muối nào tan trong nước

Câu hỏi:

21/02/2020 148,787

C. Ca(H2PO4)2.

Bạn đang xem: muối nào tan trong nước

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Muối Ca(H2PO4)2 tan nội địa.

Tính tan nội địa của muối bột photphat:

+ Các muối bột photphat của những sắt kẽm kim loại kiềm, amoni đều tan.

+ Với những sắt kẽm kim loại không giống, chỉ mất muối bột H2PO4- tan; những muối bột PO43-  và HPO42- đều ko tan hoặc không nhiều tan.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 31,9 gam láo thích hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO thuộc tính không còn với CO dư, đun rét chiếm được 28,7 gam láo thích hợp X. Cho X thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, chiếm được V lít khí H2 (đktc). V có mức giá trị là

A. 5,6.

B. 11,2.

C. 6,72.

D. 4,48.

Câu 2:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Khi thuỷ phân trọn vẹn láo thích hợp bao gồm tinh anh bột và saccarozơ nhập môi trường xung quanh axit, chỉ chiếm được một loại monosaccarit có một không hai.

(b) Trộn lẫn lộn tròng trắng trứng, hỗn hợp NaOH và với 1 không nhiều CuSO4 thấy xuất hiện tại màu xanh da trời đặc thù.

(c) Cao su lưu hóa với cấu tạo mạch polime phân nhánh.

(d) Trong khung hình, hóa học mập bị lão hóa lờ đờ mang đến CO2 và H2O và hỗ trợ tích điện mang đến khung hình.

(e) Etyl fomat là hóa học mùi hương thơm ngát, ko độc, được sử dụng thực hiện hóa học tạo nên mùi hương nhập công nghiệp đồ ăn.

(g) Chất X với công thức phân tử C3H7O2N và làm mất đi color hỗn hợp brom. Tên gọi của X là amoni acrylat.

Số tuyên bố chính là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 3:

Kim loại nào là tại đây với cấu hình electron phần bên ngoài là 3s1?

A. Na.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 64

B. K.

C. Ca.

D. Ba.

Câu 4:

Cho hỗn hợp HCl nhập hỗn hợp hóa học X, chiếm được khí ko color, ko mùi hương. Chất X là

A. NaHSO3.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. NaCl.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Nước cứng với chứa chấp mặt khác anion HCO3- và SO42- hoặc Cl- là nước cứng toàn phần.

(b) Thạch cao nung (CaSO4.2H2O) được dùng làm bó bột, đúc tượng.

(c) Cho nước cứng trải qua hóa học trao thay đổi cation, những ion Ca2+, Mg2+ có khả năng sẽ bị hít vào và được trao thay đổi ion H+ hoặc Na+.

(d) Nhôm bị thụ động vì thế hỗn hợp axit HNO3 quánh, nguội hoặc H2SO4 quánh, nguội.

(e) Các sắt kẽm kim loại Na, K, Ca, Ba đều sở hữu cấu tạo mạng tinh anh thể lập phương tâm khối.

Số tuyên bố sai

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Câu 6:

Hợp hóa học nào là tại đây với red color thẫm?

A. Cr2O3.

B. Cr(OH)3.

C. CrO3.

Xem thêm: pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

D. K2CrO4.