toán lớp 5 luyện tập trang 61


Tính: a) (28,7 + 34,5 ) × 2,4; b) 28,7 + 34,5 × 2,4

Tổng hợp ý đề ganh đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và lời nói giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: toán lớp 5 luyện tập trang 61

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Tính rồi đối chiếu độ quý hiếm của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\)

\(a\)

\(b\)

\(c\)

\((a \times b ) \)\(\times c\)

\(a \times \)\((b \times c)\)

\(2,5\)

\(3,1\)

\(0,6\)

\(1,6\)

\(4\)

\(2,5\)

\(4,8\)

\(2,5\)

\(1,3\)

b) Tính: 

\(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \)                             \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

\(0,25\times 40 \times 9,84\)                              \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

Phương pháp giải:

a) Biểu thức sở hữu chứa chấp vệt ngoặc thì tao tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) sát dụng đặc điểm phó hoán và phối kết hợp của phép tắc nhân số thập phân nhằm tính.

Lời giải chi tiết:

a) (2,5 x 3,1) x 0,6                                    2,5 x (3,1 x 0,6)

= 7,75 x 0,6                                             = 2,5 x 1,86

= 4 ,65                                                    = 4,65

(1,6 x 4) x 2,5                                      1,6 x (4 x 2,5)

= 6,4 x 2,5                                               = 1,6 x 10

= 16                                                        = 16

(4,8 x 2,5) x 1,3                                  4,8 x (2,5 x 1,3)

= 12 x 1,3                                             = 4,8 x 3,25

= 15,6                                                  = 15,6

Giá trị của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\) luôn luôn luôn bởi vì nhau:

\((a \times b ) \times c =a \times (b \times c)\)

b) \(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \)                                  \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

    \(= 9,65 \times ( 0,4 \times 2,5) \)                            = 7,38 x (1,25 x 80)

    \(= 9,65 \times 1 \)                                                   = 7,38 x 100                  

    \(= 9,65  \)                                                               = 738

+) \(0,25\times 40 \times 9,84\)                                    \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

   \( = 10 \times 9,84   \)                                               = 34,3 x (5 x 0,4)

Xem thêm: các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

   \(= 98,4\)                                                                  = 34,3 x 2

                                                                                    = 68,6

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \((28,7 + 34,5 ) × 2,4;\)                          b) \(28,7 + 34,5 × 2,4.\)

Phương pháp giải:

- Biểu thức sở hữu chứa chấp vệt ngoặc thì tao tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức sở hữu chứa chấp phép tắc nằm trong và phép tắc nhân thì tao triển khai phép tắc nhân trước, phép tắc nằm trong sau.

Lời giải chi tiết:

a) \((28,7 + 34,5 ) × 2,4 \)

    \(= 63,2 × 2,4 \)

    \(= 151,68\)

b) \(28,7 + 34,5 × 2,4 \)

    \(= 28,7 + 82,8 \)

    \(= 111,5 \)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một người xe đạp điện từng giờ chuồn được \(12,5km\). Hỏi vô \(2,5\) giờ người cơ chuồn được từng nào ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-mét chuồn được vô \(2,5\) giờ \(=\) số ki-lô-mét chuồn được vô \(1\) giờ \(\times \; 2,5\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

\(1\) giờ : \(12,5 km\)

\(2,5\) giờ: \(...\, km\)?

Giải:

Trong \(2,5\) giờ người cơ chuồn được số ki-lô-mét là:

             \(12,5 \times 2,5 = 31,25\;(km)\)

                                    Đáp số: \(31,25 km.\)


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 61, 62 Luyện tập dượt công cộng

  Đặt tính rồi tính. Tính nhẩm. Mua 5kg đàng cần trả 38 500 đồng. Hỏi mua sắm 3,5 kilogam đàng nằm trong loại cần trả thấp hơn từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 62 Luyện tập dượt công cộng

  Tính: a) 375,84 - 95,69 + 36,78 Tính bởi vì nhì cơ hội Mua 4m vải vóc cần trả 60 000 đồng. Hỏi mua sắm 6,8m vải vóc nằm trong loại cần trả nhiều hơn thế từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 64 Chia một số trong những thập phân mang đến một số trong những đương nhiên

  Đặt tính rồi tính: a) 5,28 : 4 ; b) 95,2 : 68 Một người chuồn xe cộ máy vô 3h chuồn được 126,54 km. Hỏi tầm từng giờ người cơ chuồn được từng nào ki-lô-mét?

 • Toán lớp 5 trang 64, 65 Luyện tập dượt

  Đặt tính rồi tính: a) 67,2 : 7; b) 3,44 : 4;

 • Toán lớp 5 trang 66 Chia một số trong những thập phân mang đến 10, 100, 1000, ...

  Tính nhẩm: a) 43,2 : 10 0,65:10 Một kho gạo sở hữu 537,25T gạo. Người tao đang được lôi ra 1/10 số gạo vô kho. Hỏi vô kho sót lại từng nào tấn gạo?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 126

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.