nguyên tắc của mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng

Câu hỏi:

22/03/2020 16,628

Bạn đang xem: nguyên tắc của mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng

C. Giao bôi sóng năng lượng điện từ

D. nằm trong tận hưởng năng lượng điện từ

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Hoạt động của mạch lựa chọn sóng của dòng sản phẩm thu thanh phụ thuộc vào hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng năng lượng điện kể từ.

Chọn đáp án D

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kí hiệu những mạch nhập máy thu thanh và trị thanh như sau: (1) mạch tách sóng; (2) mạch khuếch tán âm tần; (3) mạch khuếch tán cao tần; (4) mạch trở thành điệu.

Trong sơ loại của một máy thu thanh vô tuyến năng lượng điện, không có mạch này kể trên?

A. (1) và (2)

B. (3)

C. (3) và (4)

D. (4)

Câu 2:

Kí hiệu những mạch nhập máy thu vô tuyến năng lượng điện như sau: : (1) mạch tách sóng ; (2) mạch khuếch tán ; (3) mạch trở thành điệu ; (4) mạch lựa chọn sóng.

Trong những máy thu thanh, máy thu hình, mạch này nêu bên trên hoạt động và sinh hoạt dựa vào hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng năng lượng điện từ?

A. (1)

B. (4)

C. (2) và (3)

D. (1) và (4)

Câu 3:

Mạch xấp xỉ LC nhập máy thu vô tuyến đem năng lượng điện dung Co = 8.10–8 F và phỏng tự động cảm L = 2.10–6 H, nhận được sóng năng lượng điện kể từ đem bước sóng 240π m. Để nhận được sóng năng lượng điện kể từ đem bước sóng 18π m người tao cần giắt thêm nữa mạch một tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C bởi vì từng nào và giắt như vậy nào?

A. Mắc tiếp nối đuôi nhau và C = 4,53.10–10 F

Xem thêm: khoảng cách giữa hai mặt phẳng

B. Mắc tuy nhiên song và C = 4,53.10–10 F

C. Mắc tuy nhiên song và C = 4,53.10–8 F

D. Mắc tiếp nối đuôi nhau và C = 4,53.10–8 F

Câu 4:

Mạch thu sóng đem lối nhập là mạch xấp xỉ LC, tụ năng lượng điện C là tụ phẳng lặng không gian thì khi cơ bước sóng nhưng mà mạch nhận được là 40 m. Nếu nhúng 2/3 diện tích S những phiên bản tụ nhập vào năng lượng điện môi đem hằng số năng lượng điện môi ε = 2,5 thì bước sóng nhưng mà mạch nhận được khi cơ bằng

A. 66 m

B. 56 m

C. 58 m

D. 69 m

Câu 5:

Mạch xấp xỉ của một máy trị sóng vô tuyến bao gồm cuộn cảm và một tụ năng lượng điện phẳng lặng nhưng mà khoảng cách đằm thắm nhì phiên bản tụ hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khi khoảng cách đằm thắm nhì phiên bản tụ là 4,8mm thì máy trị đi ra sóng đem bước sóng 300 m, nhằm máy trị đi ra đem bước sóng 240 m thì khoảng cách đằm thắm nhì phiên bản tụ cần tăng thêm

A. 6,0 mm

B. 7,5 mm

C. 2,7 mm

D. 1,2 mm

Câu 6:

Khi giắt tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C1 với cuộn cảm L thì tạo nên mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ hoàn toàn có thể nhận được sóng năng lượng điện kể từ đem bước sóng 30 m; khi giắt tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C2 với cuộn cảm L thì dẫn đến mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ hoàn toàn có thể nhận được sóng năng lượng điện kể từ đem bước sóng 40 m. Khi giắt (C2 tuy nhiên song C1) rồi giắt với cuộn L thì dẫn đến mạch xấp xỉ nhận được sóng năng lượng điện kể từ đem bước sóng là

A. 50 m

B. 10 m

C. 70 m

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 7 skills 2

D. 35 m