các công thức hình học 12

Công thức toán hình 12 đem thật nhiều những dạng bài xích, thỉnh thoảng tiếp tục khiến cho tất cả chúng ta dễ dàng lầm lẫn. Đừng lo! Bài viết lách share cho tới đến chúng ta toàn cỗ công thức toán 12 hình học tập, không những gom dễ dàng và đơn giản tổ hợp kiến thức và kỹ năng, mà còn phải tạo nên toàn cỗ kiến thức và kỹ năng toán hình 12 khá đầy đủ cho tới từng học viên.

1. Tổng phù hợp công thức toán hình 12 khối nhiều diện

Đến với chương thứ nhất - khối nhiều diện, chúng ta được học tập về hình chóp tam giác, chóp tứ giác, hình vỏ hộp,... Chúng tớ rất có thể hiểu rằng khối nhiều diện là phần không khí được số lượng giới hạn bởi vì hình nhiều diện, bao hàm cả hình nhiều diện tê liệt. Ta sẽ sở hữu được những công thức như sau:

Bạn đang xem: các công thức hình học 12

1.1. Công thức toán hình 12 khối nhiều diện

Thể tích khối chóp vận dụng cho tới chóp tam giác và chóp tứ giác:

Công thức tính thể tích hình chóp được hiểu là 1 trong phần phụ vương diện tích S mặt mũi lòng nhân với độ cao. Thể tích khối chóp tứ giác đều và tam giác đều sở hữu nằm trong cộng đồng công thức.

Full công thức toán hình 12 và thể tích khối chóp

Ta rất có thể tích khối chóp:

V= \frac{1}{3}  Sđáy . h

Trong đó:

 • S đáy: Diện tích mặt mũi đáy
 • h: Độ nhiều năm chiều cao

Thể tích khối chóp S.ABCD là:

V_{S. ABCD} = \frac{1}{3}d (S_{(ABCD)}) . S_{ABCD}

1.2. Công thức toán hình 12 khối lăng trụ

Hình lăng trụ đem vài ba điểm sáng giống như nhau, tê liệt là:

 • Nằm bên trên 2 mặt mũi phẳng lặng tuy nhiên song cùng nhau và đem nhị lòng giống như nhau.

 • Cạnh mặt mũi song một đều nhau và tuy nhiên song cùng nhau, những mặt mũi mặt là hình bình hành.

Công thức toán hình 12 khối lăng trụ

                                V= AH.S_{\Delta ABCD } =AH.S_{\Delta A'B'C'}

Công thức toán hình 12 khối lăng trụ

V= AH.S_{\Delta ABCD } =AH.S_{\Delta A'B'C'D'}

Thể tích khối lăng trụ được xem bởi vì công thức như sau:

V= S.h

Trong đó:

 • S là diện tích S lòng. 
 • h là độ cao.

Lưu ý: Hình lăng trụ đứng đem độ cao đó là cạnh mặt mũi. 

Ngoài đi ra, những em rất có thể xem thêm tăng công thức tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều để giải những bài xích luyện về hình lăng trụ.

1.3. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật lớp 12

Hình vỏ hộp chữ nhật đem những cạnh lòng theo thứ tự là a, b và độ cao c, khi tê liệt thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là V= a.b.c (a, b, c đem nằm trong đơn vị).

Hình lập phương là dạng quan trọng của hình vỏ hộp chữ nhật đem a = b = c. Do vậy thể tích hình lập phương được xem bám theo công thức: V = a3

1.4. Công thức toán hình 12 khối chóp cụt

Hình chóp cụt được khái niệm là 1 trong phần của khối nhiều diện nằm trong lòng mặt mũi lòng và tiết diện rời bởi vì lòng của hình chóp và một phía phẳng lặng tuy nhiên song với lòng.

a) Diện tích xung xung quanh hình chóp cụt

Diện tích xung xung quanh của hình chóp cụt là diện tích S những mặt mũi xung xung quanh, phần xung quanh hình chóp cụt ko bao hàm diện tích S nhị lòng.

Diện tích hình chóp cụt đều được xem bởi vì công thức bên dưới đây:

S_{xq} = n . Smặt bên

\Rightarrow S_{xq} = n.\frac{1}{2} (a+b).h

Trong đó:

 • Sxq: diện tích S xung xung quanh.
 • n: con số mặt mũi mặt mũi.
 • a, b: chiều nhiều năm cạnh của 2 lòng bên trên và bên dưới của hình chóp cụt.
 • h: độ cao mặt mũi mặt mũi.

