tìm 2 số bé hơn 5 và có thương là 2

  1. Trang chủ
  2. Lớp 3
  3. Toán

Câu hỏi:

21/07/2022 5,456

Bạn đang xem: tìm 2 số bé hơn 5 và có thương là 2

Xem điều giải

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Ta có:  4 : 2 = 2

            2 : 1 = 2

Vậy nhị số cần thiết dò thám là 4 và 2 hoặc 2 và 1.

Quảng cáo

Bình luận hoặc Báo cáo
về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu toàn bộ số người múa Long ở câu a fake lịch sự múa lân, từng team 3 người thì được từng nào team múa lân?

Xem đáp án » 21/07/2022 1,042

Câu 2:

Mỗi team múa Long đem 9 người. Hỏi 3 team múa vì vậy đem từng nào người?

Xem thêm: phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

Xem đáp án » 21/07/2022 731

Câu 3:

42 : 6 = …..

Xem đáp án » 21/07/2022 236

Câu 4:

6 × 4 = ……

Xem đáp án » 21/07/2022 229

Câu 5:

:

45

36

70

5

6

7

Xem đáp án » 21/07/2022 210

Câu 6:

72 : 9 = ……

Xem đáp án » 21/07/2022 201

Xem thêm: i look forward to hearing from you

Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo thông tin tài khoản nhằm gửi phản hồi

Bình luận