Xem thêm

vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

Đồng bằng nước ta thường xảy ra A. lũ quét. B. lũ nguồn. C. ngập lụt. D. sóng thần.
nhà nước xuất hiện khi nào

nhà nước xuất hiện khi nào

hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

Tại sao Hiến chương Liên hợp quốc là văn kiện quan trọng nhất? A. Nêu rõ mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. B. Là cơ sở để duy trì trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn. C. Là cơ sở để phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các nước. D. Hiến chương quy định tổ chức bộ máy của Liên hợp quốc.
vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 26

vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 26

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 26 Bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - Tuyển chọn giải vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 hay nhất, chi tiết giúp bạn làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 dễ dàng.
toán lớp 4 trang 161 162

toán lớp 4 trang 161 162

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 161, 162 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20601.
vở bài tập toán lớp 4 trang 91

vở bài tập toán lớp 4 trang 91

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 91 (Tập 1, Tập 2 sách mới) - Tuyển chọn giải vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 hay nhất, chi tiết giúp bạn làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 dễ dàng.
phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân phù nam là

phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân phù nam là

Phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân Phù Nam là A. thuyền. B. ngựa. C. xe thồ. D. trâu.
công thức tam giác vuông

công thức tam giác vuông

Chủ đề Tính diện tích tam giác vuông Tính diện tích tam giác vuông là một công việc thú vị và đơn giản. Chỉ cần áp dụng công thức đơn giản S = 1/2 x (a x b) với a và b là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác, ta có thể tính toán diện tích một cách nhanh chóng. Việc này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hình học và áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kiến trúc, xây dựng và thiết kế.
vở bài tập toán lớp 4 trang 5

vở bài tập toán lớp 4 trang 5

Toán lớp 4 trang 5 Tập 2 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4 - Tuyển chọn giải Toán lớp 4 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp bạn làm bài tập Toán lớp 4.
lim sinx/x khi x tiến tới 0

lim sinx/x khi x tiến tới 0

Biết rằng limx→0sinxx=1. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số fx=1+cosx(x−π)2,x≠πm,x=π liên tục tại x=π A. m=π2 B. m=-π2 C. m=12 D. m=-12