ở động cơ xăng nhiên liệu và không khí được đưa vào trong xilanh như thế nào

  1. Lớp 11

  2. Ở mô tơ xăng, nhiên liệu và bầu không khí được fake và nhập xi lanh như vậy nào?

hint-header

Cập nhật ngày: 11-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Quang Huy


Ở mô tơ xăng, nhiên liệu và bầu không khí được fake và nhập xi lanh như vậy nào?

A

Nhiên liệu và bầu không khí được hoà trộn bên phía ngoài xi lanh trước lúc chuồn nhập xi lanh ở kì hấp thụ.

B

Nhiên liệu chuồn nhập xi lanh ở kỳ hấp thụ và bầu không khí chuồn nhập xi lanh ở kì nén.

C

Nhiên liệu và bầu không khí được hoà trộn phía bên trong xi lanh và tự động bốc cháy

D

Không Khi chuồn nhập xi lanh ở kỳ hấp thụ và nhiên liêu chuồn nhập xi lanh ở cuối kì nén.

Chủ đề liên quan

Hệ thống tấn công lửa đem ở loại mô tơ nào?

A

Động cơ xăng.

B

Động cơ xăng 2 kỳ.

C

Động cơ xăng 4 kỳ.

D

Động cơ điêzen.

Nguyên lí thao tác của khối hệ thống nhiên liệu sử dụng Bộ độ trung khí là :

A

xăng được bơm kể từ thùng xăng qua quýt bầu thanh lọc cho tới xilanh.

B

xăng được bơm qua quýt bầu thanh lọc lên thùng xăng rồi cho tới chống phao.

C

xăng được bơm kể từ thùng xăng qua quýt bầu thanh lọc fake lên chống phao.

D

xăng được bơm kể từ thùng xăng qua quýt chống phao rồi cho tới bầu thanh lọc.

Chi tiết nào là ko nằm trong Ma-nhê-tô của khối hệ thống tấn công lửa năng lượng điện tử ko tiếp điểm:

A

Nam châm

B

Cuộn WN

C

Cuộn WĐK

D

Cuộn W1

Hệ thống tấn công lửa năng lượng điện tử ko tiếp điểm dùng mối cung cấp năng lượng điện nào?

A

Acquy

B

Máy trừng trị điện

C

Bộ phân chia năng lượng điện

D

Động cơ điện

Các hãng xe tay ga lúc bấy giờ dùng khối hệ thống nhiên liệu nào là ?

A

Xăng tự động chảy.

B

Phun xăng.

C

Dùng Bộ độ trung khí.

D

Phun xăng hoặc sử dụng Bộ độ trung khí.

Ở xe pháo máy sử dụng Bộ độ trung khí, không tồn tại phần tử nào?

A

Bơm xăng.

B

Bầu thanh lọc xăng

C

Bộ chế trung khí.

D

Bầu thanh lọc khí

Đầu chão nào là được dẫn nối cho tới bugi động cơ?

A

Đầu chão W1.

B

Đầu chão WĐK

C

Đầu chão WN.

D

Đầu chão W2.

Sơ thiết bị khối khối hệ thống phun xăng bao gồm bao nhiêu khối ?

A

8 khối

B

4 khối

C

6 khối

D

10 khối

Đâu ko cần là cụ thể của khối hệ thống tấn công lửa?

A

Tụ năng lượng điện CT

B

Máy đổi mới áp tấn công lửa

C

Thanh kéo

D

Ma-nhê-tô

Trong khối hệ thống nhiên liệu sử dụng Bộ độ trung khí, xăng được kể từ chống phao được mút hút nhập họng khuếch giã là do:

Xem thêm: học phí đại học tài chính marketing

A

Vận tốc khí bên trên họng khuếch giã to hơn bên trên chống phao

B

Áp suất bên trên họng khuếch giã nhỏ rộng lớn bên trên chống phao

C

Vận tốc khí bên trên họng khuếch giã nhỏ rộng lớn bên trên chống phao.

D

Áp suất bên trên họng khuếch giã to hơn bên trên chống phao

Sức năng lượng điện động xuất hiện nay ở cuộn chão W2 lúc nào ?

A

Tụ CT chính thức hấp thụ năng lượng điện.

B

Tụ CT chính thức phóng năng lượng điện.

C

Tụ CT vừa vặn hấp thụ chan chứa.

