sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra như thế nào

Câu hỏi:

29/07/2019 97,776

Bạn đang xem: sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra như thế nào

A. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào → Tiêu hóa nước ngoài bào.

Đáp án chủ yếu xác

B. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào → Tiêu hóa nội bào.

C. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nước ngoài bào → Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào.

D. Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào → Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nước ngoài bào.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ống hấp thụ của những người, những ban ngành hấp thụ được chuẩn bị bám theo loại tự?

A. Miệng → ruột non→ dạ dày→ hầu → ruột già→ hậu môn

B. Miệng →thực cai quản → bao tử → ruột non → ruột già→ hậu môn

C. Miệng → ruột non→ thực cai quản → bao tử → đại tràng → hậu môn

D. Miệng → bao tử → ruột non → thực cai quản → đại tràng → hậu môn

Câu 2:

Ở hấp thụ nội bào, thực phẩm được hấp thụ ở đâu?

A. Không bào hấp thụ.

B. Túi hấp thụ.

C. Ống hấp thụ.

D. Không bao hấp thụ tiếp sau đó cho tới túi hấp thụ.

Câu 3:

Trong ống hấp thụ của giun khu đất, những ban ngành hấp thụ được chuẩn bị bám theo loại tự?

A. Miệng → hầu → thực cai quản → diều → mề → ruột → hậu môn

B. Miệng → hầu→ mề→ thực cai quản → diều → ruột → hậu môn

C. Miệng→ hầu → diều → thực cai quản → mề → ruột→hậu môn

Xem thêm: cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông cạnh a

D. Miệng → hầu → thực cai quản → mề → diều→ ruột→ hậu môn

Câu 4:

Phương án chú mến đích thị cho những phần tử ống hấp thụ của chim là:

       

A. 1 - mồm ; 2 - diều ; 3 - thực cai quản ; 4 - bao tử tuyến ; 5 - bao tử cơ ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

B. 1 - mồm ; 2 - thực cai quản ; 3 - diều ; 4 - bao tử cơ ; 5 - bao tử tuyến ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

C. 1 - mồm ; 2 - diều ; 3 - thực cai quản ; 4 - bao tử cơ ; 5 - bao tử tuyến ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

D. 1 - mồm ; 2 - thực cai quản ; 3 - diều ; 4 - bao tử tuyến ; 5 - bao tử cơ ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

Câu 5:

Hình mặt mày là quy trình hấp thụ thực phẩm vào trong túi hấp thụ của thủy tức. Em hãy chú mến cho những số bên trên hình bằng phương pháp ghép với vần âm tương ứng

a) Miệng

b) Thức ăn

c) Tế bào bên trên trở nên túi tiết đi ra enzim xài hóa

d) Thức ăn đang được hấp thụ dở dang tiếp tục kế tiếp được hấp thụ nội bào

e) Túi xài hóa

         

Phương án vấn đáp đích thị là:

A. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-c ; 5-d

B. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-d ; 5-c

C. 1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-e ; 5-d

D. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-c ; 5-d

Câu 6:

Hình mặt mày là ông hấp thụ của giun khu đất và châu chấu. Em hãy xác lập những phần tử ứng như là nhau của nhì loại này bằng phương pháp ghép vần âm bên trên ống hấp thụ của châu chấu với số ứng bên trên ống hấp thụ của giun đất

           

           

Phương án vấn đáp đích thị là:

A. 1 - a ; 3 - b ; 4 - c ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f

B. 1 - a ; 2 - b ; 4 - c ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f

C. 1 - a ; 3 - c ; 4 - d ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 91

D. 1 - a ; 2 - b ; 3 - c ; 4 - d ; 6 - e ; 7 - f