bài 62 chu vi hình tròn

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 62 chu vi hình tròn

Tính chu vi hình tròn trụ sở hữu :

a) Bán kính r = 9m ;

b) Đường kính d = 0,75cm ;

c) Bán kính r = \(2\dfrac{1}{2}\)cm.

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tớ lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = d × 3,14

Hoặc :

Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tớ lấy gấp đôi nửa đường kính nhân với số 3,14.

C = r × 2 × 3,14

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình tròn trụ là : 

            9 × 2 × 3,14 = 56,52 (m)

b) Chu vi hình tròn trụ là : 

           0,75 × 3,14 = 2,355 (cm)

c) Đổi :  \(2\dfrac{1}{2}\)cm = 2,5cm.

Chu vi hình tròn trụ là : 

           2,5 × 2 × 3,14 = 15,7 (cm)

Quảng cáo

Câu 2

a) Tính 2 lần bán kính hình tròn trụ sở hữu chu vi C = 15,7m.

b) Tính nửa đường kính hình tròn trụ sở hữu chu vi C = 18,84dm.

Phương pháp giải:

a) sát dụng công thức d = C : 3,14 (trong cơ C là chu vi, d là lối kính).

b) Bán kính r = C : 3,14 : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14 (trong cơ C là chu vi, r là cung cấp kính).

Lời giải chi tiết:

a) Đường kính hình tròn trụ này đó là :

              15,7 : 3,14 = 5 (m)

Xem thêm: tỉnh nào sau đây thuộc đông bắc

b) Bán kính hình tròn trụ này đó là :

             18,84 : 3,14 : 2 = 3 (dm)

Câu 3

Bánh xe pháo rộng lớn của một đầu máy xe pháo lửa sở hữu 2 lần bán kính là một trong những,9m. Tính chu vi của bánh xe pháo cơ.

Phương pháp giải:

- Chu vi của bánh xe pháo bởi vì chu vi hình tròn trụ 2 lần bán kính 1,9m. 

- Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tớ lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Lời giải chi tiết:

Chu vi của bánh xe pháo này đó là :

1,9 × 3,14 = 5,966 (m)

             Đáp số: 5,966m.

Câu 4

Đường kính của một bánh xe đạp điện là 0,65m.

a) Tính chu vi bánh xe pháo cơ.

b) Người lên đường xe đạp điện tiếp tục lên đường được từng nào mét nếu như bánh xe pháo lăn lộn bên trên mặt mũi khu đất được 10 vòng ?

c) Bánh xe pháo lăn lộn được từng nào vòng nếu như người cơ lên đường được quãng lối nhiều năm 408,2m ?

Phương pháp giải:

- Chu vi bánh xe pháo = 2 lần bán kính × 3,14.

- Quãng lối người cơ lên đường = Chu vi bánh xe pháo x 10.

- Số vòng bánh xe pháo lăn lộn được = 408,2 : chu vi của bánh xe pháo.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của bánh xe pháo là :

             0,65 × 3,14 = 2,041 (m)

b) Nếu bánh xe pháo lăn lộn bên trên mặt mũi khu đất được 10 vòng thì người lên đường xe đạp điện lên đường được số mét là: 

            2,041 × 10 = đôi mươi,41 (m)

c) Nếu người cơ lên đường được quãng lối nhiều năm 408,2m thì bánh xe pháo lăn lộn được số vòng là:

            408,2 : 2,041 = 200 (vòng)

                        Đáp số: a) 2,041m ;

Xem thêm: toán lớp 4 trang 16

                                     b) đôi mươi,41m ;

                                     c) 200 vòng.

 Loigiaihay.com