simon lake drew the inspiration

Simon Lake drew the inspiration ____ La submarine of undersea travel and exploration from Twenty Thousand Leagues Under the Sea.

Đáp án C

Bạn đang xem: simon lake drew the inspiration

Dịch nghĩa: Simon Lake tiếp tục lấy hứng thú mang đến tàu lặn thám hiểm và du ngoạn mặt dưới biển khơi La kể từ cuốn sách Hai Vạn Dặm Dưới Biển.
Cấu trúc:

- draw the inspiration for st: lấy hứng thú mang đến khuôn gì

- draw the inspiration from st: lấy hứng thú kể từ khuôn gì

- be an inspiration vĩ đại sb: là mối cung cấp hứng thú mang đến ai

Têrêxa Thúy nhứng cấu tạo này ko cs vô sách ps ko

1 Trả câu nói. . 180 ngày

Têrêxa Thúy draw the inspiration for st lấy cảm húng tù đâu

. 180 ngày

Tommy Riors draw the inspiration for sth from sth

. 220 ngày

Minh Đức be an inspiration vĩ đại sb

. 224 ngày

Minh Đức draw the inspiration for lấy hứng thú mang đến khuôn j

. 224 ngày

08. Nguyễn Anh Hảo 11a2 draw inspirataon for lấy hứng thú mang đến khuôn gì

. 231 ngày

Duy Hưng draw inspiration for : lấy hứng thú mang đến khuôn gì

. 243 ngày

Dương Ah be an inspriration nguon cam hung mang đến ai

. 250 ngày

Xem thêm: khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển kinh tế xã hội của vùng đồi núi nước ta là

Dương Ah draw the inspriration from rung rinh cam hung tu dau

. 250 ngày

Dương Ah draw the inspriration for : rung rinh cam hung mang đến cai gi

. 250 ngày

Thư Trần draw the inspiration for

. 276 ngày

Mộng Thường draw the inspiration for: lấy hứng thú mang đến khuôn gì

. 277 ngày

NG Dũng draw the inspiration for / from / to

. 306 ngày

NG Dũng inspiration : cảm hứng

. 306 ngày

NG Dũng draw : vẽ

. 306 ngày

Võ Thị Thúy Kiều be an inspiration vĩ đại sb

. 10/12/2022

Võ Thị Thúy Kiều draw the inspiration from

. 10/12/2022

Võ Thị Thúy Kiều draw the inspiration for

. 10/12/2022

Xem thêm: the next stage in the development of television is

Thảo Yến Phạm be an inspiration vĩ đại sb

. 30/10/2022

Linh Đinh draw the inspiration for sth: lấy hứng thú mang đến khuôn gì

. 23/10/2022

Xem tăng phản hồi (34/54)