cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía nam là

hint-header

Cập nhật ngày: 02-12-2022

Bạn đang xem: cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía nam là


Chia sẻ bởi: Võ Thùy hướng dẫn Trân


Cảnh quan liêu vạn vật thiên nhiên vượt trội mang lại vùng cương vực phía Nam là

rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét.

B

rừng cận xích đạo gió mùa rét.

Chủ đề liên quan

Thành phần loại rung rinh ưu thế ở vị trí cương vực phía Nam là

B

nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.

C

cận nhiệt đới gió mùa và xích đạo.

Cảnh quan liêu rừng thưa nhiệt đới gió mùa thô được tạo hình tối đa ở vùng nào?

Thiên nhiên vùng núi này tại đây đem sắc thái cận nhiệt đới gió mùa bão mùa?

Đai nhiệt đới gió mùa gió mùa rét phân bổ ở chừng cao trung bình

A

ở miền Bắc bên dưới 600 - 700 m; miền Nam bên dưới 900 - 1000 m.

B

ở miền Bắc và miền Nam bên dưới 600 - 700m cho tới 900 - 1000 m.

C

ở miền Bắc bên dưới 900 - 1000 m, miền Nam bên dưới 600 - 700m.

D

ở miền Bắc bên trên 600 - 700 m; miền Nam bên trên 900 - 1000 m.

Trong đai nhiệt đới gió mùa gió mùa rét, loại vật rung rinh ưu thế là những hệ sinh thái

Các group khu đất hầu hết của đai cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét bên trên núi là

B

đất feralit và feralit với mùn.

C

feralit với mùn và khu đất mùn.

Đặc điểm nhiệt độ này tại đây nằm trong đai ôn đới gió mùa rét bên trên núi?

A

Nhiệt chừng mon giá buốt nhất bên trên 100C.

B

Nhiệt chừng mon rét mướt nhất bên trên 350C.

C

Nhiệt chừng tầm năm bên dưới 50C.

D

Nhiệt chừng tầm năm bên dưới 150C.

Hệ sinh thái xanh đặc thù của đai cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét bên trên núi là

A

Rừng lá kim bên trên khu đất feralit với mùn.

B

Rừng gió mùa rét lá rộng lớn thông thường xanh lơ.

C

Rừng lá kim bên trên khu đất feralit.

D

Rừng cận nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn.

Đai ôn đới gió mùa rét bên trên núi chỉ mất ở

Đặc điểm nổi trội của địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở là

A

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

chủ yếu ớt là gò núi cao; đồng vì chưng không ngừng mở rộng.

B

gồm 4 cánh cung lớn; đồng vì chưng không ngừng mở rộng.

C

chủ yếu ớt là gò núi thấp; đồng vì chưng không ngừng mở rộng.

D

chủ yếu ớt là núi cao, địa hình ven bờ biển nhiều mẫu mã.

Sông ngòi miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở với điểm sáng là

A

dày đặc, chảy theo phía vòng cung và tây-bắc - đông đúc phái mạnh.

B

dày đặc, sông ngòi đều chảy theo phía vòng cung.

C

dày đặc, đều chảy theo phía tây-bắc - đông đúc phái mạnh.

D

dày đặc, chảy theo phía tây-bắc - đông đúc phái mạnh và tây - đông đúc.

Hệ sinh thái xanh đặc thù của đai cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét bên trên núi là

A

rừng nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn và lá kim.

B

rừng thưa nhiệt đới gió mùa và lá kim.

C

rừng cận nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn và lá kim.

D

rừng cận nhiệt đới gió mùa thô và lá kim.

Phạm vi đới cảnh sắc rừng nhiệt đới gió mùa gió mùa rét, thể hiện rõ rệt rệt nhất là

B

từ sản phẩm Hoành Sơn trở rời khỏi.

C

từ sản phẩm Hoành Sơn trở nhập.

Nhóm khu đất với diện tích S lớn số 1 nhập đai nhiệt đới gió mùa gió mùa rét là

Dọc mô tả ngạn sông Hồng và rìa phía tây, tây-nam đồng vì chưng Bắc Sở là số lượng giới hạn của miền địa lí đương nhiên này sau đây?

A

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở.

B

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Sở.

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên của vùng biển lớn - thềm châu lục, vùng đồng vì chưng ven bờ biển và vùng gò núi là thể hiện của sự việc phân hóa bám theo chiều

Đặc trưng nhiệt độ của phần cương vực phía Bắc là

A

Nhiệt đới độ ẩm gió mùa rét với mùa ướp đông.

B

Cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét với mùa ướp đông.

C

Cận xích đạo gió mùa rét rét mướt xung quanh năm.

D

Nhiệt đới thô gió mùa rét với mùa ướp đông.

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 7 skills 2

Nhiệt chừng tầm năm ở vị trí cương vực phía Bắc là

Tác động của gió mùa rét Đông Bắc vượt trội nhất ở vùng

Khu bảo đảm vạn vật thiên nhiên Cần Giờ nằm trong tỉnh/thành phố này sau đây?