bài tập câu điều kiện loại 1

Việc thông thường xuyên thực hành thực tế những dạng bài tập câu điều kiện loại 1 tiếp tục giúp đỡ bạn thỏa sức tự tin đạt được điểm số cao nhập quy trình thi tuyển. Chính chính vì thế, nhập nội dung bài viết tiếp sau đây, VUS sẽ gửi cho tới chúng ta những kiến thức và kỹ năng trọng tâm về câu ĐK loại 1 với những dạng bài xích tập luyện kèm cặp đáp án.

Ôn tập luyện những lý thuyết trọng tâm trước lúc thực hiện bài tập câu điều kiện loại 1

Cấu trúc câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại một là câu được dùng Lúc ham muốn biểu diễn mô tả một vụ việc, hành vi này cơ rất có thể xẩy ra ở hoặc nhập sau này trải qua một ĐK rõ ràng. Cấu trúc câu ĐK loại 1 bao hàm 2 mệnh đề: Mệnh đề “If” và mệnh đề chủ yếu (Mệnh đề kết quả).

Bạn đang xem: bài tập câu điều kiện loại 1

Mệnh đề If (Nếu)Mệnh đề chủ yếu (Thì)
Công thứcIf + S + V(s, es)…S + will + V-inf
Dạng động từThì lúc này đơnThì sau này đơn

Ví dụ: 

 • If I have time, I will Gọi you this evening. (Nếu tôi với thời hạn, tôi tiếp tục gọi chúng ta nhập tối nay)
 • If I finish my work early, I will go vĩ đại the thể hình. (Nếu tôi triển khai xong việc làm sớm, tôi tiếp tục chuồn tập luyện thể dục)
 • If she cooks dinner, I will clean the dishes. (Nếu cô ấy nấu nướng bữa tối, tôi tiếp tục cọ chén)

Lưu ý: Mệnh đề “If” rất có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chủ yếu tuy nhiên ko thực hiện thay cho thay đổi nghĩa của câu. Cần Note rằng nếu như mệnh đề “If” đứng trước mệnh đề chủ yếu thì nên ngăn cơ hội nhì mệnh đề vì như thế vết phẩy.

 • If they arrive early, we will have time vĩ đại prepare for the meeting. (Nếu bọn họ cho tới sớm, tất cả chúng ta sẽ sở hữu thời hạn sẵn sàng mang lại cuộc họp) 
 • We will have time vĩ đại prepare for the meeting if they arrive early. (Chúng tớ sẽ sở hữu thời hạn nhằm sẵn sàng mang lại buổi họp nếu như bọn họ cho tới sớm) 

Cách người sử dụng câu ĐK loại 1

 • Mệnh đề chủ yếu dùng “may”, “might” thay cho thế mang lại “will” nhằm mục đích nói đến việc vụ việc rất có thể xẩy ra nhập sau này tuy nhiên ko chắc hẳn chắn

Ví dụ: If the weather is nice tomorrow, we might have a picnic in the park. (Nếu không khí rất đẹp vào trong ngày mai, Shop chúng tôi rất có thể chuồn dã nước ngoài ở công viên)

 • Có thể thay cho thế “will” vì như thế “be going to” nhập mệnh đề chủ yếu nhằm mục đích nhấn mạnh vấn đề một sản phẩm chắc hẳn rằng xảy ra

Ví dụ: If I save enough money, I am going vĩ đại buy a new xế hộp. (Nếu tôi tiết kiệm ngân sách và chi phí đầy đủ chi phí, tôi tiếp tục mua sắm một con xe khá mới)

 • Có thể thay cho thế “will” vì như thế “can” nhập mệnh đề chủ yếu nhằm mục đích thể hiện nay sự đồng ý, mang lại phép

Ví dụ: If you finish your homework early, you can go out and play. (Nếu chúng ta triển khai xong bài xích tập luyện sớm, bạn cũng có thể ra phía bên ngoài chơi)

 • Thay thế “will” vì như thế “should” nhập mệnh đề chủ yếu nhằm đem ý khuyên nhủ nhủ, khêu gợi ý

Ví dụ: If you want vĩ đại lose weight, you should eat less sugar. (Nếu ham muốn tách cân nặng, chúng ta nên hạn chế ăn đường)