Công thức tính diện tích S xung xung quanh của hình chóp cụt là tính diện tích S từng mặt mũi mặt của hình chóp cụt bám theo công thức tính diện tích S hình thang thông thường, tiếp sau đó tính tổng diện tích S của toàn bộ những hình cấu trở thành hình chóp cụt.

Nắm đầy đủ toàn cỗ công thức và cách thức giải từng dạng bài xích luyện Toán hình 12 với cỗ bí mật độc quyền của VUIHOC ngay!!!

b) Công thức tính diện tích S toàn phần

Diện tích toàn phần của hình chóp cụt được xem bởi vì tổng diện tích S 2 mặt mũi lòng và diện tích S xung xung quanh của hình chóp cụt tê liệt.

Công thức:                 

Stp = Sxq + Sđáy lớn + Sđáy nhỏ

Trong đó:

 • Stp: Diện tích toàn phần
 • Sxq: Diện tích xung quanh
 • Sđáy lớn: Diện tích lòng lớn
 • Sđáy nhỏ: Diện tích lòng nhỏ

c) Thể tích hình chóp cụt được xem bởi vì công thức

Công thức:

V= \frac{1}{3}h (S+S'+ \sqrt{SS'})

Trong đó:

 • V: thể tích hình chóp cụt.

 • S, S’ theo thứ tự là diện tích S mặt mũi lòng rộng lớn và lòng nhỏ của hình chóp cụt.

 • h: độ cao (khoảng cơ hội thân thiết 2 mặt mũi lòng rộng lớn và lòng nhỏ)

2. Công thức toán hình 12 hình nón

Có thể hiểu giản dị, hình học tập đem không khí phụ vương chiều tuy nhiên mặt phẳng phẳng lặng và mặt phẳng cong phía lên phía bên trên là hình nón. Đầu nhọn của hình nón được gọi là đỉnh và mặt phẳng phẳng lặng được gọi là lòng. Ta rất có thể dễ dàng và đơn giản phát hiện những đồ dùng đem hình nón như cái nón lá, nón sinh nhật,...

a) Diện tích xung xung quanh hình nón được xem bởi vì tích của số Pi (π) nhân với nửa đường kính lòng hình nón (r) rồi nhân với lối sinh hình nón (l). Ta đem công thức: S_{xq}=\pi .r.l

Trong đó:

 • Sxq: là diện tích S xung xung quanh.
 • π: là hằng số 
 • r: là nửa đường kính mặt mũi lòng hình nón
 • l: lối sinh của hình nón.

b) Diện tích toàn phần hình nón được xem bởi vì diện tích S xung xung quanh hình nón cùng theo với diện tích S mặt mũi lòng của hình nón. 

S_{tp}= S_{xq} + S_{d} = \pi .r.l +\pi .r^{2}

Vì diện tích S của mặt mũi lòng là hình tròn trụ nên tớ vận dụng công thức tính diện tích S hình tròn:  S_{d}= \pi .r.r

c) Để tính thể tích khối nón, tớ vận dụng công thức sau:V= \frac{1}{3} \pi .r^{2}.h

Trong đó:

 • V: Ký hiệu thể tích hình nón 
 • π: = 3,14 
 • r: Bán kính hình tròn trụ lòng.
 • h: là lối cao tính kể từ đỉnh hình nón xuống tâm lối tròn

d) Tổng phù hợp một vài ba công thức mặt mũi nón:

 • Đường cao: h=SO (hay thường hay gọi là trục của hình nón)

 • Bán kính đáy: r=OA=OB=OM

 • Đường sinh: l=SA=SB=SM

 • Góc ở đỉnh: ASB

 • Thiết diện qua loa trục SAB cân nặng bên trên S

 • Góc thân thiết mặt mũi lòng và lối sinh: SAO=SBO=SMO

 • Chu vi đáy: p=2\pi r

 • Diện tích đáy: Sđáy =\pi r^{2}

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập bám theo sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks gom tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Xem thêm: có bao nhiêu hình tam giác

Đăng ký học tập test không tính phí ngay!!

