áp dụng quy tắc maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây

Câu hỏi:

16/09/2019 66,608

Bạn đang xem: áp dụng quy tắc maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây

A. Phản ứng nằm trong của Br2 với anken đối xứng.

B. Phản ứng nằm trong của HX vô anken đối xứng.

C. Phản ứng trùng khớp của anken.

D. Phản ứng nằm trong của HX vô anken bất đối xứng.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án D

Với anken đối xứng thì việc nằm trong HX vô những địa điểm là tương đương nhau → loại B

Với những tác nhân nằm trong tương đương nhau Br2, anken (trùng hợp) thì cho tới thành phầm tương đương nhau → Loại A, C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của C4H8

A. 7.

B. 4.

C. 6.

D. 5.

Câu 2:

Hợp hóa học C5H10 với từng nào đồng phân anken ?

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7

Câu 3:

Hợp hóa học C5H10 với từng nào đồng phân cấu tạo ?

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 10.

Câu 4:

Hợp hóa học C5H10 mạch hở với từng nào đồng phân cấu tạo ?

A. 4.

B. 5.

C. 6

D. 10.

Câu 5:

Có từng nào anken ở thể khí (đktc ) nhưng mà Lúc cho từng anken cơ thuộc tính với hỗn hợp HCl chỉ cho 1 thành phầm cơ học có một không hai ?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 6:

Cho những hóa học sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)=CH-CH2; CH2=CH-CH2-CH=CH2; CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH3; CH3-CH2-C(CH3)=C(C2H5)-CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Số hóa học với đồng phân hình học tập là

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Xem thêm: phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện