căn cứ vào atlat địa lí việt nam trang 9

Bài tập dượt trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 9

Câu chất vấn trắc nghiệm Atlat Địa lý nước Việt Nam trang 9 - Khí hậu (Có đáp án)

VnDoc.com nài gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Câu chất vấn trắc nghiệm Atlat Địa lý nước Việt Nam trang 9 - Khí hậu (Có đáp án) nhằm độc giả nằm trong xem thêm. Bài ghi chép bao gồm sở hữu 40 câu trắc nghiệm tất nhiên đáp án. Mời chúng ta nằm trong xem thêm cụ thể bên trên trên đây.

Bạn đang xem: căn cứ vào atlat địa lí việt nam trang 9

Câu chất vấn trắc nghiệm Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9 - Khí hậu

Câu 1. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm vùng nhiệt độ này tại đây Chịu tác động gia tốc bão tối đa nước ta?

A. Bắc Trung Sở.

B. Nam Trung Sở.

C. Nam Sở.

D. Đông Bắc Sở.

Câu 2. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm gió rét ngày đông thổi vô VN theo phía nào?

A. Đông Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Tây Nam.

D. Đông Nam.

Câu 3. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm gió rét ngày hè thổi vô VN theo phía nào?

A. Tây Nam.

B. Tây Bắc.

C. Đông Nam.

D. Đông Bắc.

Câu 4. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm vùng nhiệt độ này Chịu tác động tối đa của gió máy Tây thô nóng?

A. Bắc Trung Sở.

B. Nam Trung Sở.

C. Nam Sở.

D. Tây Bắc Sở.

Câu 5. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm biểu loại nhiệt độ này sau đây sở hữu sức nóng chừng khoảng những mon luôn luôn bên dưới 20°C?

A. Biểu loại nhiệt độ TP Lạng Sơn.

B. Biểu loại nhiệt độ Sa Pa.

C. Biểu loại nhiệt độ Điện Biên Phủ.

D. Biểu loại nhiệt độ thủ đô hà nội.

Câu 6. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm căp ̣biểu loại nhiệt độ này sau đây thể hiện tại rõ rệt sự trái chiều nhau về mùa mưa – mùa khô?

A. Biểu loại nhiệt độ Đà Lạt với biểu loại nhiệt độ TP. Sài Gòn.

B. Biểu loại nhiệt độ Đồng Hới với biểu loại nhiệt độ TP Đà Nẵng.

C. Biểu loại nhiệt độ thủ đô hà nội với biểu loại nhiệt độ TP. Sài Gòn.

D. Biểu loại nhiệt độ Đà Lạt với biểu loại nhiệt độ Nha Trang.

Câu 7. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, giai đoạn sở hữu bão đổ xô thẳng kể từ biển khơi Đông vô vùng nhiệt độ Bắc Trung Bô ̣là

A. mon XI.

B. mon X.

C. mon IX.

D. mon VIII.

Câu 8. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm vùng nhiệt độ này sau đây nằm trong miền nhiệt độ phía Bắc?

A. Vùng nhiệt độ Tây Nguyên.

B. Vùng nhiệt độ Bắc Trung Sở.

C. Vùng nhiệt độ Nam Sở.

D. Vùng nhiệt độ Nam Trung Sở.

Câu 9. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm sức nóng chừng khoảng năm của TP. Sài Gòn tại mức là bao nhiêu?

A. Dưới 18°C.

B. Trên 20°C.

C. Trên 24°C.

D. Từ 20°C cho tới 24°C.

Câu 10. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm Sa Pa thuôc ̣vung khi hâụ này bên dưới đây?

A. Vùng nhiệt độ Nam Trung Sở.

B. Vùng nhiệt độ Bắc Trung Sở.

C. Vùng nhiệt độ Đông Bắc Sở.

D. Vùng nhiệt độ Tây Bắc Sở.

Câu 11. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm biểu loại nhiệt độ này sau đây sở hữu biên chừng sức nóng vô năm cao nhất?

A. Biểu loại nhiệt độ Nha Trang.

B. Biểu loại nhiệt độ thủ đô hà nội.

C. Biểu loại nhiệt độ Cà Mau.

D. Biểu loại nhiệt độ TP. Sài Gòn.

Câu 12. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm tổng lượng mưa của VN thấp nhất vô thời hạn này sau đây?

A. Từ mon XI cho tới mon IV.

B. Từ mon IX cho tới mon XII.

C. Từ mon I cho tới mon IV.

D. Từ mon V cho tới mon X.

Câu 13. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm biểu loại nhiệt độ này sau đây sở hữu sức nóng chừng khoảng những mon luôn luôn bên trên 25°C?

A. Biểu loại nhiệt độ TP Đà Nẵng.

B. Biểu loại nhiệt độ TP. Sài Gòn.

C. Biểu loại nhiệt độ Sa Pa.

D. Biểu loại nhiệt độ thủ đô hà nội.

Câu 14. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, giai đoạn gia tốc những cơn lốc dịch rời kể từ Biển Đông vô VN tối đa là

A. mon IX.

B. mon X.

C. mon VIII.

D. mon XI.

Câu 15. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm phán xét này sau đây ko trúng về việc phân hóa cơ chế sức nóng ở nước ta?

A. Nhiệt chừng khoảng năm sở hữu sự phân hóa theo gót không khí kể từ Bắc vô Nam.

B. Nhiệt chừng khoảng năm sở hữu sự phân hóa theo gót không khí và theo gót thời hạn.

C. Nhiệt chừng khoảng năm sở hữu sự phân hóa theo gót thời hạn.

D. Nhiệt chừng khoảng năm không tồn tại sự phân hóa theo gót thời hạn.

Câu 16. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, phán xét này sau đây ko trúng về việc tác động của bão cho tới nước ta?

A. Bão tác động đa phần ở chống Bắc Trung Bô.̣

B. Mùa bão chậm rãi dần dần kể từ Bắc vô Nam.

C. Tần suất tác động của bão đa phần từ thời điểm tháng VIII cho tới mon X.

D. Đầu mùa bão đa phần tác động trưc ̣tiếp vô miền nhiệt độ phía Bắc.

Câu 17. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm vùng nhiệt độ này sau đây không tồn tại gió máy Tây thô nóng?

A. Vùng nhiệt độ Đông Bắc Sở.

B. Vùng nhiệt độ Nam Trung Sở.

C. Vùng nhiệt độ Bắc Trung Sở.

D. Vùng nhiệt độ Tây Bắc Sở.

Câu 18. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm biểu biểu loại nhiệt độ này sau đây sở hữu lượng mưa rộng lớn triệu tập từ thời điểm tháng IX cho tới mon XII?

A. Biểu loại nhiệt độ Nha Trang.

B. Biểu loại nhiệt độ Cà Mau.

C. Biểu loại nhiệt độ Đà Lạt.

D. Biểu loại nhiệt độ TP Lạng Sơn.

Câu 19. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, giai đoạn gia tốc những cơn lốc dịch rời kể từ Biển Đông vô miền nhiệt độ phía Bắc tối thiểu là

A. mon XI và mon XII.

B. mon VIII và mon IX.

C. mon VI và mon VII.

D. mon IX và mon X.

Câu trăng tròn. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm phán xét này sau đây ko trúng về cơ chế sức nóng ở nước ta?

A. Nhiệt chừng khoảng năm tăng dần dần kể từ Bắc vô Nam.

B. Nhiệt chừng khoảng năm tách dần dần kể từ Bắc vô Nam.

C. Nhiệt chừng khoảng năm bên trên 20°C (trừ những vùng núi).

D. Nhiệt chừng khoảng năm sở hữu sự phân hóa theo gót không khí.

Câu 21. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm sức nóng độ trung bình năm của phần lãnh thổ nước tớ từ Huế trở đi ra phía Bắc chủ yếu hèn ở mức là

A. dưới 180C

B. từ 180C cho tới 200C

C. bên trên 200C

D. bên trên 240C

Câu 22. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm biểu đồ khí hậu này dưới trên đây có biên độ sức nóng vô năm thấp nhất?

A. Biểu đồ khí hậu Đồng Hới

B. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn

C. Biểu đồ khí hậu Hà Nội

D. Biểu đồ khí hậu trở thành phố Hồ Chí Minh

Câu 23. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm Nha Trang thuộc vùng khí hậu này bên dưới đây?

A. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

B. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Tây Nguyên

D. Vùng khí hậu Nam Bô

Câu 24. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm nhận xét này dưới trên đây sai về sự phân hóa chế độ mưa ở nước ta?