3. Công thức toán hình lớp 12 hình trụ

Hình được số lượng giới hạn bởi vì hai tuyến phố tròn xoe xuất hiện trụ và 2 lần bán kính đều nhau được gọi là hình trụ. Trong công thức toán hình lớp 12, hình trụ cũng rất được thám thính kiếm tương đối nhiều, vận dụng cho tất cả dạng bài xích phức tạp và giản dị. 

a) Công thức tính thể tích khối trụ: V= \pi .r^{2}.h = h. Sđáy

Trong tê liệt tớ có:

 • r: nửa đường kính hình trụ
 • h: độ cao hình trụ
 • \pi: \approx3.14

b) Diện tích xung xung quanh của khối trụ đem công thức như sau: S_{xq} = 2.\pi .r.h

Trong đó: 

 • r: nửa đường kính hình trụ
 • h: độ cao nối kể từ lòng cho đến đỉnh của hình trụ

c) Công thức tính diện tích S toàn phần

                  S_{tp} = S_{xq} + 2Sđáy = 2\pi rh + 2\pi r^{2}

d) Một vài ba công thức hình trụ khác

 • Diện tích đáy: \pi.r^{2}

 • Chu vi đáy: p=2\pi.r

>> Xem thêm: Công thức tính thể tích khối trụ tròn xoe xoay và bài xích tập

4. Những công thức toán hình lớp 12: Mặt cầu

Theo những gì tất cả chúng ta đã và đang được học tập, mặt mũi cầu tâm O, nửa đường kính r được tạo ra bởi vì tụ hợp điểm M vô không khí và cơ hội điểm O khoảng tầm cố định và thắt chặt ko thay đổi bởi vì r (r>0).

Cho mặt mũi cầu S (I,R), tớ có:

 • Công thức thể tích khối cầu: V= 4/3.\pi .r^{3}

Trong đó: r: nửa đường kính hình cầu      

 • Diện tích mặt mũi cầu: S= 4\pi R^{2}

5. Công thức toán hình 12 tọa chừng vô ko gian

5.1. Hệ tọa chừng oxyz

Trong không khí với hệ tọa độ oxyz, cho tới phụ vương trục Ox, Oy, Oz vuông góc từng song một và phân biệt nhau, đem gốc tọa chừng O, trục tung Oy, trục hoành Ox, trục cao Oz và những mặt mũi tọa chừng Oxy, Oyz, Ozx. Các \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}  là những vectơ đơn vị chức năng.

i^{-2} = j^{-2} = k^{-2}+ 1

 Chú ý:  a^{-2} = \left | a \right |^{-2}       

 \bar{ij} = \bar{ik} = \bar{jk} = 0

5.2. Vectơ

\bar{u}= (x,y,z) \Leftrightarrow \bar{u} = x\bar{i} + y\bar{j}+z \bar{k}

>> Xem thêm: Lý thuyết tổng và hiệu suất cao nhị vec tơ & bài xích tập

5.3. Tích đem vị trí hướng của 2 vectơ

Cho 2 vectơ \bar{u} =(a;b;c) và \bar{v} =(a';b';c) tớ khái niệm tích đem vị trí hướng của 2 vectơ tê liệt là 1 trong vectơ, kí hiệu \left [ \bar{u},\bar{v} \right ] hay \bar{u} \Lambda \bar{v} đem tọa độ:

\left [ \bar{u},\bar{v} \right ]= \left ( \left | \frac{b}{b'} \frac{c}{c'}; \frac{c}{c'} \frac{a}{a'} \frac{a}{a'} \frac{b}{b'}\right | \right ) = bc' -b'c; ca' - ac' ; ab' -ba'

 • Tính hóa học đem vị trí hướng của 2 vectơ

a. \left [ \bar{u},\bar{v} \right ] vuông góc với \bar{u} và \bar{v}

b. \left | \left [ \bar{u},\bar{v} \right ] \right | = \left | \bar{u} \right | .\left | \bar{v} \right |. sin (\bar{u,\bar{v}})

c. \left [ \bar{u},\bar{v} \right ] = \bar{0} \Leftrightarrow \bar{u}, \bar{v} cùng phương

>> Xem thêm: Tích của vecto với 1 số: Lý thuyết và bài xích tập 

5.4. Tọa chừng điểm 

M (x,y,z) \Leftrightarrow \bar{OM} = x\bar{i} + y\bar{i} + z\bar{k}

5.5. Phương trình mặt mũi cầu, đường thẳng liền mạch, mặt mũi phẳng

a) Phương trình lối thẳng

Các dạng phương trình đường thẳng liền mạch vô không khí bao gồm: 

- Vectơ chỉ phương của lối thẳng:

Định nghĩa: Cho đường thẳng liền mạch d. Nếu vectơ \bar{a} \neq 0 và có mức giá tuy nhiên song hoặc trùng với đường thẳng liền mạch d thì vecto a được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng liền mạch d. Kí hiệu: \bar{a}= (a_{1}; a_{2}; a_{3})

