ankan không tham gia loại phản ứng nào

Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào

Các Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào là được biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới đặc thù chất hóa học của ankan. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết, thắc mắc bài bác luyện tương quan. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: ankan không tham gia loại phản ứng nào

Các ankan không tham gia loại phản ứng nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong. (vì ankan là hiđrocacbon no).

Đáp án B

Phản ứng đặc thù của ankan

1. Phản ứng thế (Cl2, Br2)

Khi thắp sáng hoặc thắp lạnh lẽo láo lếu phù hợp metan và clo xẩy ra phản xạ thế theo thứ tự những nguyên vẹn tử hiđro vị clo.

Các phương trình chất hóa học xảy ra:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2 → CH3Cl3 + HCl

CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

2. Phản ứng tách của ankan

Phản ứng tách của ankan được phân thành 3 loại. Chúng tao nằm trong coi này là những loại nào là nhé.

Phản ứng tách H2 của ankan

Phản ứng này thường hay gọi là phản xạ đề hidro hóa.

Công thức tổng quát: CnH2n+2 → CnH2n + H2

Chỉ những ankan nhập phân tử với kể từ 2 nguyên vẹn tử C trở lên trên mới mẻ với năng lực nhập cuộc phản xạ tách H2. Trong phản xạ tách H2, 2 nguyên vẹn tử H gắn kèm với 2 nguyên vẹn tử C ở cạnh nhau tách rời khỏi bên nhau và ưu tiên tách H ở C bậc cao.

Phương trình hóa học:

CH3-CH2-CH3 → CH2=CH-CH3 + H2

3. Phản ứng lão hóa ankan

Ankan bền với tác nhân lão hóa ở sức nóng chừng thông thường. Tại sức nóng chừng cao hoặc xuất hiện xúc tác rất có thể phản xạ với oxi, KMnO4, K2Cr2O7 muốn tạo trở nên ancol, andehit, xeton, acid carboxylic…

Công thức tổng quát:

2CnH2n+2 + (3n + 1)O2 → 2nCO2 + (2n + 2)H2O

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Công thức tổng quát mắng của Ankan là

A. CnH2n+2 (n ≥1)

B. CnH2n (n ≥ 2)

C. CnH2n-2 (n ≥2)

D. CnH2n-2 (n ≥3)

Câu 2. Ankan hòa tan đảm bảo chất lượng nhập dung môi nào

A. Nước.

B. Benzen.

C. Dung dịch axit HCl.

D. Dung dịch NaOH.

Câu 3. Khi clo hóa láo lếu phù hợp 2 ankan người tao chỉ nhận được 3 thành phầm thế monoclo tên thường gọi của 2 ankan ê là

A. etan và propan.

B. propan và isobutan.

C. isobutan và pentan.

D. neopentan và etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Etan: CH3CH2Cl.

Xem thêm: toán lớp 2, sách giáo khoa

Propan: CH3CH2CH2Cl; CH3CHClCH3.

Isobutan: (CH3)2CHCH2Cl; (CH3)3CCl.

Pentan: CH3CH2CH2CH2CH2Cl; CH3CHClCH2CH2CH3; (CH3CH2)2CHCl.

Neopentan: (CH3)3CCH2Cl.

Câu 4. Ankan Y phản xạ với Clo tạo nên 2 dẫn xuất monoclo với tỉ khối khá đối với H2 vị 39,25 thương hiệu của Y là

A. butan.

B. propan.

C. iso-butan.

D. 2-metylbutan.

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2

Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo nên dẫn xuất monoclo:

CnH2n+2 + Cl2 \overset{to,as}{\rightarrow} CnH2n+1Cl + HCl (1)

M CnH2n+1Cl = 39,25 . 2 = 78,5 gam/mol nên tao có: 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3

Mà ankan Y phản xạ với Cl2 nhận được 2 dẫn xuất monoclo nên ankan Y là propan.

Câu 5. Nhận tấp tểnh nào là sau đó là đúng chuẩn về đặc thù cơ vật lý của ankan:

A. Ankan là những hóa học khí, ko màu sắc, ko tan nội địa.

B. Ankan là hóa học rắn hoặc khí, ko tan nội địa.

C. Ankan với số cacbon từ là 1 cho tới 4 là hóa học khí, ko màu sắc, ko tan nội địa.

D. Ankan rất có thể ở tình trạng rắn, lỏng, khí, tan đảm bảo chất lượng nội địa.

Câu 6. Có từng nào ankan là hóa học khí ở ĐK thông thường khi phản xạ với clo (có độ sáng, tỉ lệ thành phần mol 1:1) tạo nên 2 dẫn xuất monoclo?

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Xem đáp án

Đáp án D

Các ankan là hóa học khí ở ĐK thông thường là: CH4, C2H6, CH3CH2CH3, CH3CH2CH2CH3, (CH3)2CHCH3 (ankan với kể từ 1C dến 4C)

=> với 3 ankan tạo nên 2 dân xuất monoclo là CH3CH2CH3, CH3CH2CH2CH3, (CH3)2CHCH3

Câu 7. Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ thành phần mol 1:1 nhận được 3 thành phầm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan ê là

A. 1-metylbutan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan

D. 2, 2 -đimetylpropan.

Câu 8. Khi tổ chức phản xạ thế thân mật ankan X với khá brom với thắp sáng người tao nhận được láo lếu phù hợp Y chỉ chứa chấp nhị hóa học thành phầm. Tỉ khối khá của Y đối với bầu không khí vị 4. Tên của X là:

A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan.

Xem thêm: let's go to the cinema

D. etan.

-----------------------------------

Trên trên đây VnDoc vẫn ra mắt cho tới chúng ta Các Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào là. Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết này độc giả được thêm tư liệu nhằm tiếp thu kiến thức nhé. Mời độc giả nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt mục trắc nghiệm Hóa học tập 11...