A. Lượng mưa trung bình năm có sự phân hóa theo gót hướng sườn và độ cao.

B. Lượng mưa trung bình năm có sự phân hóa rõ rệt theo gót thời lừa lọc.

C. Lượng mưa trung bình năm ko có sự phân hóa theo gót thời lừa lọc và không khí.

D. Lượng mưa trung bình năm có sự phân hóa rõ theo gót không khí và theo gót thời gian

Câu 25: Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm biểu đồ khí hậu này dưới trên đây có sức nóng độ̣ trung bình các tháng luôn luôn dưới 200C?

A. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn

B. Biểu đồ khí hậu Sa Pa

C. Biểu đồ khí hậu Điện Biên Phủ

D. Biểu đồ khí hậu Hà NộI

Câu 26. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm cặp biểu đồ khí hậu này dưới trên đây thể hiện tại rõ sự đối lập nhau về mùa mưa –mùa khô?

A. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu trở thành phố Hồ Chí Minh

B. Biểu đồ khí hậu Đồng Hới với biểu đồ khí hậu Đà Nẵng

C. Biểu đồ khí hậu Hà Nội với biểu đồ khí hậu trở thành phố Hồ Chí Minh

D. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu Nha Trang

Câu 27: Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, thời kì có bão đổ bộ trực tiếp từ Biển Đông vô vùng nhiệt độ Bắc Trung Bộ là

A. mon 11

B. mon 10

C. mon 9

D. mon 8

Câu 28. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm vùng khí hậu này dưới trên đây nằm vô miền nhiệt độ phía Bắc?

Xem thêm: dung kháng của tụ điện

A. Vùng khí hậu Tây Nguyên

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Nam Bộ

D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

Câu 29. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm sức nóng độ trung bình năm của thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn ở mức là

A. bên dưới 180C

B. bên trên 200C

C. bên trên 240C

D. từ 200C cho tới 240C

Câu 30. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm Sa Pa thuộc vùng khí hậu này dưới đây?

A. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ

D. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ

Câu 31. Căn cứ vô Atlat địa lí trang 9, hãy cho biết thêm mon này tại đây ở VN sở hữu gia tốc cơn lốc từ một,3 cho tới 1,7 cơn bão/ tháng?

A. Tháng X.

B. Tháng VII.

C. Tháng IX.

D. Tháng VI.

Câu 32. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm Đà Lạt thuộc vùng khí hậu này dưới đây?

A. Vùng khí hậu Nam Bộ

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

D. Vùng khí hậu Tây Nguyên

Câu 33. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm vùng khí hậu này dưới trên đây ko Chịu hình ảnh hưởng trực tiếp của bão từ Biển Đông?

A. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ

B. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

D. Vùng khí hậu Tây Nguyên

Câu 34. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, cho biết thêm tuyên bố này tại đây trúng với cơ chế sức nóng ở nước ta?

A. Nhiệt chừng khoảng mon 1 miền Bắc cao hơn nữa miền Nam.

B. Biên chừng sức nóng chừng khoảng ở miền Nam cao hơn nữa miền Bắc.

C. Miền Bắc vô năm sở hữu nhị thứ tự sức nóng chừng cực lớn, miền Nam sở hữu một.

D. Về ngày hè, sức nóng chừng toàn quốc tương tự nhau (trừ vùng núi cao).

Câu 35. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, cho biết thêm vùng nhiệt độ này tại đây nằm trong miền nhiệt độ phía Nam?

A. Tây Bắc Sở.

B. Đông Bắc Sở.

C. Nam Trung Sở.

D. Trung và Nam Bắc Sở.

Câu 36. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, cho biết thêm tuyên bố này tại đây trúng về cơ chế sức nóng và mưa của thủ đô hà nội và TP. Hồ Chí Minh?

A. Nhiệt chừng khoảng ở thủ đô hà nội thấp rộng lớn ở TP. Sài Gòn.

B. Biên chừng sức nóng chừng năm ở TP. Sài Gòn cao hơn nữa thủ đô hà nội.

C. Lượng mưa tối đa ở TP. Sài Gòn là vô mon VIII.

D. Thời lừa lọc sở hữu lượng mưa tối đa ở thủ đô hà nội là mon IX.

Câu 37. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, thời kì có bão đổ bộ trực tiếp từ Biển Đông vô vùng khí hậu Bắc Trung Bộ là

A. tháng 11

B. tháng 10

C. tháng 9

D. tháng 8

Câu 38. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm vùng khí hậu này dưới trên đây nằm vô miền khí hậu phía Bắc?

