as soon as he waved his hand she turned away

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions

Quảng cáo

Bạn đang xem: as soon as he waved his hand she turned away

Câu 1: As soon as he waved his hand, she turned away.

A. He saw her turn away and he waved his hand.

B. No sooner had he waved his hand phàn nàn she turned away.

C. She turned away because he waved his hand too early.

D. Although she turned away, he waved his hand.

 • Đáp án : B

  (0) bình luận (0) tiếng giải

  Giải chi tiết:

  B

  Tạm dịch: Ngay Lúc anh vẫy tay, cô xoay chuồn.

  A. Anh nhận ra cô xoay chuồn và anh vẫy tay.

  B. Sau Lúc anh vẫy tay đoạn, cô xoay chuồn.

  C. Cô xoay chuồn vì như thế anh vẫy tay quá sớm.

  D. Mặc cho dù cô xoay chuồn, anh vẫn vẫy tay.

  => đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

Câu 2: I had two job offers upon graduation, neither of which was appropriate for my qualifications.

A. Though I wasn't qualified enough, two jobs were offered to tướng mạ upon graduation.

B. The two jobs offered to tướng mạ after my graduation didn’t suit my qualifications.

C. I was offered two jobs soon after my graduation, both of which were suitable for my qualifications.

D. Both of the job offers I had prior to tướng my graduation were appropriate for my qualifications.

 • Đáp án : B

  (0) bình luận (0) tiếng giải

  Giải chi tiết:

  Xem thêm: sách chuyên đề toán 10 cánh diều

  B

  Tạm dịch: Tôi đang được với nhì ý kiến đề nghị việc làm sau khoản thời gian đảm bảo chất lượng nghiệp, cả nhì đều ko phù phù hợp với chuyên môn của tôi.

  A. Mặc cho dù tôi ko đầy đủ chuyên môn, tôi đã nhận được được nhì việc sau khoản thời gian đảm bảo chất lượng nghiệp.

  B. Hai việc làm được ý kiến đề nghị cho tới tôi sau khoản thời gian đảm bảo chất lượng nghiệp ko phù phù hợp với chuyên môn của tôi.

  C. Sau Lúc đảm bảo chất lượng nghiệp tôi đã và đang được ý kiến đề nghị nhì việc làm, cả nhì đều phù phù hợp với chuyên môn của tôi.

  D. cả nhì việc làm tôi đã và đang được ý kiến đề nghị trước lúc đảm bảo chất lượng nghiệp mến phù hợp với chuyên môn của tôi.

  => đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

Câu 3: It’s difficult for mạ to tướng understand what he implies.

A. What he implies is not very difficult to tướng understand.

B. Understanding what he implies is found difficult.

C. I find it difficult to tướng understand what he really means.

D. To understand what he really means is difficult to tướng find.

 • Đáp án : C

  (0) bình luận (0) tiếng giải

  Giải chi tiết:

  C

  Tạm dịch: Thật khó khăn cho tới tôi nhằm hiểu những gì anh tớ ý niệm.

  A. Những gì anh tớ ý niệm không thật khó khăn hiểu.

  B. Hiểu được ý nghĩa sâu sắc nhưng mà anh tớ ý niệm cực kỳ khó khăn.

  C. Tôi cảm nhận thấy khó khăn nhằm hiểu anh tớ thực sự với ý gì.

  D. Để hiểu anh tớ thực sự với ý gì là cực kỳ khó khăn nhằm thăm dò.

  => đáp án C

  Xem thêm: thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo đảm bảo chất lượng, không hề thiếu những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.