trong python có mấy dạng lặp

Câu hỏi:

24/06/2022 2,912

Bạn đang xem: trong python có mấy dạng lặp

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án trúng là: B

Trong Python có 2 dạng lặp: Lặp với số lần biết trước và lặp với số lần ko biết trước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho việc tính tổng s=1+2+3+...+n. Để giải việc bên trên tớ rất có thể dùng:

A. Cấu trúc rẽ nhánh.

B. Cấu trúc lặp.

C. Hàm ceil()

D. Hàm toán học tập sqrt()

Câu 2:

Cho đoạn chương trình sau:

s=0

i=1

while i=5:

s=s+1

i=i+1

Sau khi thực hiện đoạn chương trình bên trên giá trị của s là:

A. 9

B. 15

C. 5

D. 10

Câu 3:

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(1,5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

A. 0 1 2 3 4 5

B. 1 2 3 4 5

C. 0 1 2 3 4

Xem thêm: điểm chuẩn đại học nha trang 2022

D. 1 2 3 4

Câu 4:

Vòng lặp với số phen ko biết trước kết giục khi:

A. Điều kiện> sai.

B. Điều kiện> trúng.

C. Điều kiện> to hơn 0.

D. Điều kiện> bởi vì 0.

Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(6):

s=s+i

Sau khi thực hiện đoạn chương trình bên trên giá trị của s là:

A. 1

B. 15

C. 6

D. 21

Câu 6:

Cho đoạn công tác sau:

i=1

s=0

while điều kiện>:

s=s+i

i=i+1

Đoạn công tác bên trên tính tổng s=1+2+3+...+10, điều kiện> là:

A. i=10

B. i==10

C. i>=10

Xem thêm: what do you do for a living

D. i>10