trắc nghiệm lịch sử đảng

Bạn đang được ôn tập luyện lịch sử dân tộc Đảng? Hãy tìm hiểu thêm 100 câu trắc nghiệm DỄ GẶP vô đề đua nhất của OTSV Team . Kéo xuống cuối nhằm nhận thêm tư liệu té ích nhé!!
 

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử đảng

A. Trắc nghiệm LSĐ

Câu 1: Thời gian lận thực dân Pháp tổ chức khai quật nằm trong địa phiên loại nhất ở nước ta lúc nào ?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
đáp án c. 1896-1913
d. 1914-1918
Câu 2: Trong mùa khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp ở việt nam sở hữu giai cấp phát mới nào là được hình thành?
a.    Giai cấp cho tư sản
b.    Giai cấp cho tư sản và công nhân
đáp án c. Giai cấp cho công nhân
d. Giai cấp cho tè tư sản
Câu 3: Trước Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất, ở nước ta sở hữu những giai cấp cho nào?
a) Địa mái ấm phong loài kiến và nông dân
đáp án b) Địa mái ấm phong loài kiến, dân cày, tư sản, tè tư sản và công nhân
c)    Địa mái ấm phong loài kiến, dân cày và công nhân
d)    Địa mái ấm phong loài kiến, dân cày và tè tư sản
Câu 4: Dưới cơ chế thực dân phong loài kiến, giai cấp cho dân cày nước ta sở hữu đòi hỏi bức thiết nhất là gì?
đáp án a) Độc lập dân tộc
b)    Ruộng đất
c)    Quyền đồng đẳng phái mạnh, nữ
d)    Được rời tô, rời tức
Câu 5: Mâu thuẫn cơ phiên bản và đa phần ở nước ta thời điểm đầu thế kỷ XX là xích míc nào?
a)    Mâu thuẫn thân ái giai cấp cho dân cày với giai cấp cho địa mái ấm phong kiến
b)    Mâu thuẫn thân ái giai cấp cho người công nhân với giai cấp cho tư sản
c)    Mâu thuẫn thân ái người công nhân và dân cày với đế quốc và phong kiến
đáp án d) Mâu thuẫn thân ái dân tộc bản địa nước ta với đế quốc xâm lăng và tay sai của chúng
Câu 6: Đặc điểm Ra đời của giai cấp cho người công nhân nước ta như vậy nào?
a.    Ra đời trước giai cấp cho tư sản, vô cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp.
b.    Phần rộng lớn xuất thân ái kể từ dân cày.
c.    Chịu sự áp bức và tách bóc lột của đế quốc, phong loài kiến và tư sản đáp án d. Cả a, b và c
Câu 7: Những giai cấp cho bị trị ở nước ta bên dưới cơ chế nằm trong địa của đế quốc Pháp là:
a)    Công nhân và nông dân
b)    Công nhân, dân cày, tè tư sản
c)    Công nhân, dân cày, tè tư sản, tư sản dân tộc
đáp án d) Công nhân, dân cày, tè tư sản, tư sản dân tộc bản địa, địa mái ấm vừa vặn và nhỏ
Câu 8: Khi nào là trào lưu người công nhân nước ta trọn vẹn trở nên một trào lưu tự động giác?
a) Năm 1920 (tổ chức hội đồng ở TP.Sài Gòn được trở thành lập)
đáp án b) Năm 1925 (cuộc làm reo Ba Son)
c)    Năm 1929 (sự Ra đời tía tổ chức triển khai nằm trong sản)
d)    Năm 1930 (Đảng Cộng sản nước ta đi ra đời)
Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa lựa chọn con phố giải tỏa dân tộc bản địa theo đuổi khuynh phía chủ yếu trị vô sản vô thời hạn nào?
a) 1917
b) 1918
c) 1919
đáp án d) 1920
Câu 10: Báo Đời sinh sống người công nhân là của tổ chức triển khai nào?
a)    Đảng Xã hội Pháp
b)    Đảng Cộng sản Pháp
đáp án c) Tổng Liên đoàn Lao động Pháp
d) Hội Liên hiệp nằm trong địa
Câu 11: Hội Liên hiệp nằm trong địa được xây dựng vô năm nào?
a) 1920
đáp án b)1921
c) 1923
d) 1924
Câu 12: Nguyễn ái Quốc đang được gọi Sơ thảo phiên loại nhất Luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố nằm trong địa khi nào? ở đâu?
a.    7/ 1920 - Liên Xô
đáp án b.    7/ 1920 – Pháp
c.    7/1920 - Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc)
d.    8/1920 - Trung Quốc

