với sự thay đổi về thì của câu. 

Cấu trúc câu loại gián tiếp bao gồm: [Mệnh đề tường thuật] + that + [Mệnh đề được trần thuật lại]. Câu loại gián tiếp được thêm thắt kể từ “that” nhằm nối nhị vế câu lại cùng nhau. 

Ví dụ: Mary said that she is hungry now. -> Mary rằng là cô ấy đang được đói bụng. 

null

=>> CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG THEO CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

2. Quy tắc đem cấu tạo câu thẳng thanh lịch cấu tạo câu loại gián tiếp

Để thuật lại ý của những người rằng hoặc rằng cơ hội khách hàng là đem cấu tạo câu thẳng trở thành cấu tạo câu loại gián tiếp thì tất cả chúng ta cần thiết chú ý những điều cơ bạn dạng sau: 

2.1 Trường hợp ý 1

Nếu động kể từ ở mệnh đề đó là thì thời điểm hiện tại đơn - simple present - (say), thời điểm hiện tại triển khai xong - present perfect - (have/has said) hoặc thì sau này đơn -simple future - (will say), thì vô câu loại gián tiếp tất cả chúng ta thay đổi đại kể từ và phân chia động kể từ ứng với đại kể từ này là được. 

Ví dụ 1: My mother says, “I hope it will rain tomorrow” -> My mother says that she hopes it will rain tomorrow. 

Ví dụ 2: Mira has said, “ I am sad now” -> Mira has said that she is sad now. 

null

2.2 Trường hợp ý 2

Nếu động kể từ vô mệnh đề chủ yếu ở thì vượt lên trên khứ đơn - simple past - (said) thì vô cấu tạo câu loại gián tiếp tất cả chúng ta cần thiết thay đổi thì, thay đổi đại kể từ và một số trong những cụm kể từ chỉ thời hạn, xứ sở. Trong tình huống này, Khi đem cấu tạo câu kể từ thẳng thanh lịch loại gián tiếp bạn phải chú ý những thay cho thay đổi sau: 

 • Biến thay đổi thì động từ 

null

=>> BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

Trường hợp ý nước ngoài lệ, nếu như điều rằng trực tiếp nối mô tả một thói thân quen hoặc một thực sự rõ ràng thì Khi đem bọn chúng về loại gián tiếp chúng ta có thể dùng simple present thay cho simple past. 

Ví dụ: I go vĩ đại bed late every evening -> She said she goes/ gone vĩ đại bed late every evening 

 • Đối với những động kể từ khuyết thiếu (modal verbs) tao rất có thể dùng những động kể từ nằm trong nghĩa Khi đem kể từ câu thẳng thanh lịch câu loại gián tiếp: 

null

 •  Thay thay đổi giới kể từ và trạng kể từ của câu

null

=>> TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

3. Các cơ hội quy đổi câu thẳng thanh lịch cấu tạo câu loại gián tiếp

Chuyển thay đổi câu thẳng thanh lịch câu loại gián tiếp thông thường sẽ sở hữu được 4 loại câu: Câu mệnh lệnh/ đòi hỏi, thắc mắc, câu cảm thán và câu tường thuật. 

3.1 Cấu trúc câu loại gián tiếp dạng mệnh lệnh/yêu cầu

Câu mệnh lệnh/yêu cầu thông thường được dùng những động kể từ như: order, command, tell, ask, request, require,...

Cách chuyển: 

Câu trực tiếp: S + tell/request/require/… + O + to-infinitive.

-> Câu loại gián tiếp: S + told/requested/ required + O + not to-infinitive.

Ví dụ: “Hurry up”, the teacher said vĩ đại them -> The teacher told them vĩ đại hurry up. 

3.2 Câu loại gián tiếp dạng câu hỏi 

Về thắc mắc thì được chia thành 2 dạng là thắc mắc yes-no và thắc mắc Wh

 • Câu căn vặn yes-no

Cấu trúc: S+ asked/inquired/wondered, wanted vĩ đại know + if/whether +S +V

Ví dụ: “Have you watched that film?” -> He asked if/whether I had watched that film.

 • Câu căn vặn wh ( who, what, where, when)

Cấu trúc: S + asked(+O)/wanted vĩ đại know/required/wondered + Wh-words + S + V.

