bệnh nhân phải tiếp đường tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch đó là loại đường nào

Câu hỏi:

18/11/2019 100,925

Chọn đáp án A

Bệnh nhân nên tiếp lối (tiêm hoặc truyền hỗn hợp lối nhập tĩnh mạch), này là lối glucozơ

Glucozơ được dùng muốn tạo tích điện quan trọng cho việc sinh sống, quy trình này ra mắt nhập tế bào. Glucozơ ngấm thẳng nhập niêm mạc ruột non nhập tiết nên khung người hoàn toàn có thể hít vào một cơ hội đơn giản và dễ dàng qua quýt lối tĩnh mạch máu.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những tuyên bố sau về cacbohiđrat:

(1). Tất cả những cacbohiđrat đều phải có phản xạ thủy phân.

(2). Thủy phân trọn vẹn tinh ranh bột chiếm được glucozơ.

(3). Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều phải có phản xạ tráng bạc.

(4). Glucozơ làm mất đi thuốc nước brom.

(5). Thủy phân mantozo chiếm được glucozơ và fructozơ

(6). Anđehit thuộc tính với H2 (dư) sở hữu xúc tác Ni đun lạnh lẽo, chiếm được ancol bậc một

(7). Dung dịch axit axetic thuộc tính được với Cu(OH)2

(8). Etylamin thuộc tính với axit nitro ở nhiệt độ phỏng thông thường dẫn đến etanol.

(9). Metylamin tan nội địa tạo nên hỗn hợp sở hữu môi trường thiên nhiên bazo.

Số tuyên bố trúng là:

A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 8.

Câu 2:

Trong những tuyên bố sau, sở hữu bao nhiêu tuyên bố đúng?

(1) Đường fructozơ sở hữu vị ngọt rộng lớn lối mía.  

(2) Xenlulozơ được tạo nên vị những gốc βglucozơ links cùng nhau vị links β1,6glicozit.

(3) Chất Khủng lỏng chứa được nhiều axit Khủng ko no như oleic, linoleic.

(4) Glucozơ bị lão hóa vị nước brom dẫn đến axit gluconic.

(5) Bột ngọt sở hữu bộ phận đó là muối hạt đinatri của axit glutamic.

(6) Lysin là dung dịch té gan liền, axit glutamic là dung dịch tương hỗ thần kinh trung ương.

(7) Nilon–7 được pha trộn vị phản xạ trùng dừng axit ω–aminoenantoic.

A. 1.

B. 3.

Xem thêm: đặc điểm của mã di truyền

C. 4.

D. 2.

Câu 3:

Thực hiện tại phản xạ thủy phân đôi mươi,52 gam saccarozơ nhập (H+) với hiệu suất 75%. Trung hòa không còn lượng H+ sở hữu nhập hỗn hợp sau thủy phân rồi cho tới AgNO3/NH3 dư nhập thấy sở hữu m gam Ag xuất hiện tại. Giá trị của m là:

A. 24,84

B. 22,68

C. 19,44

D. 17,28

Câu 4:

Lên men 60 gam glucozơ, lượng khí CO2 sinh rời khỏi hít vào không còn nhập nước vôi nhập chiếm được 12 gam kết tủa và lượng hỗn hợp sau phản xạ tạo thêm 10 gam đối với lượng nước vôi nhập thuở đầu. Hiệu suất phản xạ lên men là

A. 75,0%.

B. 54,0%.

C.60,0%.

D. 67,5%.

Câu 5:

Chất nào là tại đây không tồn tại kỹ năng nhập cuộc phản xạ tráng gương?

A. glucozơ

B. fructozơ

C. Sobitol

D. phenylfomat

Câu 6:

Dãy những hóa học đều phải có kỹ năng nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập hỗn hợp H2SO4 đun lạnh lẽo là: 

A. glucozơ, tinh ranh bột và xenlulozơ.

B. saccarozơ, tinh ranh bột và xenlulozơ.

C. glucozơ, saccarozơ và fructozơ. 

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 91

D. fructozơ, saccarozơ và tinh ranh bột.