nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa đông bắc là

hint-header

Cập nhật ngày: 25-11-2022

Bạn đang xem: nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa đông bắc là


Chia sẻ bởi: Huỳnh Việt


Nơi Chịu tác động vượt trội nhất của gió mùa rét Đông Bắc là

Đông Bắc và đồng vì chưng Bắc Sở.

B

Tây Bắc và đồng vì chưng Bắc Sở.

C

Đông Bắc và Bắc Trung Sở.

D

Tây Bắc và Bắc Trung Sở.

Chủ đề liên quan

Giữa Tây Nguyên và ven bờ biển Trung Sở VN đem điểm lưu ý gì nổi bật?

B

Đối lập nhau về mùa mưa và mùa thô.

D

Đối lập nhau về mùa rét và mùa rét mướt.

Chế phỏng sông ngòi ở VN phân hóa theo đuổi mùa là do

A

địa hình có tính dốc rộng lớn, nước mưa nhiều.

B

đặc điểm nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét.

C

địa hình hầu hết là ụ núi, mưa nhiều.

D

khí hậu phân hóa mùa mưa và mùa thô.

Thời tiết rét và thô ở ven bờ biển Trung cỗ và phần phái nam của chống Tây Bắc VN vì thế loại gió máy nào là tại đây tạo ra ra?

Phát biểu nào là tại đây không trúng với gió mùa rét Đông Bắc ở nước ta?

A

Hầu như kết thúc đẩy ở sản phẩm Bạch Mã.

B

Chỉ hoạt động và sinh hoạt ở miền Bắc.

C

Tạo nên mùa ướp lạnh ở miền Bắc.

D

Thổi liên tiếp xuyên suốt ngày đông.

Gió đầu ngày hè hoạt động và sinh hoạt tạo ra mưa rộng lớn cho tới vùng

A

Bắc Trung Sở và Duyên hải Nam Trung Sở.

C

Tây vẹn toàn và Duyên hải Nam Trung Sở.

Hậu trái khoáy của quy trình xâm thực mạnh phát sinh ở miền núi là

A

tạo trở nên nhiều phụ lưu.

B

tạo nên những cao nguyên trung bộ rộng lớn.

C

địa hình hạn chế xẻ, cọ trôi.

D

tạo trở nên dạng địa hình mới mẻ.

Nguyên nhân tạo ra mưa rộng lớn cho tới Nam Sở và Tây Nguyên vô thời gian đầu ngày hè là vì tác động của khối khí

A

cận chí tuyến chào bán cầu Bắc.

C

cận chí tuyến chào bán cầu Nam.

Biên phỏng nhiệt độ năm ở phía Bắc cao hơn nữa ở phía Nam, hầu hết vì như thế phía Bắc

Xem thêm: the firefighters fought the blaze while the crowd was looking on it

Nhiễu động về khí hậu ở VN thông thường xẩy ra nhất vô thời hạn nào là sau đây?

A

đầu ngày đông và đầu ngày thu.

B

giữa ngày đông và thân thích ngày hè.

C

thời gian ngoan trả tiếp từng mùa.

D

đầu ngày đông và thân thích ngày hè.

Xâm thực mạnh ở miền núi không tạo ra kết quả thẳng nào là sau đây?

A

Bề mặt mũi địa hình bị hạn chế xẻ.

Khí hậu phân mùa tác động ra sao cho tới phát hành nông nghiệp nước ta?

A

Thuận lợi cho tới việc phong phú và đa dạng hóa cây cỏ, gia cầm.

B

Thuận lợi cho tới việc chống kháng sâu sắc sợ hãi, dịch dịch.

C

Khó khăn cho tới việc phong phú và đa dạng hóa thành phầm nông nghiệp.

D

Khó khăn cho tới việc chống kháng sâu sắc sợ hãi, dịch dịch.

Khí hậu nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét đem sự phân hóa phong phú và đa dạng sẽ tạo nên ĐK cùng nước ta

A

phát triển mạnh nền nông nghiệp ôn đới.

B

hình trở nên những vùng tài chính trọng tâm.

C

đưa chăn nuôi trở nên ngành phát hành chủ yếu vô nông nghiệp.

D

đa dạng hóa cơ cấu tổ chức mùa vụ và cơ cấu tổ chức thành phầm nông nghiệp.

Sông ngòi VN đem điểm lưu ý nào là sau đây?

A

Phần rộng lớn sông đều lâu năm dốc và dễ dẫn đến lũ lụt.

B

Có lưu lượng rộng lớn, nồng độ phù rơi cao.

C

Lượng nước phân bổ đồng đều ở những khối hệ thống sông.

D

Phần rộng lớn sông chảy theo phía tấp nập phái nam - tây-bắc.

Gió mùa Đông Bắc thực hiện cho tới khí hậu của miền Bắc VN đem điểm lưu ý nào là sau đây?

A

Nửa đầu ngày đông thoáng mát, nửa sau mùa ướp lạnh.

B

Mùa ướp lạnh mưa nhiều, ngày hè rét và không nhiều mưa.

C

Nửa đầu mùa ướp lạnh thô, nửa sau mùa ướp lạnh độ ẩm.

D

Nửa đầu ngày đông rét thô, nửa sau mùa ướp lạnh độ ẩm.

Sông nào là tại đây đem mùa lũ vô thu - đông?

Vùng núi Tây Bắc đem nền nhiệt độ phỏng thấp hầu hết là do

Loài nào là tại đây không cần thực vật ôn đới?

Xem thêm: chuyên đề sinh 10 chân trời sáng tạo

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 13, sản phẩm núi nào là tại đây không được đặt theo hướng Tây Bắc - Đông Nam?

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 14, cho biết thêm đỉnh núi nào là tại đây phía trên cao nguyên trung bộ Mơ Nông?

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 13, cho biết thêm sản phẩm núi nào là tại đây không thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?