Ví dụ: What time does the class begin? -> She wanted vĩ đại know what time the class began

3.3 Câu loại gián tiếp dạng câu cảm thán 

Cấu trúc: S+ said/told/exclaimed + that + S + V(lùi thì) + O

Ví dụ: What a lovely house they have! -> She said what a lovely house they had.

3.4 Câu loại gián tiếp dạng trần thuật 

Cấu trúc:  S + say(s)/said + that + S + V

Ví dụ: I saw him yesterday -> She said she had seen him the previous day. 

null

=>> 40 CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TRONG TIẾNG ANH CHINH PHỤC MỌI BÀI THI

3.5 Những tình huống đặc trưng của câu loại gián tiếp 

Khi đem câu thẳng thanh lịch câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta ko thay đổi thì ở mệnh đề phù trong những tình huống đặc trưng sau: 

 • Động kể từ vô câu thẳng với thời hạn cụ thể 

Ví dụ: She said, “ I was born in 1990” -> She said that she was born in 1990. 

 • Câu ĐK loại 2 và 3

Ví dụ: She said, “If I were you, I wouldn’t come here” -> She said if she were mạ she wouldn’t come here. 

 • Quá khứ fake định

Ví dụ: Mira said, “I wish I were a boy” -> Mira said that she wished she were a boy

 • Câu thẳng với chứa chấp could, should, might, used vĩ đại, ought vĩ đại, would rather, had better,...

Ví dụ: Mary said vĩ đại mạ, “ you had better not Call him” - > Mary said vĩ đại mạ I had better not Call him. 

 • Câu trực tiếp nối mô tả một chân lý, một trường hợp ko thay đổi. 

Ví dụ: My teacher said, “the sun rises in the East” -> My teacher said the sun rises in the East. 

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

4. Bài tập dượt về câu thẳng, loại gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh

4.1 Bài tập

Bài tập dượt 1: Chuyển những câu sau kể từ câu thẳng thanh lịch loại gián tiếp

 1. "Where's my book?" Linh asked.

Linh asked................................................................................. .................

 1. "Where are you going?" Lan asked us.

Lan asked us................................................................................ .......................

 1. My brother asked: "Have I cleaned the room?"

My brother asked................................................................................. .................

 1. "Where have you been?" the mother asked her daughter.

Mother asks her daughter...........................................................................

 1. "What color shirt bởi you lượt thích the most?" I asked my boyfriend.

I asked my boyfriend……………………. ..................................

 1. "What are they doing?" My father asked.

My father wants vĩ đại know...................................................................

 1. "Will she go vĩ đại the movies?" My brother asked Lan

My brother wants vĩ đại know................................................................................. 

 1. The teacher asked: "Did the whole class bởi the English homework?"

Teachers want vĩ đại know ................................................................................. …

 1. "Why did you lie?" she asked mạ.

She asked mạ.............................................. .................

 1. "Have you talked vĩ đại your family?" my friend asked mạ.

My friend asked mạ ........................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Xem thêm: BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP - GIÁN TIẾP (CÓ ĐÁP ÁN)

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án đúng

1. “How old are you?” he asked.

A. He asked mạ how old are you.

B. He asked mạ how old I am

C. He asked mạ how old was I.

D. He asked mạ how old I was.

2. My mother asked me: “Where are you going?”

A. My mother asked mạ where was I going.

B. My mother asked mạ where I was going.

C. My mother asked mạ where is I going.

D. My mother asked mạ where I is going.

3. “Keep silent” said the teacher vĩ đại the kids.

A. The teacher told the kids vĩ đại keep silent.

B. The teacher said the kids vĩ đại keep silent.

C. The teacher told the kids keep silent.

D. The teacher told vĩ đại the kids vĩ đại keep silent.

4. “I didn't see my family last week.”, Linh said.

A. Linh said he didn’t see my family last week before.

B. Linh said he hasn’t seen my family last week.

C. Linh said he hadn’t seen my family last week.

D. Linh said he hadn’t seen my family last week before.

5. “We are ready for the next event”, they said vĩ đại us.

A. They told us they are ready for the next sự kiện.

B. They told us they will ready for the next sự kiện.

C. They told us we were ready for the next sự kiện.

D. They told us they were ready for the next sự kiện.

6. “I have finished the project.”, Linh said vĩ đại mạ.

