cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía bắc là

hint-header

Cập nhật ngày: 10-01-2023

Bạn đang xem: cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía bắc là


Chia sẻ bởi: Bảo Khanh


Cảnh quan liêu vượt trội mang đến phần cương vực phía Bắc VN là đới rừng

Chủ đề liên quan

Đặc điểm không đích thị với nhiệt độ phần cương vực phía Nam VN ở nước ta?

A

Khí hậu rét xung quanh năm.

C

Không đem mon này nhiệt độ phỏng < 20oC.

D

Có mùa mưa và thô rõ ràng rệt.

Cảnh quan liêu vượt trội của vạn vật thiên nhiên phần cương vực phía Nam là

A

rừng cận nhiệt đới gió mùa gió rét.

B

rừng nhiệt đới gió mùa gió rét.

C

rừng cận xích đạo gió rét.

So với Hà Thành, TP. Sài Gòn đem

A

nhiệt độ phỏng tầm năm nhỏ rộng lớn.

B

nhiệt độ phỏng tầm mon giá tiền thấp rộng lớn.

C

biên phỏng nhiệt độ phỏng tầm năm nhỏ rộng lớn.

D

nhiệt độ phỏng tối thấp vô cùng thấp rộng lớn.

Càng về phía Nam

A

biên phỏng nhiệt độ tầm năm càng tăng.

B

nhiệt độ phỏng tầm mon I càng hạn chế.

C

nhiệt độ phỏng tầm năm càng tăng.

D

nhiệt độ phỏng tầm mon VII càng hạn chế.

Ở phần cương vực phía Nam VN, nhì mùa mưa và thô thể hiện nay rất rõ ràng ở phía nam giới của vĩ độ

Mùa đông đúc không còn rõ ràng rệt ở

A

Duyên hải Nam Trung Sở.

Thành phần loại thực vật, động vật hoang dã đa số ở vị trí cương vực phía Nam của VN là

A

thực vật, động vật hoang dã phần rộng lớn nằm trong vùng xích đạo và nhiệt đới gió mùa.

B

thực vật, động vật hoang dã phần rộng lớn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa.

C

thực vật, động vật hoang dã phần rộng lớn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt độ.

D

thực vật, động vật hoang dã phần rộng lớn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa và ôn đới.

Đặc điểm chính sách nhiệt độ ở vị trí cương vực phía Nam là

C

phân thành nhì mùa rét giá tiền.

Rừng thưa nhiệt đới gió mùa thô triệu tập tối đa ở:

Từ vĩ phỏng 16oB trở vô nam giới, vì thế đặc thù khá ổn định lăm le về khí hậu và nhiệt độ, việc sắp xếp cây cối phù hợp là :

A

Các loại cây cối phù phù hợp với từng loại khu đất.

B

Cây thời gian ngắn ở những vùng đem mùa thô kéo dãn dài.

C

Cây trồng mến phù hợp với một mùa mưa độ mạnh cao.

D

Các loại cây ưa nhiệt độ của vùng nhiệt đới gió mùa bão táp mùa.

lý do thực hiện xuất hiện nay những loại cây á nhiệt đới gió mùa vô rừng phần cương vực phía Bắc VN là:

D

Có địa điểm sát vùng cận nhiệt đới gió mùa.

Xem thêm: đạo hàm của trị tuyệt đối

Đỉnh mưa của VN chậm rì rì dần dần kể từ Bắc vô Nam do

A

sinh hoạt của bão và gió rét Tây nam giới.

B

sinh hoạt của dải quy tụ nhiệt đới gió mùa và bão.

C

sinh hoạt của dải quy tụ nhiệt đới gió mùa và gió rét Đông Bắc.

D

sinh hoạt của dải quy tụ nhiệt đới gió mùa và gió rét Tây Nam.

Ý này tại đây không phải là nguyên vẹn nhân tạo ra sự không giống nhau về nhiệt độ thân thiện phần cương vực phía Bắc và phía Nam?

A

Nước tớ trải nhiều năm bên trên 15 vĩ tuyến.

B

Hoạt động của gió rét phức tạp.

C

Hướng địa hình phức tạp.

D

Hình ảnh tận hưởng của biển cả Đông.

chống đem chính sách nước sông chênh chéo rất rộng thân thiện mùa lũ với mùa cạn ở VN là

Nhận lăm le này tại đây đích thị với Điểm lưu ý nhiệt độ phỏng VN kể từ Nam đi ra Bắc?

A

Nhiệt phỏng tầm năm tăng dần dần.

B

Biên phỏng nhiệt độ năm tăng dần dần.

C

Nhiệt phỏng tầm mon giá tiền càng tăng.

D

Nhiệt phỏng tầm mon rét càng hạn chế.

Cơ sở tạo hình sự phân hóa vạn vật thiên nhiên theo hướng bắc – nam giới ở VN là

A

sự không giống nhau về chính sách mưa.

B

sự không giống nhau về sinh hoạt của gió rét.

C

sự chênh chéo về nhiệt độ phỏng nhiệt độ, biên phỏng nhiệt độ.

D

sự phân bậc của địa hình.

Thi năm 2021)
Phần cương vực phía Bắc (từ sản phẩm Bạch Mã trở ra) đem biên phỏng nhiệt độ phỏng năm rộng lớn đa số vì thế tác dụng của

A

địa hình đem những núi cao, gió rét hạ, thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh.

B

vị trí xa vời xích đạo, thời hạn Mặt Trời lên thiên lăm le, địa hình nhiều mẫu mã.

C

thời gian trá Mặt Trời lên thiên lăm le, bão táp, địa điểm sát vùng nước ngoài chí tuyến.

D

gió tây-nam, Tín phong phân phối cầu Bắc, thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh.

(thi năm 2021)
Phần cương vực phía Nam (từ sản phẩm Bạch Mã trở vào) đem biên phỏng nhiệt độ phỏng năm nhỏ đa số vì thế tác dụng của

A

gió mùa Đông Bắc, thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh, những gió rét hạ.

B

thời gian trá Mặt Trời lên thiên đỉnh, bão táp ngày đông, địa hình cao nguyên trung bộ.

C

vùng biển cả rộng lớn, thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh, địa điểm xa vời chí tuyển chọn.

D

vị trí nằm tại sát vùng xích đạo, bão táp, thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh.

Thiên nhiên VN thay cho thay đổi theo hướng Bắc – Nam là vì sự thay cho thay đổi đa số của nguyên tố này sau đây?

Nguyên nhân đa số thực hiện vạn vật thiên nhiên VN phân hóa theo hướng Bắc – Nam là do

A

hình dạng kéo dãn dài theo dõi kinh tuyến của cương vực VN.

B

địa điểm địa lí VN nằm sát liền Biển Đông.

C

Xem thêm: một thửa ruộng hình chữ nhật

sinh hoạt của gió rét không giống nhau ở những miền.

D

VN trực thuộc vùng nội chí tuyến phân phối cầu Bắc.