trong các bộ ba sau đây bộ ba nào là bộ ba kết thúc

Câu hỏi:

04/03/2020 42,054

Bạn đang xem: trong các bộ ba sau đây bộ ba nào là bộ ba kết thúc

B. 3' AGU 5'.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Trong cỗ mã DT, với 3 cỗ phụ thân kết giục là: 5’UAA3’, 5’UAG3’ và 5’UGA3’ hoặc viết lách theo hướng ngược lại thì 3 cỗ phụ thân kết giục chủ yếu là: 3’AAU5’, 3’GAU5’, 3’AGU5’.

Trong những cỗ phụ thân tại đây, cỗ phụ thân nào là là cỗ phụ thân kết thúc? 5' AUG 3'. (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen bên trên 2 cặp NST tương đồng; Alen A: qui quyết định phân tử vàng, alen a: qui quyết định phân tử xanh; alen B: qui quyết định phân tử nhẵn, alen b: qui quyết định phân tử nhăn. Dự đoán thành quả về loại hình của phép tắc lai P: AaBB x AaBb.

A. 3 vàng, nhăn: 1 xanh rớt, nhẵn.

B. 3 vàng, trơn: 1 xanh rớt, nhẵn. 

C. 1 vàng, trơn: 1 xanh rớt, nhẵn.

D. 3 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn.

Câu 2:

Guanin dạng khan hiếm kết cặp không đúng trong các tái ngắt phiên bản tiếp tục gây

A. thay đổi cặp G-X trở thành cặp A-T.

B. thay đổi cặp G-X trở thành cặp X-G. 

C. thay đổi cặp G-X trở thành cặp T-A

D. thay đổi cặp G-X trở thành cặp A-U

Câu 3:

Quá trình phiên mã ở vi trùng E.coli xẩy ra trong

A. ti thể.

B. nhân tế bào.

Xem thêm: tiếng đàn balalaica trên sông đà

C. tế bào hóa học.

D. ribôxôm.

Câu 4:

Xét nhì cặp ren bên trên 2 cặp NST tương đương quy quyết định sắc tố hoa. Giả sử alen A quy quyết định tổ hợp enzim A tác dụng thực hiện cơ hóa học 1 (sắc tố trắng) trở thành cơ hóa học 2 (sắc tố trắng); alen B quy quyết định tổ hợp enzim B tác dụng thực hiện cơ hóa học 2 trở thành thành phầm P.. (sắc tố đỏ); những alen lặn ứng (a, b) đều không tồn tại kĩ năng này. Cơ thể với loại ren nào là sau đây mang đến loại hình hoa trắng?

A. AABb.

B. aaBB.

C. AaBB.

D. AaBb.

Câu 5:

Xét phép tắc lai về 3 cặp tính trạng, những alen trội lặn trọn vẹn thân mật 2 thành viên AaBbDd x AaBbDd nếu như từng cặp ren qui quyết định 1 cặp tính trạng tiếp tục mang đến mới sau có

A. 8 loại hình: 18 loại ren.

B. 4 loại hình: 9 loại ren.

C. 8 loại hình: 12 loại ren.

D. 8 loại hình: 27 loại ren.

Câu 6:

Ai là kẻ thứ nhất trị hiện tại ở cây hoa phấn với sự DT tế bào chất?

A. Mônô và Jacôp.

B. Coren.

C. Menđen.

Xem thêm: thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông

D. Morgan.