A. Vùng khí hậu Tây Nguyên

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Nam Bộ

D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

Câu 39. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm sức nóng độ trung bình năm của trở thành phố Hồ Chí Minh ở mức là

A. dưới 180C

B. bên trên 200C

C. bên trên 240C

D. từ 200C cho tới 240C

Câu 40. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm biểu đồ khí hậu này dưới trên đây có biên độ sức nóng vô năm cao nhất?

A. Biểu đồ khí hậu Nha Trang

B. Biểu đồ khí hậu Hà Nội

C. Biểu đồ khí hậu Cà Mau

D. Biểu đồ khí hậu trở thành phố Hồ Chí Minh

Câu 41. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, gió máy ngày đông sinh hoạt ở VN đa phần theo gót hướng

A. Đông Bắc

B. Đông Nam

C. Tây Bắc

D. Tây Nam

Câu 42. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, gió rét hạ hoạt sầm uất ở VN thông dụng theo gót hướng

A. Đông Nam

B. Tây Bắc

C. Tây Nam

D. Đông Bắc

Câu 43. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, cho biết thêm vùng nhiệt độ này tại đây nằm trong miền nhiệt độ phía Bắc?

A. Tây Bắc Bộ

B. Nam Trung Bộ

C. Tây Nguyên

D. Nam Bộ

Câu 44. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, cho biết thêm phán xét này tại đây trúng về cơ chế sức nóng của thủ đô hà nội đối với Cần Thơ?

A. Nhiệt chừng khoảng mon VII thấp rộng lớn.

B. Nhiệt chừng khoảng năm cao hơn nữa.

C. Biên chừng sức nóng chừng khoảng năm nhỏ rộng lớn.

D. Nhiệt chừng khoảng mon I thấp rộng lớn.

Câu 45. Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, cho biết thêm Thanh Hóa nằm trong vùng nhiệt độ này sau đây?

A. Tây Bắc Sở.

B. Đông Bắc Sở.

C. Trung và Nam Bắc Sở.

D. Bắc Trung Sở.

Câu 46. Căn cứ vô lấn át lát Địa lí nước Việt Nam trang 9, cho biết thêm miền nhiệt độ phía Bắc không tồn tại vùng nhiệt độ này sau đây?

A. Vùng nhiệt độ Tây Bắc

B. Vùng nhiệt độ Đông Bắc

C. Vùng nhiệt độ Trung và Nam Bắc Bộ

D. Vùng nhiệt độ Nam Trung Bộ

Đáp án

1. A

2. A

3. A

4. A

5. B

6. D

7. C

8. B

9. C

10. C

11. B

12. A

13. B

14. A

15. D

16. A

17. A

18. A

19. C

20. A

21. C

22. D

23. B

24. C

25. B

26. D

27. C

28. B

29. C

30. C

31. C

32. D

33. D

34. D

35. C

36. A

41. A

42. C

43. A

44. D

Xem thêm: cực nam của nước ta nằm ở tỉnh nào

45. D

46. D

Trên trên đây VnDoc.com vừa vặn reviews cho tới chúng ta Câu chất vấn trắc nghiệm Atlat Địa lý nước Việt Nam trang 9 - Khí hậu (Có đáp án). Mong rằng qua loa nội dung bài viết này chúng ta đạt thêm nhiều tư liệu học hành và rất có thể học hành chất lượng tốt rộng lớn môn Địa lý 12. Mời chúng ta nằm trong xem thêm tăng bên trên mục Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12, đề đua học tập kì 1 lớp 12, đề đua học tập kì 2 lớp 12...

Đề đua trung học phổ thông Quốc Gia được vận tải nhiều

 1. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc gia 2024 môn Toán
 2. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn Văn
 3. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn Anh
 4. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn Lý
 5. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn Hóa
 6. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn Sinh
 7. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn Sử
 8. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn Địa
 9. Bộ đề đua demo trung học phổ thông Quốc Gia 2024 môn GDCD
 • Câu chất vấn trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý tự động nhiên
 • Câu chất vấn trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý dân cư
 • Câu chất vấn trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý kinh tế