 • Với câu khẩu lệnh rất có thể giản lược công ty ngữ ở mệnh đề chính

Ví dụ: If you’re tired, please take a nap. (Nếu chúng ta cảm nhận thấy mệt rũ rời, van hãy ngủ một giấc)

Bài tập luyện câu ĐK loại 1
Tổng hợp ý những dạng bài tập câu điều kiện loại 1 với kèm cặp đáp án

Cấu trúc Unless của câu ĐK loại 1

Unless + S + V-s/es, S + will (not) + V-inf
=
 If + S + doesn’t/don’t + V, S + will (not) + V-inf

Ví dụ: Unless you water the plants, they will wither. (Nếu chúng ta ko tưới cây, những dòng sản phẩm cây tiếp tục héo)

Bằng với: If you don’t water the plants, they will wither. (Nếu chúng ta ko tưới cây, bọn chúng tiếp tục héo)

Biến thể của câu ĐK loại 1

Biến thể mệnh đề If

Dùng nhằm tế bào mô tả vụ việc đang được xẩy ra nhập tương lai

If + S + thì lúc này tiếp nối, S + thì sau này đơn

Ví dụ: If you are mowing the lawn, I will water the plants. (Nếu chúng ta đang được tách cỏ rồi, tôi tiếp tục tưới cây)

Dùng nhằm tế bào mô tả vụ việc, hành vi ko chắc hẳn về thời gian

If + S + thì lúc này triển khai xong, S + thì sau này đơn

Ví dụ: If you have completed the project, I will submit it vĩ đại the client. (Nếu chúng ta tiếp tục triển khai xong dự án công trình, tôi tiếp tục gửi nó mang lại khách hàng hàng)

Biến thể mệnh đề chính

Dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề tính tiếp nối hoặc triển khai xong sự việc

If + S + thì lúc này đơn, S + thì sau này tiếp diễn/ sau này trả thành

Ví dụ: If I finish my work on time, I will have completed the project by tomorrow. (Nếu tôi triển khai xong việc làm chính thời hạn, tôi tiếp tục xong xuôi dự án công trình vào trong ngày mai)

Dùng để lấy đi ra lời nói đề xuất, khuyên nhủ nhủ

If + S + thì lúc này đơn, S + should/must/have to/… + V-inf

Ví dụ: If he’s always late, he must phối an alarm. (Nếu anh ấy luôn luôn cho tới muộn, anh ấy phải kê đồng hồ thời trang báo thức)

Đảo ngữ của câu ĐK loại 1

Việc dùng hòn đảo ngữ của câu ĐK loại 1 hỗ trợ cho câu trở thành nhã nhặn và tinh xảo rộng lớn.

Xây dựng nền tảng vững chãi, đột phá khả năng nằm trong kho tàng: Bế Tắc quyết học tập giờ đồng hồ Anh

Should + S + (not) + V-inf, S + will/can/might/… + V-inf

Ví dụ: Should she exercise regularly, she can improve her overall fitness. (Nếu cô ấy tập luyện thể thao thông thường xuyên, cô ấy rất có thể nâng cấp sức mạnh của mình)

Xem thêm: có bao nhiêu hình tam giác

Bài tập luyện câu ĐK loại 1
Tổng hợp ý những dạng bài tập câu điều kiện loại 1 với kèm cặp đáp án

Trọn cỗ những dạng bài tập câu điều kiện loại 1 thịnh hành với kèm cặp đáp án

Bài tập luyện câu ĐK loại 1: Hoàn trở nên câu với dạng chính của động kể từ nhập ngoặc

 1. I ___________ (not be) surprised if you ___________ (enjoy) that film.
 2. If Helen ___________ (come), there ___________ (not be) enough seats.
 3. If they ___________ (work) hard, they ___________ (pass) their exams.
 4. We ___________ (have) a barbecue if it ___________ (not rain).
 5. If I ___________ (go) vĩ đại London, I ___________ (send) you a postcard.