D

Rôto manheto tảo.

Bugi trừng trị tia lửa năng lượng điện Khi nào?

A

Cực G của ĐĐK được cung cấp năng lượng điện dương.

B

Tụ CT chính thức hấp thụ và rất rất G của ĐĐK được cung cấp năng lượng điện dương.

C

Tụ CT đang được hấp thụ chan chứa và rất rất G của ĐĐK được cung cấp năng lượng điện dương.

D

Tụ CT đang được hấp thụ năng lượng điện.

Nhiệm vụ của khối hệ thống hỗ trợ nhiên liệu và bầu không khí nhập mô tơ xăng là:

A

Cung cung cấp trung khí tinh khiết nhập xi lanh của mô tơ và thải khí cháy ra bên ngoài.

B

Cung cung cấp trung khí tinh khiết nhập xi lanh của mô tơ theo như đúng đòi hỏi phụ vận chuyển và thải tinh khiết khí cháy ra bên ngoài.

C

Cung cung cấp trung khí tinh khiết nhập xi lanh của mô tơ và thải bầu không khí ra bên ngoài.

D

Cung cung cấp bầu không khí tinh khiết nhập xi lanh của mô tơ và thải khí cháy ra bên ngoài.

Trong khối hệ thống phun xăng, trung khí được tạo hình ở đâu?

A

Hòa khí được tạo hình ở vòi vĩnh phun.

B

Hòa khí được tạo hình ở Sở chế trung khí.

C

Hòa khí được tạo hình ở ống dẫn hấp thụ.

D

Hòa khí được tạo hình ở xi lanh.

Trong mô tơ xăng 4 kì thì kì nào là Bugi nhảy tia lửa năng lượng điện ?

A

Cuối kì nén.

B

Kì hấp thụ.

C

Kì cháy- dãn nỡ.

D

Kì nén.

Chọn phương án đích nhất:

A

Tỷ số nén của mô tơ diezen cần cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì thế mô tơ diezel ko cần thiết bugi nhảy tia lửa năng lượng điện.

B

Tỷ số nén của mô tơ diezen cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì thế mô tơ diezel có tính bền cao hơn nữa.

C

Tỷ số nén của mô tơ diezen cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì thế hiệu suất của mô tơ diezel cao hơn nữa hiệu suất của mô tơ xăng.

D

Tỷ số nén của mô tơ diezen cần cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì thế nhiên liệu ham muốn tự động cháy được cần đem áp suất và nhiệt độ phỏng cao.

Máy đổi mới áp tấn công lửa đem nhiệm vụ?

A

Hạ năng lượng điện áp nhằm rất có thể tấn công lửa qua quýt bugi.

B

Tăng tần số của loại năng lượng điện nhằm rất có thể tấn công lửa qua quýt bugi.

C

Hạ tần số của loại năng lượng điện nhằm rất có thể tấn công lửa qua quýt bugi.

D

Tăng năng lượng điện áp nhằm rất có thể tấn công lửa qua quýt bugi.

Ở mô tơ sử dụng Bộ độ trung khí, lượng hoà khí chuồn nhập xilanh được kiểm soát và điều chỉnh bằng phương pháp tăng hạn chế phỏng há của:

A

Van dông tố.

B

Van kim ở bầu phao.

C

Van ga.

D

Vòi phun.

Chi tiết cần thiết nhất của khối hệ thống nhiên liệu sử dụng Bộ độ hoà khí là:

A

Bộ chế hoà khí

B

Thùng xăng

C

Bầu thanh lọc khí.

D

Bơm xăng

Ở mô tơ xăng, nhiên liệu và bầu không khí được fake và nhập xi lanh như vậy nào?

A

Nhiên liệu và bầu không khí được hoà trộn bên phía ngoài xi lanh trước lúc chuồn nhập xi lanh ở kì hấp thụ.

B

Nhiên liệu chuồn nhập xi lanh ở kỳ hấp thụ và bầu không khí chuồn nhập xi lanh ở kì nén.

C

Xem thêm: hệ thống làm mát bằng nước

Nhiên liệu và bầu không khí được hoà trộn phía bên trong xi lanh và tự động bốc cháy

D

Không Khi chuồn nhập xi lanh ở kỳ hấp thụ và nhiên liêu chuồn nhập xi lanh ở cuối kì nén.