 

Xem thêm: đề tham khảo toán 2023

Xem thêm: câu mở rộng thành phần

Câu 13: Sự khiếu nại nào là được Nguyễn ái Quốc Reviews "như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân"?
a)    Cách mạng mon Mười Nga bùng phát và thắng lợi
b)    Sự xây dựng Đảng Cộng sản Pháp
đáp án c)    Vụ mưu cơ sát thương hiệu toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái
d)    Sự xây dựng Hội nước ta cách mệnh thanh niên
Câu 14: Phong trào yêu sách trả tự tại cho tới cụ Phan Bội Châu ra mắt sôi sục năm nào?
a. 1924
đáp án b. 1925
c. 1926
d. 1927
Câu 15: Nguyễn ái Quốc kể từ Liên Xô về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) vô thời hạn nào?
a. 12/1924
b. 12/1925
đáp án c. 11/1924
d. 10/1924
Câu 16: Hội nước ta Cách mạng Thanh niên tiến hành mái ấm trương "vô sản hoá" khi nào?
a.    Cuối năm 1926 đầu năm mới 1927
b.    Cuối năm 1927 đầu năm mới 1928
đáp án c.    Cuối năm 1928 đầu năm mới 1929
d.    Cuối năm 1929 đầu năm mới 1930
Câu 17: Tên đầu tiên của tổ chức triển khai này được bịa bên trên Đại hội phiên loại nhất ở Quảng Châu Trung Quốc (tháng 5-1929) là gì?
a)    Việt Nam Thanh niên cách mệnh đồng chí Hội
b)    Hội nước ta cách mệnh đồng minh
c)    Hội nước ta song lập đồng minh
đáp án d)    Hội nước ta Cách mạng Thanh niên
Câu 18: nước ta Quốc dân Đảng được xây dựng vô thời hạn nào?
đáp án a. 12/1927
b. 11/1926
c. 8/1925
d. 7/1925
Câu 19: Ai là kẻ đang được nhập cuộc tạo nên nước ta Quốc dân Đảng 1927 ?
a.    Tôn Quang Phiệt
b.    Trần Huy Liệu
đáp án c.    Phạm Tuấn Tài
d.    Nguyễn Thái Học
Câu 20: Khởi nghĩa Yên Bái nổ đi ra vô thời hạn nào?
đáp án a. 9-2-1930
b. 9-3-1930
c. 3-2-1930
d. 9-3-1931
Câu 21: Tổ chức nằm trong sản nào là Ra đời trước tiên ở Việt Nam?
a.    Hội nước ta cách mệnh thanh niên
đáp án b.    Đông Dương nằm trong sản Đảng
c.    An Nam nằm trong sản Đảng
d.    Đông Dương nằm trong sản liên đoàn
Câu 22: Chi cỗ nằm trong sản trước tiên ở nước ta được xây dựng khi nào?
đáp án a. Cuối mon 3/1929
b. Đầu mon 3/1929
c. 4/1929
d. 5/1929
Câu 23: Chi cỗ nằm trong sản trước tiên bao gồm bao nhiêu đảng viên? Ai thực hiện túng thư chi bộ?
a.    5 đảng viên - Tắc thư Trịnh Đình Cửu
b.    6 đảng viên - Tắc thư Ngô Gia Tự
c.    7 đảng viên - Tắc thư Trịnh Đình Cửu
đáp án d.    7 đảng viên - Tắc thư Trần Văn Cung
Câu 24: Đông Dương Cộng sản Đảng và An phái mạnh Cộng sản Đảng được Ra đời kể từ tổ chức triển khai chi phí thân ái nào? 
a.    Tân Việt cách mệnh Đảng
đáp án b.    Hội nước ta cách mệnh Thanh niên
c.    Việt Nam cách mệnh đồng chí Hội
d.    Cả a, b và c
Câu 25: Đông Dương nằm trong sản liên đoàn thống nhất vô Đảng Cộng sản nước ta khi nào?
a. 22/2/ 1930
đáp án b. 24/2/1930
c. 24/2/1931
d. 20/2/1931
Câu 26: Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được xây dựng vô thời hạn nào?
a. 6/1927
b. 6/1928
đáp án c. 6/1929
d. 5/1929
Câu 27: Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được xây dựng vô thời hạn nào?
a. 6/1927
b. 6/1928
đáp án c. 8/1929
d. 7/1929
Câu 28: Tổ chức Đông Dương Cộng sản liên Đoàn được xây dựng vô thời hạn nào?
a. 7/1927
đáp án b. 1/1930
c. 2/1930
d. 3/1930
Câu 29: Thời gian lận đi ra phiên bản Tuyên đạt nêu rõ ràng việc xây dựng Đông Dương Cộng sản Liên đoàn?
a) 7-1929
đáp án b) 9-1929
c) 10-1929
d) 1-1930
Câu 30: Ban Thường vụ Trung ương Đảng đi ra Quyết nghị gật đầu đồng ý Đông Dương nằm trong sản liên đoàn là 1 trong thành phần của Đảng Cộng sản nước ta vô thời hạn nào?
a) 22-2-1930
b) 20-2-1930
đáp án c) 24-2-1930
d) 22-3-1930
Câu 31: Do đâu Nguyễn ái Quốc đang được tập trung và mái ấm trì Hội nghị xây dựng Đảng đầu năm mới 1930?
a)    Được sự uỷ thác của Quốc tế Cộng sản
b)    Nhận được thông tư của Quốc tế Cộng sản
đáp án c)    Sự dữ thế chủ động của Nguyễn ái Quốc
d)    Các tổ chức triển khai nằm trong sản nội địa đề nghị

