ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Tổng hợp ý đề thi đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và tiếng giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Viết mang đến không hề thiếu bảng đơn vị chức năng đo chừng lâu năm sau:

b) Viết mang đến không hề thiếu bảng đơn vị chức năng đo lượng sau:

c) Trong bảng đơn vị chức năng đo chừng lâu năm (hoặc bảng đơn vị chức năng đo khối lượng):

- Đơn vị rộng lớn vội vàng từng nào phiên đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn tiếp ngay tắp lự ?

- Đơn vị nhỏ nhắn bởi vì 1 phần bao nhiêu đơn vị chức năng to hơn tiếp ngay tắp lự ?

Phương pháp giải:

Dựa vô lý thuyết về những đơn vị chức năng đo chừng lâu năm và đo lượng đang được học tập. 

Lời giải chi tiết:

a)

b)

c)  Trong bảng đơn vị chức năng đo chừng lâu năm (hoặc bảng đơn vị chức năng đo khối lượng):

- Đơn vị rộng lớn vội vàng \(10\) phiên đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn tiếp ngay tắp lự.

- Đơn vị nhỏ nhắn bằng \(\dfrac{1}{10}\) đơn vị to hơn tiếp ngay tắp lự.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết (theo mẫu):

a)  1m = 10dm = ... centimet = ... mm 

     1km = ... m  

     1kg = ... g

     1 tấn = ... kg

b)  1m = \(\dfrac{1}{10}\)dam = 0,1 dam

     1m = ... km = ... km

     1g = ... kilogam = ... kg

     1kg = ... tấn = ... tấn.

Phương pháp giải:

Dựa vô quan hệ Một trong những đơn vị chức năng vô bảng đơn vị chức năng đo chừng lâu năm (hoặc bảng đơn vị chức năng đo khối lượng):

Xem thêm: đặc điểm của quang phổ liên tục

Trong bảng đơn vị chức năng đo chừng lâu năm (hoặc bảng đơn vị chức năng đo khối lượng):

- Đơn vị rộng lớn vội vàng \(10\) phiên đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn tiếp ngay tắp lự.

- Đơn vị nhỏ nhắn bằng \(\dfrac{1}{10}\) đơn vị to hơn tiếp ngay tắp lự.

Lời giải chi tiết:

a)  1m = 10dm = 100cm = 1000mm       

     1km = 1000m

     1kg = 1000g

     1 tấn = 1000kg

b)  1m = \(\dfrac{1}{10}\)dam = 0,1dam 

     1m = \(\dfrac{1}{1000}\)km = 0,001km

     1g = \(\dfrac{1}{1000}\)kg = 0,001kg

     1kg = \(\dfrac{1}{1000}\) tấn = 0,001 tấn.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích vô điểm chấm (theo mẫu):

a) \(5285m = 5km \;285m = 5,285km.\)

    \(1827m = ... km ... m = ... km\)

    \(2063m = ... km ... m = ... km\)

    \(702m = ... km... m = ... km.\)

b) \( 34dm = .. m ... dm = ... m\)

    \(786cm = ... m ... centimet = ... m\)

    \(408cm = ... m ... centimet = ... m\)

c) \(6258g = 6kg \;258g = 6,258kg\)

    \(2065g = ... kilogam ... g = ... kg\)

    \(8047kg = ... tấn ... kilogam = ... tấn.\)

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ kiểu mẫu rồi thực hiện tương tự động với những câu sót lại.

Lời giải chi tiết:

a) \(5285m = 5km \;285 m = 5, 285km.\)

    \(1827m = 1km \;827 m = 1,827km\)

    \(2063m = 2km \;63m = 2,063km\)

    \(702m = 0km \; 702m = 0,702km.\)

b) \(34dm = 3m \;4dm = 3,4m\)

    \(786cm = 7m \;86cm = 7,86m\)

    \(408cm = 4m \;8cm = 4,08m\)

Xem thêm: cách tính giá trị biểu thức

c) \(6258g = 6kg \;258g = 6,258kg\)

   \(2065g = 2kg \;65g = 2,065kg\)

   \(8047kg = 8\;tấn \;47kg = 8,047 \;tấn.\)