Chú ý:

- Phương trình thông số của lối thẳng:

Phương trình thông số của đường thẳng liền mạch () trải qua điểm M_{0} (x_{0};y_{0}; z_{0}) và nhận \bar{a} = (a_{1}; a_{2} ; a_{3}) làm VTCP là:

                                                           {x=x0+a1t

                                                           {y=y0+a2t

                                                           {z= z0+a3t

- Phương trình chủ yếu tắc của lối thẳng:

Phương trình chủ yếu tắc của đường thẳng liền mạch (\Delta) trải qua điểm M_{0} (x_{0};y_{0}; z_{0}) và nhận \bar{a} = (a_{1}; a_{2} ; a_{3})

(\Delta) : \frac{x-x_{0}}{a_{1}} = \frac{y-y_{0}}{a_{2}} = \frac{z -z_{0}}{a_{3}}

b) Phương trình mặt mũi cầu

Theo khái niệm, tất cả chúng ta rất có thể hiểu rằng, phương trình mặt mũi cầu là lúc cho tới điểm I cố định và thắt chặt và số thực dương R. Gọi tụ hợp những điểm M vô không khí cơ hội I một khoảng tầm R được gọi là mặt mũi cầu tâm I, nửa đường kính R. 

Lúc này tớ đem nhị dạng phương trình: 

 • Dạng 1: Phương trình mặt mũi cầu (S), đem tâm I (a,b,c), nửa đường kính R

\rightarrow (x- a)^{2} + (x-b)^{2} + (x-c)2 = R^{2}

 • Dạng 2: Phương trình đem dạng:

\rightarrow x^{2} +y^{2} +z^{2} - 2ax - 2by - 2cz +d=0

Với ĐK là: a^{2} + b^{2} + c^{2} - d> 0 là phương trình mặt mũi cầu (S) và đem tâm I(a,b,c) và cung cấp kính R= \sqrt{a^{2} +b^{2}+ c^{2} -d}

c) Phương trình mặt mũi phẳng

- Phương trình mặt mũi phẳng lặng a:

 • Phương trình tổng quát: 

Ax+By+Cz+D =0

\bar{n} = (A;B;C), (A^{2}+B^{2}+C^{2} \neq 0)

 • Phương trình đoạn chắn:

\frac{x}{y} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1

( a qua loa A (a;0;0) ; B ( 0;b;0 ) ; C (0;0;c ))

- Góc thân thiết 2 mặt mũi phẳng:

a: Ax + By + Cz + D = 0

b: A’x +B’y + C’z + D’ = 0

cos \varphi = \frac{\bar{\left | n. \bar{n'} \right |}}{\left | \bar{n} \right |.\left | \bar{n} \right |} = \frac{\left | AA'+BB'+CC' \right |}{\sqrt{A^{2}+B^{2}+C^{2}}. \sqrt{A'^{2}+B'^{2}+C'^{2}}}

- Khoảng cơ hội kể từ điểm M0(x; y0; z0) cho tới mặt mũi phẳng lặng a:

$d(M,(a))=\frac{Ax_{0}+By_{0}+Cz_{0}+D}{\sqrt{A^{2}+B^{x}+C^{2^}}}}$

Đăng ký tức thì và để được những thầy cô tổ hợp kiến thức và kỹ năng toán 12 và kiến thiết quãng thời gian ôn đua trung học phổ thông Quốc Gia sớm tức thì kể từ bây giờ

Xem thêm: ổ sinh thái là gì

Hy vọng các công thức toán hình 12 mà VUIHOC share bên trên phía trên phần nào là gom chúng ta ghi lưu giữ hiệu suất cao và và giới hạn sơ sót vô quy trình thực hiện bài xích. Nếu ước muốn hiểu thâm thúy về bài xích giảng kiến thức và kỹ năng Toán 12, chúng ta học viên hãy ĐK nhập cuộc khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho học viên lớp 12 ôn đua Toán trung học phổ thông Quốc Gia bên trên Vuihoc.vn nhé! Chúc chúng ta ôn đua thiệt hiệu suất cao.

>> Xem thêm:

 • Tổng phù hợp công thức Toán 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia
 • Cách xác lập góc thân thiết đường thẳng liền mạch và mặt mũi phẳng lặng vô ko gian
 • Cách học tập hình học tập không khí chất lượng - toán 12 
 • Công thức tính thể tích khối tròn xoe xoay đúng mực nhất