 

Câu 32: Đại biểu những tổ chức triển khai nằm trong sản nào là đang được tham gia Hội nghị xây dựng Đảng đầu năm mới 1930?
a)    Đông Dương nằm trong sản Đảng, An Nam nằm trong sản Đảng và Đông Dương nằm trong sản liên đoàn
đáp án b)    Đông Dương nằm trong sản Đảng và An Nam nằm trong sản Đảng
c)    An Nam nằm trong sản Đảng và Đông Dương nằm trong sản liên đoàn
d)    Đông Dương nằm trong sản Đảng và Đông Dương nằm trong sản liên đoàn
Câu 33: Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản nước ta đang được trải qua bao nhiêu văn kiện?
a.    3 văn kiện
b.    4 văn kiện
c.    5 văn kiện
đáp án d.    6 văn kiện
Câu 34: Hội nghị Hợp nhất xây dựng Đảng CSVN (3/2/1930) trải qua những văn khiếu nại nào là sau đây:
a.    Chánh cương vắn tắt
b.    Sách lược vắn tắt
c.    Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt
đáp án d.    Cả A, B và C đáp án
Câu 35: Nội dung nào là tại đây ở trong Cương lĩnh trước tiên của Đảng?
a. Đánh sụp đổ đế quốc mái ấm nghĩa Pháp và bọn phong loài kiến, thực hiện cùng nước Nam trọn vẹn song lập.
đáp án b. Tư sản dân quyền cách mệnh là thời kỳ dự bị nhằm thực hiện xã hội cách mệnh.
c. Chỉ sở hữu giải tỏa giai cấp cho vô sản thì mới có thể giải tỏa được dân tộc bản địa.
d. Đảng sở hữu vững vàng cách mệnh mới nhất trở thành công
Câu 36: Cương lĩnh trước tiên của Đảng đang được xác lập tiềm năng kế hoạch của cách mệnh nước ta là gì?
đáp án a.    Làm tư sản dân quyền cách mệnh và thổ địa cách mệnh nhằm tiếp cận xã hội nằm trong sản.
b.    Xây dựng một nước nước ta dân nhiều nước mạnh xã hội vô tư, dân mái ấm và văn minh.
c.    Cách mạng tư sản dân quyền - phản đế và điền địa - lập tổ chức chính quyền của công nông vày mẫu mã Xô ghi chép, để tham dự bị ĐK tiếp cận cơ hội social mái ấm nghĩa.
d.    Cả a và b.
Câu 37: Sau Hội nghị xây dựng Đảng, Ban chấp hành Trung ương tạm bợ của Đảng được xây dựng tự ai đứng đầu?
a)    Hà Huy Tập
b)    Trần Phú
c)    Lê Hồng Phong
đáp án d)    Trịnh Đình Cửu
Câu 38: Vào thời khắc nào là Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản phiên bản Báo cáo về sự xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam?
a) ngày 8-2-1930
b) Ngày 10-2-1920
đáp án c) Ngày 18-2-1930
d) Ngày 28-2-1930
Câu 39: Văn khiếu nại nào là của Đảng bịa trọng trách chống đế quốc lên sản phẩm đầu?
đáp án a)    Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt tự Hội nghị xây dựng Đảng thông qua
b)    Luận cương chủ yếu trị mon 10-1930 (Dự án cương lĩnh nhằm thảo luận vô Đảng)
c)    Thư của Trung ương gửi cho những cấp cho đảng cỗ (12-1930)
d)    Nghị quyết Đại hội phiên loại nhất của Đảng (3-1935)
