when we to the airport

When we ____ to tát the airport, I realized that I ____ my passport at trang chính.

A. got - had left

Bạn đang xem: when we to the airport

B. got - was left

C. got - left

D. had got - had left

Đáp án A

=> Vì: việc quên hộ chiếu ra mắt trước việc tiếp cận trường bay, nên tao phân chia thì quá khứ đơn mang lại hành vi "đến Sảnh bay" và quá khứ hoàn thành xong mang lại hành vi "quên hộ chiếu" - vì thế dùng để làm nó trình diễn mô tả một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống nhập quá khứ.
=> Dịch: Khi công ty chúng tôi cho tới trường bay, tôi xem sét là tôi vẫn quên hộ chiếu ở trong nhà.

Hong Nguyen A

. 130 ngày

Trọng Quốc A

. 148 ngày

Pham Ngoc Bao Tran passport: hộ chiếu

. 150 ngày

Hà Phương Phạm Câu này kiểu như với câu 28 trg 26 nhưng mà vì sao lại vậy được ạ

2 Trả tiếng . 178 ngày

Ngân Kiều bám theo e hiểu là cho tới trường bay r mới nhất xem sét quên hộ chiếu, tức thị vẫn nhằm quên hộ chiểu trc cơ (hđ xẩy ra trc phân chia qkht), cho tới trường bay là hd xẩy ra sau phân chia qkd

1 Trả tiếng . 184 ngày

Anh Phuong “She_post_the letter WHEN she_realize_” thì hoàn toàn có thể hiểu là “post” là hđ xẩy ra trc hđ “realize”. Còn “WHEN we_get_ to tát the airport, i realized…” thì lại hiểu hđ cho tới trường bay và xem sét quên đem hộ chiếu là 2 hđ xẩy ra đôi khi. Vậy nên mới nhất sở hữu sự không giống nhau cơ. Mn coi bản thân sở hữu gthich đích kh ạ chứ hoang mang lo lắng quá đi

. 184 ngày

Hoàng Tống câu này độc kỳ lạ tỉnh bình dương quá ,phân tích và lý giải hoàn thành càng khó khăn hiểu

. 199 ngày

Xem thêm: bài 67 em ôn lại những gì đã học

Carwyn Nguyen ủa sở hữu sai k vậy bám theo như nghĩa thì việc xem sét quên hộ chiếu cần ra mắt sau chứ nhỉ chứ chả nhẽ xem sét trc nhưng mà k trở lại vẫn cho tới trường bay là sao

2 Trả tiếng . 247 ngày

Lê Thị Huyền hành vi got này xẩy ra thường xuyên với hành vi realized [iễn đạt những hành vi xẩy ra thường xuyên nhập quá khứ. nên 2 hành vi này vẫn phân chia quá khứ nha]

2 Trả tiếng . 269 ngày

My Love Câu này tương tự với câu 94293 nhưng mà , vậy xứng đáng lẽ là lựa chọn D chứ ??? Càng ngày đáp án càng loàn là thế này ạ

2 Trả tiếng . 287 ngày

Thảo Nguyên Câu này tương tự động câu [94239] nhưng mà sao đáp án lại không giống v ạ. Khó hiểu quá :)

2 Trả tiếng . 323 ngày

Ngọc Hiệp A

. 325 ngày

Sườn Xào Chua Ngọt a

. 06/11/2022

Bình Minh a

. 27/09/2022

Phạm Ngọc Minh a

. 17/09/2022

Thu Hằng Vậy là sao ạ? Việc quên hộ chiếu xẩy ra trước việc cho tới trường bay, còn việc cho tới trường bay lại xẩy ra trước việc nhận ra

5 Trả tiếng . 06/07/2022

Khoa Nguyễn A

. 30/06/2022

Kiều My Nguyễn Thị a

. 26/06/2022

Xem thêm: the bomb exploded in the garage

Official channel Jjtk A

. 16/06/2022

Thúy Nga Đỗ a

. 13/06/2022

Xem thêm thắt comment (37/57)