sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào

Câu hỏi:

12/02/2020 27,118

Bạn đang xem: sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào

A. Tế bào u của noãn hạn chế phân cho tới 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót nguyên vẹn phân 3 đợt cho tới túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối vô cùng, 3 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 1 nhân vô cùng.

B. Tế bào u của noãn hạn chế phân cho tới 4 đại bào tử → từng đại bào tử nguyên vẹn phân 3 đợt cho tới túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối vô cùng, 2 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân vô cùng.

C. Tế bào u của noãn hạn chế phân cho tới 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót nguyên vẹn phân 3 đợt cho tới túi phôi chứa chấp 2 tế bào đối vô cùng, 3 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân vô cùng.

D. Tế bào u của noãn hạn chế phân cho tới 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót nguyên vẹn phân 3 đợt cho tới túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối vô cùng, 2 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân vô cùng.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc nào là tại đây sở hữu chứa chấp protein tiến hành tác dụng vận gửi những hóa học vô cơ thể?

A. Nhiễm sắc thể

B. Hemoglobin

C. Xương

D.

Câu 2:

Điểm như là nhau về cấu trúc đằm thắm lizoxom và ko bào là

A. Bào quan lại sở hữu lớp màng kép bảo phủ.

B. Đều sở hữu độ dài rộng rất rộng lớn.

C. Được bảo phủ chỉ vày một tờ màng đơn.

D. Đều sở hữu vô tế bào của thực vật và động vật hoang dã.

Câu 3:

Những ứng động nào là sau đây theo đòi mức độ trương nước?

A. Hoa chục giờ nở vô buổi sáng sớm, hiện tượng kỳ lạ thức ngủ của chồi cây bàng.

Xem thêm: số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là

B. Sự đóng góp banh của lá cây trinh bạch phái đẹp, khí khổng đóng góp banh.

C. Lá cây họ đỗ xoè rời khỏi và khép lại, khí khổng đóng góp banh.

D. Hoa chục giờ nở vô buổi sáng sớm, khí khổng đóng góp banh.

Câu 4:

Cung hành động tự nhiên “co ngón tay của người” tiến hành theo đòi trật tự động nào?

A. Thụ quan lại nhức ở domain authority → sợi chuyển động của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → sợi cảm xúc của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

B. Thụ quan lại nhức ở domain authority → sợi cảm xúc của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → những cơ ngón tay.

C. Thụ quan lại nhức ở domain authority → sợi cảm xúc của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → sợi chuyển động của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

D. Thụ quan lại nhức ở domain authority → tuỷ sinh sống → sợi chuyển động của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

Câu 5:

Liên hệ ngược là:

A. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường thiên nhiên vô sau thời điểm được kiểm soát và điều chỉnh hiệu quả ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích ứng.

B. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường thiên nhiên vô trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh hiệu quả ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích ứng.

C. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường thiên nhiên vô quay trở lại thông thường sau thời điểm được kiểm soát và điều chỉnh hiệu quả ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích ứng.

D. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường thiên nhiên vô quay trở lại thông thường trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh hiệu quả ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích ứng.

Câu 6:

Ở thực vật, sở hữu nhị loại phía động chủ yếu là

A. phía động dương (sinh trưởng khuynh hướng về phía sở hữu ánh sáng) và phía động âm (sinh trưởng về trọng lực).

B. phía động dương (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng hướng đến mối cung cấp kích thích).

C. phía động dương (sinh trưởng hướng đến mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích).

Xem thêm: tỉnh nào sau đây thuộc đông bắc

D. phía động dương (sinh trưởng hướng đến nước) và phía động âm (sinh trưởng hướng đến đất).