Câu 40: Trong những điểm sau, chứng tỏ điểm không giống nhau thân ái Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng và Luận cương chủ yếu trị mon 10-1930 là:
a)    Phương phía kế hoạch của cách mệnh.
đáp án b)    Chủ trương tập luyện hiệp lực lượng cơ hội mạng
c)    Vai trò chỉ dẫn cách mệnh.
d)    Phương pháp cách mệnh.
Câu 41: Văn khiếu nại nào là của Đảng nhấn mạnh vấn đề "vấn đề thổ địa là loại cốt của cách mệnh tư sản dân quyền"?
a)    Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.
b)    Chỉ thị xây dựng Hội phản đế liên minh (18-11-1930).
đáp án c)    Luận cương chủ yếu trị mon 10-1930
d)    Chung xung quanh yếu tố chiến sách mới nhất của Đảng (10-1936).
Câu 42: Lần trước tiên quần chúng. # nước ta kỷ niệm ngày Quốc tế làm việc vô năm nào?
đáp án a) 1930
b) 1931
c) 1936
d) 1938
Câu 43: Cao trào cách mệnh nước ta năm 1930 chính thức bị đế quốc Pháp đàn áp tàn khốc kể từ khi nào?
a)    Đầu năm 1930
đáp án b)    Cuối năm 1930
c)    Đầu năm 1931
d)    Cuối năm 1931
Câu 44: Tên của lực lượng vũ trang được xây dựng ở Nghệ Tĩnh vô cao trào cách mệnh năm 1930 là gì?
a)    Du kích
b)    Tự vệ
đáp án c)    Tự vệ đỏ
d)    Tự vệ chiến đấu
Câu 45: Chính quyền Xô ghi chép ở một trong những vùng vùng quê Nghệ - Tĩnh được xây dựng trong vòng thời hạn nào?
a)    Đầu năm 1930
đáp án b)    Cuối năm 1930
c)    Đầu năm 1931
d)    Cuối năm 1931
Câu 46: vì sao đa phần và ý nghĩa ra quyết định sự bùng phát và cải tiến và phát triển của cao trào cách mệnh nước ta năm 1930?
a)    Tác động xấu đi của cuộc rủi ro tài chính 1929-1933
b)    Chính sách xịn phụ vương white của đế quốc Pháp
c)    Chính sách tăng mạnh vơ vét tách bóc lột của đế quốc Pháp
đáp án d)    Sự chỉ dẫn của Đảng Cộng sản Việt Nam
 Câu 47: Luận cương Chính trị tự đồng chí Trần Phú khởi thảo Ra đời vô thời hạn nào?
a. 2-1930
đáp án b. 10-1930
c. 9-1930
d. 8-1930
Câu 48: Hội nghị phiên loại nhất Ban chấp hành Trung ương 10/1930 tự ai mái ấm trì?
a.    Hồ Chí Minh
b.    Lê Duẩn
c.    Trường Chinh
đáp án d.    Trần Phú
Câu 49: Hội nghị Ban chấp hành TƯ mon 10 năm 1930 đang được cử đi ra từng nào uỷ viên?
a.    4 uỷ viên
b.    5 uỷ viên
đáp án c.    6 uỷ viên
d.    7 uỷ viên
Câu 50: Ai là Tổng Tắc thư trước tiên của Đảng?
a.    Hồ Chí Minh
b.    Trần Văn Cung
đáp án c.Trần Phú
d. Lê Hồng Phong

B. Đề đua tìm hiểu thêm những trường

  • Đề đua Lịch sử Đảng NEU
  • Đề đua Lịch sử Đảng HUST
  • Đề đua Lịch sử Đảng HUCE
  • Đề đua Lịch sử Đảng TMU

Hy vọng những vấn đề bên trên tiếp tục khiến cho bạn cầm cứng cáp con cái A môn học tập khó khăn nhằn này!! OTSV Team chúc chúng ta học tập tốt!