vai trò của ấn độ khi thực dân anh biến ấn độ trở thành thuộc địa

Câu hỏi:

20/05/2020 65,368

A. Là nằm trong địa có một không hai của Anh bên trên châu Á.

Bạn đang xem: vai trò của ấn độ khi thực dân anh biến ấn độ trở thành thuộc địa

B. Là nằm trong địa cần thiết loại nhị (sau Miễn Điện).

C. Là nằm trong địa cần thiết nhất của thực dân Anh.

Đáp án chủ yếu xác

D. Là nằm trong địa có một không hai của Anh bên trên trái đất.

Đáp án C

Đến thân thích thế kỉ XIX, thực dân Anh đang được hoàn thiện việc xâm lăng và đặt điều ách thống trị ở nén Độ, nén Độ trở nên nằm trong địa cần thiết nhất của thực dân Anh, cần hỗ trợ ngày đa dạng hoa màu, vật liệu mang lại chủ yếu quốc.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự khiếu nại lịch sử vẻ vang cần thiết ra mắt vô thời điểm cuối năm 1885 ở nén Độ là

A. Nữ hoàng Anh tuyên phụ thân mặt khác là Nữ hoàng nén Độ

B. thực dân Anh đang được hoàn thiện việc xâm lăng và đặt điều ách thống trị ở nén Độ

C. Đảng Quốc dân đại hội được trở nên lập

D. cuộc giành giật giành quyền lực tối cao trong số những chúa phong con kiến nội địa thực hiện nén Độ suy yếu

Câu 2:

Trước yên cầu được nhập cuộc tổ chức chính quyền của giai cấp cho tư sản nén Độ, thái phỏng của thực dân Anh như vậy nào?

A. Đồng ý yên cầu của giai cấp cho tư sản nén Độ

B. Thực dân Anh trực tiếp tay đàn áp dã man

C. Thực dân Anh trì trệ bằng phương pháp từng cách

D. Đồng ý yên cầu tuy nhiên cần với những điều kiện

Câu 3:

Từ thân thích thế kỉ XIX, giai cấp cho tư sản và giai tầng trí thức nén Độ

A. vẫn không được hình thành

Xem thêm: giá trị sử dụng của hàng hóa là

B. bước đầu tiên trị triển

C. đoàn kết thực hiện tay sai mang lại thực dân Anh

D. đang được từ từ nhập vai trò cần thiết vô cuộc sống xã hội

Câu 4:

Thực dân Anh đang được hoàn thiện việc xâm lăng và đặt điều ách thống trị ở nén Độ kể từ thời hạn nào?

A. Đầu thế kỉ XVII

B. Giữa thế kỉ XVII

C. Giữa thế kỉ XIX

D. Cuối thế kỉ XIX

Câu 5:

Tình hình nén Độ vô đầu thế kỉ XVII như vậy nào?

A. Chế phỏng phong con kiến ở nén Độ vẫn giữ lại ổn định tấp tểnh và trị triển

B. Các tập đoàn lớn phong con kiến links nghiêm ngặt với nhau

C. Chế phỏng phong con kiến nén Độ phi vào tiến trình cải cách và phát triển thịnh đạt nhất

D. Cuộc giành giật giành quyền lực tối cao trong số những chúa phong con kiến nội địa thực hiện mang lại nén Độ suy yếu

Câu 6:

Nữ hoàng Anh tuyên phụ thân mặt khác là Nữ hoàng nén Độ vô thời hạn nào?

A. Ngày 1 - 1 - 1876

B. Ngày 1 - 1 - 1877

C. Ngày 1 - 1 - 1878

Xem thêm: trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng

D. Ngày 1 - 1 - 1879