A. Linh told mạ she has finished the project

B. Linh told mạ she finished the project.

C. Linh told mạ she had finished the project.

D. Linh told mạ she has been finished the project.

7. “Please bring mạ the thực đơn.” he said vĩ đại the waitress.

A. He asked the waitress bring him the thực đơn.

B. He asked the waitress vĩ đại bring her the thực đơn.

C. He asked the waitress vĩ đại bring him the thực đơn.

D. He asked the waitress bring her the thực đơn.

8. “Don’t shout”, she said vĩ đại mạ.

A. She told mạ don’t shout.

B. She told vĩ đại mạ not vĩ đại shout.

C. She told mạ not vĩ đại shout.

D. She said vĩ đại mạ don’t shout.

9. “I cleaned the house yesterday”, she said.

A. She told mạ she had cleaned the house the day before.

B. She said vĩ đại mạ I cleaned the house the day before.

C. She told mạ she had cleaned the house yesterday.

D. She told mạ she cleaned the house yesterday.

10. “Can you lend mạ the book?”, he asked mạ.

A. He asked mạ can you lend him the book.

B. He asked mạ could you lend him the book.

C. He asked mạ if I can lend him the book.

D. He asked mạ if I could lend him the book.

Bài tập dượt 3: Chọn đáp án đúng:

1. Linh asked mạ _____.

A. Where bởi you come from?                            

B. where I came from 

Xem thêm: dù đục dù trong con sông vẫn chảy

C. where I came from                                                 

D. where did I come from?

2. She asked mạ _____ I liked Korean music.

A.when                                        

B.what                                

C.if                                                

D.x

3. The doctor ____ him vĩ đại drink 2 liters of water.

A.told                                            

B.tell                         

C. have told                                   

D. are telling

4. My brother wanted vĩ đại know_____ complete this project..

A. when would she                                   

B. when will she               

c. when she will                               

D. when she would

5. Linh told mạ that her father____ a luxury xế hộp.

A. owns       

B. owned                    

C. owning           

D. A and B

6. What did that man say ______?

A. at you      

B. for you             

C. vĩ đại you                 

D. you

7. I called my friend in America last night, and she said it _______ sunny there.

A. is      

B. were      

C. has been           

D. was

8. The architects have ______ that the house blueprint will be completed on time.

A. promised     

B. promise              

C. promises               

D. promising

9. The doctor _______ him vĩ đại take more exercise.

A. told         

B. tell               

C. have told           

D. are telling

10. The last time I saw my mother she looked very happy. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. ago      

B. following            

C. next              

D. previous

11. Last week, Lan ______ she put the key on the cupboard.

A. asked         

B. is asking             

C. ask              

D. was asked

12. My sister has ______ this answer wasn’t completely true.

A. admitting that       

B. was admitted that       

C. admitted that                

D. admit that

13. When I called my brother yesterday, he said he was busy ______ days.

A. that           

B. the            

C. then                

D. this

14. My mother wonders _____ the clothes are on sale yet.

A. what          

B. when           

C. where            

D. whether

15. Linh _____ mạ that my train was about vĩ đại leave.

A. has reminded       

B. has reminded that      

C. reminded            

D. reminded that

16. Hello, Lan. I didn’t expect vĩ đại see you today. John said you _____ ill.

A. are         B. were             C. was               D. should be

17. Lan ______ and left.

A. said goodbye vĩ đại me  B. says goodbye vĩ đại me    C. tell mạ goodbye  D. told mạ goodbye

18. I told you ______ switch off the light, didn’t I?

A. don’t            B. not            C. not to              D. vĩ đại not

19. Lan was slow, sánh her brother ________ hurry up.

A. tell him          B. told him for               C. told vĩ đại       D. told him to

20. Lan was driving too fast, sánh I ______ vĩ đại slow down.

A. asked her          B. asked                C. ask           D.have asked her

Bài tập dượt 4: Viết lại câu

 1. “You stole my best watch, Linh!” John said.

- John accused ..................................................................................................... 

 1. “You broke my phone, John!” Lan said.

- Lan accused .............................. ....................................................... 

 1. “Where was your baby girl born?” the nurse said vĩ đại Mrs. Lan.

- The nurse asked Mrs. Lan ........................... ................................. ........

 1. “Brother John, you should drink 2 liters of water a day,” said the doctor.

- Doctor advised ..................................................................................... 