Đáp án:

1won’t be – enjoy
2comes – won’t be
3work – will pass
4will have – doesn’t rain
5go – will send

Bài tập luyện câu ĐK loại 1: Chọn đáp án đúng

 1. Will you write vĩ đại bủ if I give / will give you my tin nhắn address?
 2. If we win / will win this match, we’ll be in the finals.
 3. If the new Bond film comes / will come vĩ đại our cinema, I go / ‘ll go and see it.
 4. How does / will Sandy get back tonight if she can’t find a taxi?
 5. I am / will be surprised if this film gets / will get an award.
 6. Do you / Will you make dinner tonight if I do / will do the shopping?
 7. If I hear / will hear that tuy vậy one more time, I scream / will scream!
 8. What do they / will they bởi if they don’t / won’t pass their exams?

Đáp án:

1give
2win
3comes; ‘ll go
4will
5will be; gets
6Will you; do
7hear; will scream
8will they; don’t

Bài tập luyện câu ĐK loại 1: Viết lại câu mang lại chính ngữ pháp và nối câu

1. We (miss) the trainha) he (probably buy) another once.
2. (you / help) bủ with my physicsb) I (give) it back tomorrow.
3. If you (tell) bủ that secretc) I (not tell) anyone else.
4. She (fall off) her horse in a minuted) if he (be) at the party?
5. If you (lend) bủ £20e) if I (help) you with your French tomorrow?
6. (you / talk) vĩ đại Alexf) if she (go) vĩ đại the States this summer?
7. How long (she / stay) in Californiag) if she (not ride) more slowly.
8. If the police (not find) his xe đạp soonh) if we (not leave) now.
 1. We’ll miss the train if we don’t leave now.
 2. ___________________________________.
 3. ___________________________________.
 4. ___________________________________.
 5. ___________________________________.
 6. ___________________________________.
 7. ___________________________________.
 8. ___________________________________.

Đáp án:

1hWe’ll miss the train if we don’t leave now.
2eWill you help bủ with my physics if I help you with your French tomorrow?
3cIf you tell bủ that secret, I won’t tell anyone else.
4gShe’ll fall off her horse in a minute if she doesn’t ride more slowly.
5bIf you lend bủ £20, I’ll give it back tomorrow.
6dWill you talk vĩ đại Alex if he’s at the party?
7fHow long will she stay in California if she goes vĩ đại the States this summer?
8aIf the police don’t find his xe đạp soon, he’ll probably buy another one.
Bài tập luyện câu ĐK loại 1
Tổng hợp ý những dạng bài tập câu điều kiện loại 1 với kèm cặp đáp án

Bài tập luyện câu ĐK loại 1: Viết câu với câu ĐK loại 1

1. go vĩ đại the đô thị / visit the museum

→ If we ___________________________.

2. get a job / earn extra money

→ If my brother _____________________.

3. fail her exams / not go vĩ đại university

→ If she ___________________________.

4. go vĩ đại university / study art

→ If she ___________________________.

5. have enough money / see a film

→ If they ___________________________.

6. become a xe taxi driver / drive a pink taxi

→ If I ______________________________.

Đáp án:

1If we go vĩ đại the đô thị, we’ll visit the museum.
2If my brother gets a job, he’ll earn extra money.
3If she fails her exam, she won’t go vĩ đại university.
4If she goes vĩ đại university, she’ll study art.
5If they have enough money, they’ll see a film.
6If I become a xe taxi driver, I’ll drive a pink xe taxi.

Bài tập luyện câu ĐK loại 1: Hoàn trở nên đoạn đối thoại với dạng ĐK loại với những động kể từ nhập hộp

not be / bởi / get / go / not have / not leave / want

Ben: (1) ______ you ______ vĩ đại university if you (2) ______ school at 16?

Lola: Yes, (3) ______. I want vĩ đại study vĩ đại be a vet. What (4) ______ you ______ if you can?

Ben: I’ll get a job. If you (5) ______ enough money as a student, (6) ______ you ______ a weekend job?

Lola: No, (7) ______ . If I (8) ______ vĩ đại be a vet, there (9) ______ time for a job!

