nguyên tắc điều chế kim loại

Bài 21. Điều chế kim loại

I. Nguyên tắc

Bạn đang xem: nguyên tắc điều chế kim loại

Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại trở nên vẹn toàn tử.

${M^{n + }} + ne \to M$

II. Phương pháp

1. Phương pháp sức nóng luyện

Là cách thức khử ion sắt kẽm kim loại nhập hợp ý hóa học ở sức nóng phỏng cao bởi vì những hóa học khử như C, CO, H hoặc các sắt kẽm kim loại sinh hoạt.

Phương pháp này được dùng nhằm phát hành sắt kẽm kim loại nhập công nghiệp. Chất khử hoặc được dùng là cacbon.

2. Phương pháp thủy luyện

Cơ sở của phương pháp này là sử dụng những hỗn hợp phù hợp như hỗn hợp H2SO4, NaOH, NaCN,... nhằm hòa tan sắt kẽm kim loại hoặc hợp ý hóa học của sắt kẽm kim loại và tách rời khỏi khỏi phần ko tan sở hữu nhập quặng. Sau cơ khử những ion sắt kẽm kim loại này nhập dung dịch bằng sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử mạnh như Fe, Zn,...

3. Phương pháp năng lượng điện phân

- Điện phân hợp ý chất nóng chảy

Xem thêm: Xoilac TV bảng xếp hạng bóng đá Ý và các giải đấu hàng đầu châu lục mới nhất

Là cách thức khử ion sắt kẽm kim loại bởi vì dòng sản phẩm năng lượng điện.

- Điện phân dung dịch

Là cách thức điện phân hỗn hợp muối hạt của sắt kẽm kim loại.

- Tính lượng chất thu được ở những năng lượng điện cực

Dựa nhập công thức biểu trình diễn tấp tểnh luật Farađây, rất có thể xác lập được lượng những hóa học nhận được ở điện cực: $m = \frac{{AIt}}{{nF}}$, nhập đó

m :       Khối lượng hóa học nhận được ở năng lượng điện cực (gam).

A :        Khối lượng mol vẹn toàn tử của hóa học thu được ở năng lượng điện rất rất.

n :        Số electron tuy nhiên vẹn toàn tử hoặc ion đang được cho hoặc nhận.

I :         Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện (ampe).

t :         Thời gian ngoan năng lượng điện phân (giây).

Xem thêm: Giới thiệu Cakhia TV - Kênh trực tuyến bóng đá hàng đầu

F :         Hằng số Farađây (F = 96 500).