 1. “Will I be able vĩ đại find this homestay?” Lan said vĩ đại herself.

- Lan wonders ..................................................................................... 

 1. “I'm sorry I lied vĩ đại you,” Lan told Susan.

- Lan apologizes ..........

 1. “When bởi you get your summer vacation?” Lan asked.

- Lan asked Linh ............................ ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “Can I have a new pair of shoes, please?” I told her mother.

- I ask ............................................... .................................. .....

9.. “Don't hầm out until I get back, Peter,” his mother said.

- Peter's mother told him .............................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “Don't touch the knife,” Mrs. James told her son.

- Mrs. James told her son ............................ ................................. .. ...

Bài tập dượt 5: Viết lại câu tuy nhiên nghĩa ko đổi

 1. “If the weather is nice, I will go on a picnic with my family,” he said.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “What would you bởi if you had five days off?” I asked him.

................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “I would come vĩ đại see you if I didn't have vĩ đại take the exam, James,” she said.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. "I'm sure I won't be jealous if you tell mạ the truth", he told me

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “If there's a storm tomorrow, we won't have vĩ đại go vĩ đại school,” they told mạ.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. She told me: “If I were you, I wouldn't choose vĩ đại give up this dream job.”

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “If a lot of guests come, the homestay will be full.”

................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “You will be surprised if you meet her.”, Linh told Linda.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. She said: “I will get sick if I stay out in the sun for too long.”

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “What would you bởi if you saw him?” Linh asked me

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

4.2 Đáp án

Bài tập dượt 1:

 1. Linh asked where his book was.
 2. Lan asked where we were going
 3. My brother asked if I cleaned the room
 4. The mother asks where her daughter has been.
 5. I asked my boyfriend what color shirt he liked best.
 6. My dad wants vĩ đại know what they're doing.
 7. My brother wants vĩ đại know if Lan is going vĩ đại the movies.
 8. The teacher wants vĩ đại know if the whole class has done the English homework.
 9. She asked mạ why I lied.
 10. My friend asked mạ if I talked vĩ đại my family.

Bài tập dượt 2:

1 - D               2 - B            3 - A              4 - D               5 - D

6 - C               7 - C            8 - C             9 - A               10 - D 

Bài tập dượt 3:

Xem thêm: hô hào vận động đông du

 1. C                         2. C                    3. A               4. D                   5. D
 2. C                         7. D                    8. A               9. A                 10. D
 3. A                      12. C                   13. A             14. D                15. C
 4. B                     17. A                   18. C              19. D               trăng tròn. A

Bài tập dượt 4:

 1. John accused Linh of stealing his best watch.
 2. Lan accused John of damaging her phone.
 3. The nurse asked Mrs. Lan where her little daughter was born.
 4. The doctor advised Mr. John vĩ đại drink enough 2 liters of water every day.
 5. Lan wondered if she could find this homestay.
 6. Lan apologizes vĩ đại Susan for lying vĩ đại her.
 7. Lan asked Linh when he would start his summer vacation.
 8. I asked her mother if she could get a new pair of shoes.
 9. Peter's mother told him not vĩ đại go out until she got back.
 10. Mrs. James told her son not vĩ đại touch knives.

Bài tập dượt 5:

 1. He said if the weather is nice, he will go on a picnic with his family.
 2. I asked him what he would bởi if he had (have) five days off.
 3. She told James that she would come vĩ đại see him if she didn't have vĩ đại take the exam.
 4. He told mạ he was sure he wouldn't be jealous if I told him the truth.
 5. They told mạ that if there is a storm tomorrow, we won't have vĩ đại go vĩ đại school.
 6. She told mạ that if she were mạ, she wouldn't choose vĩ đại give up this dream job.
 7. The receptionist told us if many guests come, the homestay will be full.
 8. Linh tells Linda that she will be very surprised if she meets you.
 9. She said she would get sick if she stayed out in the sun for too long.
 10. Linh asked mạ what I would bởi if I met him.

Như vậy Langmaster một vừa hai phải cung ứng các bạn toàn cỗ kiến thức và kỹ năng về cấu tạo câu loại gián tiếp mà các bạn nên biết. Hy vọng bạn đã sở hữu thêm thắt tư liệu nhằm trau dồi kiến thức và kỹ năng ngữ pháp của tớ. Chúc bạn làm việc tập dượt thiệt tốt!