Đáp án:

1Will (you) go
2don’t leave
3I will
4will (you) do
5don’t have
6will (you) get
7I won’t
8want
9won’t be

Bứt đập phá phiên bản đằm thắm nằm trong 4 khóa huấn luyện và đào tạo Anh ngữ bên trên VUS

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS kiêu hãnh mang tới những khóa huấn luyện và đào tạo quality chuẩn chỉnh quốc tế, xây cất nền tảng giờ đồng hồ Anh vững chãi, lẹo cánh mang lại mới trẻ em VN tiến thủ cho tới sau này tươi tắn sáng sủa, thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Anh ngữ ở từng chừng tuổi:

 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở Young Leaders (11- 15 tuổi): Giúp học tập viên cải cách và phát triển kiến thức và kỹ năng Anh ngữ vững chãi, xây cất cỗ khả năng mượt hơn hẳn, hữu ích nhập học hành. 
 •  IELTS ExpressIELTS Expert: Học viên được ôn luyện nằm trong lực lượng IELTS mentor có tính chuyên nghiệp, chung vứt đập phá band điểm, thỏa sức tự tin đoạt được những kỳ thi đua giờ đồng hồ Anh quốc tế. 
 • English Hub giờ đồng hồ Anh cho những người rơi rụng gốc: Khóa học tập chung lấy lại nền tảng Anh ngữ, chuẩn bị cỗ khả năng cần thiết mang lại học hành, thao tác, phần mềm kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập nhập cuộc sống đời thường một cơ hội hiệu suất cao.
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc iTalk: Nâng tầm khả năng tiếp xúc mang lại học tập viên với 365 chủ thể phong phú và đa dạng nằm trong lịch học tập linh động, ko đắn đo việc làm hoặc chương trình bận rộn.

VUS là 1 trong mỗi đơn vị chức năng thứ nhất bên trên VN trở nên đối tác chiến lược đáng tin tưởng của những Nhà xuất phiên bản số 1 toàn cầu như Oxford University Press, National Geographic Learning, Cambridge University Press and Assessment,,… đáp ứng học tập viên được giảng dạy dỗ vì như thế những cỗ giáo trình quality, chuẩn chỉnh quốc tế.

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

Với cách thức học hành dữ thế chủ động, học tập viên không chỉ có học hành một cơ hội hiệu suất cao, gia tăng niềm say đắm với Anh ngữ mà còn phải nâng cấp và cải cách và phát triển cỗ khả năng mượt quan trọng mang lại quy trình học hành và thao tác sau này:

 • Kỹ năng suy nghĩ phản biện
 • Kỹ năng hợp ý tác
 • Kỹ năng sáng sủa tạo
 • Kỹ năng kí thác tiếp
 • Kỹ năng dùng technology hiệu quả
Bài tập luyện câu ĐK loại 1
Tổng hợp ý những dạng bài tập câu điều kiện loại 1 với kèm cặp đáp án

VUS – Hệ thống dạy dỗ Anh ngữ quality số 1 bên trên Việt Nam

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS dường như không ngừng nỗ lực cải cách và phát triển và đạt được những trở nên tựu cao tay nhập ngành giáo dục:

 • Mở rộng lớn bát ngát 80 cơ thường trực 22 thành phố với 100% cơ đạt ghi nhận của NEAS nhập 6 năm ngay tắp lự.
 • Có con số học tập viên đạt những chứng từ quốc tế tối đa – lên tới 183.118 em và sẽ có được sự tin cẩn tưởng của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình bên trên toàn quốc.
 • Là khối hệ thống quy tụ rộng lớn 2.700 nhà giáo và trợ giảng nhiệt tình với nghề ngỗng và với chuyên môn trình độ cao tối đa bên trên VN. 
 • 100% nhà giáo bên trên những hạ tầng đều đạt vì như thế CN trở lên trên và vì như thế giảng dạy dỗ giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Trung tâm huấn luyện và đào tạo và luyện thi đua Cambridge English đạt ghi nhận VÀNG trong điểm của Cambridge University Press & Assessment.
 • đối tác Platinum – hạng nấc tối đa của British Council với con số học tập viên ĐK thi đua IELTS đạt kỷ lục.
Bài tập luyện câu ĐK loại 1
Tổng hợp ý những dạng bài tập câu điều kiện loại 1 với kèm cặp đáp án

Trên đấy là những dạng bài tập câu điều kiện loại 1 thịnh hành, thông thường xuất hiện nay nhập đề thi đua tuy nhiên bạn cũng có thể tìm hiểu thêm và thực hành thực tế. Hy vọng nội dung bài viết tiếp tục cung ứng cho chính mình nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích. Đừng quên theo đòi dõi VUS nhằm update thêm thắt nhiều tư liệu học hành hoặc thường ngày chúng ta nhé!