nguyên hàm của cos bình x

1 nếu như \(\int_0^2\) f(x)dx=-10 thì \(\int_0^2f\left(2x\right)dx\) bằng 2 mang đến số phức z thỏa z+\(\)\(z+3\overline{z}=8+14i\). Phần ảo của số phức vẫn mang đến bằng 3 diện tích S hình bằng phẳng giói hạn bỏi những lối hắn =lnx, y=0, x=\(\frac{1}{e}\) và x=e 4 biết \(\int_0^{\frac{\pi}{3}}f\left(x\right)=4\) , độ quý hiếm của \(\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left[f\left(x\right)+2sinx\right]dx\) 5 mang đến nhì số thực x và hắn thỏa mãn nhu cầu (4x+y)+(y-x)i=(x+2y-6)+(3x-1)i với i là...

Đọc tiếp

Bạn đang xem: nguyên hàm của cos bình x

1 nếu như \(\int_0^2\) f(x)dx=-10 thì \(\int_0^2f\left(2x\right)dx\) bằng

2 mang đến số phức z thỏa z+\(\)\(z+3\overline{z}=8+14i\). Phần ảo của số phức vẫn mang đến bằng

3 diện tích S hình bằng phẳng giói hạn bỏi những lối hắn =lnx, y=0, x=\(\frac{1}{e}\) và x=e

4 biết \(\int_0^{\frac{\pi}{3}}f\left(x\right)=4\) , độ quý hiếm của \(\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left[f\left(x\right)+2sinx\right]dx\)

5 mang đến nhì số thực x và hắn thỏa mãn nhu cầu (4x+y)+(y-x)i=(x+2y-6)+(3x-1)i với i là đơn vị chức năng ảo . Gía trị của 6x-y bằng

6 chúng ta toàn bộ vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=\(\frac{x+2}{x+1}\) bên trên khoảng tầm (-1,\(+\infty\)) là

7 vô ko gian tham Oxyz, mang đến nhì điểm M (-3;1;2) và N (1;3;-3) , mat95 bằng phẳng vuông góc với MN bên trên điểm M với pt là

8 mang đến hình nón với độ cao bởi \(a\sqrt{6}\) và tiết diện trải qua trục của khối nón này là tam giác đều, thể tích khối nón bằng

Xem thêm: bài văn về thiếu nhi

9 mang đến số phức z thỏa mãn nhu cầu 2(\(\overline{z}\) +i)+(2+i)z=6+5i. Mô đun của số phức z bằng

10 vô ko gian tham Oxyz, mang đến \(\overline{a}\left(2;3;-1\right),\overline{b}\left(-1;0;2\right)\) . Tính \(\overrightarrow{a}\left(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}\right)\)

11 chúng ta toàn bộ những vẹn toàn hàm của hàm số f(x) =x^4 -3e^x là

12 mang đến hình chóp tứ giác đều phải có toàn bộ những cạnh bởi 2a. Diện tích mặt mày cầu nước ngoài tiếp hình chóp vẫn mang đến bằng

13 mang đến hàm số f(x) liên tiếp bên trên R , biết e^X là 1 trong những vẹn toàn hàm của hàm số \(f\left(x\right)e^{-x}\) . Họ toàn bộ những vẹn toàn hàm của hàm số x.\(f^,\left(x\right)là\)

14 biết\(\int\frac{dx}{e^x+e^{-x}+2}\) =\(a\left(e^x+1\right)^b+C\) với a,b,c \(\in Z\) . Tính S=2a-3b

15 chúng ta toàn bộ những vẹn toàn hàm của ham số hắn =6xlnx bên trên khoảng tầm \(\left(0;+\infty\right)\)

Xem thêm: nhiệt độ nóng chảy của nhôm

16 mang đến hình trụ với độ cao bởi 4a. tường rằng khi hạn chế hình trụ bởi một phía bằng phẳng tuy vậy song với trục và cơ hội trục một khoảng tầm 2a, tiết diện thu dc là 1 trong những hình vuông vắn. Thể tích khối trụ dc số lượng giới hạn bởi hình trụ vẫn mang đến bởi

17 vô ko gian tham oxyz, mang đến điểm M (1;-3;2) và mặt mày phang73 (P) :x-3y-2z+5=0 , biết mặt mày bằng phẳng (Q) :ax-2y+bz-7=0 trải qua M và vuông góc (P) , độ quý hiếm của 3a+2b bằng

18 mang đến hình nón với nửa đường kính bởi \(a\sqrt{3}\) và chiêu cao a. Một mp thay cho thay đổi qa đỉnh nón và hạn chế hình nón theo đuổi tiết diện là tam giác cân nặng. Tính diện tích S lớn số 1 tam giác cân nặng đó